Proračunska pitanja EU – preispitivanje financijske autonomije

Časopis: Pravo i porezi - 12.2012
Članak:
Proračunska pitanja EU – preispitivanje financijske autonomije
Stranica:
66.
Autor/i:
Autori: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Prof. dr. sc. Renata PERIĆ
Biljana LERMAN
Sažetak:
Za EU jedno je od bitnih pitanja i pitanje financiranja njezine opstojnosti i djelatnosti. Proračun EU oduvijek je bio predmet političkih pregovora na visokoj razini, a podrazumijeva aktivnosti različite naravi: s jedne strane, redistribuciju izvora između država članica, s druge strane, proizvodnju europskih „javnih dobara“ od strane zajedničkih institucija i politika.
Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo, #Pravo, #PravoEU