Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 12.2023, str. 20
Neprimjerenost preuzimanja instituta proboja pravne osobnosti trgovačkog društva u porezno pravo
Autor: Valentino KUZELJ , stud. iur.

Zakonodavac je izmjenama Općega poreznog zakona iz 2012 godine u hrvatski porezni sustav uveo institut tzv poreznog proboja pravne osobnosti ...

pip - 5.2021, str. 113
Inozemna sudska praksa i stajališta

 • Porezno pravo – PDV

► Usluge restorana i cateringa i stopa PDV-a

pip - 3.2021, str. 61
Financije Europske unije
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Njemačko Ministarstvo financija objavilo je Financijsko izvješće 2021 Finanzbericht 2021 koje daje prikaz i stanje razvitka financijskoga gospodarstva Osim što ...

pip - 3.2021, str. 54
Sadržaj i korištenje podataka iz Evidencije prometa nekretnina (EPN)
Autori: Marija MARINOVIĆ , mag. oec.
Ana VRDOLJAK , mag. oec.

Podatci o prometima nekretnina koje se nalaze na području RH evidentiraju se u Informacijskom sustavu Porezne uprave ili preciznije u ...

pip - 1.2021, str. 25
Prilog ispravnom shvaćanju zlouporabe prava, poreznih prijevara te nezakonitih transakcija u sustavu PDV-a
Autor: Vladimir BATARELO , LL.M.

U praksi su uočeni određeni slučajevi u kojima je poreznim obveznicima nakon provedenoga poreznog nadzora utvrđena porezna obveza kao posljedica ...

pip - 1.2021, str. 24
Izmjene i dopune Zakona i Pravilnika o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit objavljene u Nar nov br 138 20 odnose se na prijavu poreza ...

pip - 1.2021, str. 18
Novosti u propisima o PDV-u u 2021. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene Zakona o PDV u koje stupaju na snagu u 2021 godini većim su dijelom posljedica usklađivanja i implementiranja odredaba ...

pip - 1.2021, str. 11
Promjene u oporezivanju porezom na dohodak i minimalna plaća u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

S početkom godine stupile su na snagu izmjene Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak Izmjene ...

pip - 11.2020, str. 76
Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi
Autor: Prof. dr. sc Nikola MIJATOVIĆ

Njemačko Ministarstvo financija na svojim je mrežnim stranicama objavilo publikaciju pod naslovom Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi 2019 Die wichtigsten ...

pip - 11.2020, str. 71
Porezno postupanje pri uvozu dobara
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Uvozom dobara smatra se svaki unos dobara u EU koja nisu bila u slobodnom prometu na području EU a u ...

pip - 11.2020, str. 64
Vrijednosni kuponi s motrišta poreza na dodanu vrijednost
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Maja LENAC , bacc. oec. i ovl. rač.

S motrišta poreza na dodanu vrijednost vrijednosni kuponi su instrumenti koje prodavatelj treba prihvatiti kao naknadu ili djelomičnu naknadu za ...

pip - 10.2020, str. 68
Oporezivanje građevinskih usluga
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Porezni obveznici na pružene građevinske usluge u Republici Hrvatskoj s motrišta PDV a trebaju ili primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze ...

pip - 10.2020, str. 14
Novela Pravilnika o provedbi Općega poreznog zakona
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

U Narodnim novinama br 103 20 objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općega poreznog zakona a ...

pip - 9.2020, str. 42
Uvid u spis predmeta u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.

Porezni je nadzor takav postupak u kojemu se rabe mnogobrojna pismena i to od različitih podneska zahtjevi prijedlozi obrasci molbe ...

pip - 9.2020, str. 35
Povrat PDV-a kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovom se članku obrazlaže postupak povrata PDV a stranim državljanima građanima fizičkim osobama iz trećih zemalja odnosno iz trećih ...

pip - 3.2020, str. 65
Tumačenje europskih propisa o PDV-u — upute Odbora za PDV (EU)
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Odbor za PDV engl VAT Committee njem MWST Ausschuss predstavlja savjetodavno tijelo pod okriljem EU a Sastoji se od predstavnika ...

pip - 3.2020, str. 58
Porezno motrište i motrište doprinosa likvidatora
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

S obzirom na učestala pitanja autori u ovome članku razmataju položaj likvidatora trgovačkog društva Uz uvodni dio o samom statusu ...

pip - 2.2020, str. 52
Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti u svjetlu nove porezne reforme
Autor: Leonardo Žagrić , mag. iur.

Nova odredba Općega poreznog zakona naslovljena kao Korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona izazvala je brojne polemike među poduzetnicima koji ...

pip - 2.2020, str. 50
Novela Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza
Autor: Lucija Reicher Travaš , dipl.iur.

U ovom članku autorica daje pregled novele Zakona o administrativnoj suradnji na području poreza donesenom krajem 2019 godine čijim se ...

pip - 1.2020, str. 71
Pravno i porezno razlikovanje djela od autorskog djela i ugovora o djelu od ugovora o autorskom djelu
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

U poslovnoj se praksi često javlja potreba za angažiranjem osoba radi obavljanja nekog posla ali bez zasnivanja radnog odnosa Ugovor ...

pip - 1.2020, str. 53
Porezni položaj nabave i uporabe osobnih automobila kod poduzetnika
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Većina poduzetnika u svojem se poslovanju koristi osobnim automobilima koje zaposlenici i rukovodeće osoblje poduzetnika upotrebljavaju za obavljanje gospodarske djelatnosti ...

pip - 1.2020, str. 46
Novosti u vezi s oporezivanjem dohotka i minimalna plaća u 2020. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

S početkom 2020 godine nastupile su promjene koje se odnose na oporezivanje i obračun primitaka s motrišta doprinosa za obvezna ...

pip - 1.2020, str. 42
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit Nar nov br 121 19 primjenjuju se u postupku podnošenja ...

pip - 1.2020, str. 32
Novosti u Zakonu i Pravilniku o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene Zakona o PDV u koje su stupile na snagu 1 siječnja 2020 godine i Pravilnika o PDV u kao ...

pip - 12.2019, str. 39
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Prema Prijedlogu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak od siječnja 2020 godine očekuju nas mnoge promjene Više ...

pip - 10.2019, str. 33
Oporezivanje izvoza i uvoza dobara u RH
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izvoznom isporukom dobara smatra se isporuka dobara koju iz RH obavi porezni obveznik na područje izvan EU a odnosno u ...

pip - 7.2019, str. 66
Obračun PDV-a na usluge u vezi s nekretninama
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Pitanje mjesta isporuke roba i usluga pa tako i mjesto isporuke usluga u vezi s nekretninama jedno je od ključnih ...

pip - 6.2019, str. 50
Mjere osiguranja naplate u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.

Institut mjera osiguranja naplate u poreznom nadzoru s osobitim naglasnom na to što su mjere osiguranja naplate te kada i ...

pip - 6.2019, str. 45
Prigovor na privremeno porezno rješenje doneseno u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Primjenjujući poseban postupak Porezna je uprava obvezna po službenoj dužnosti utvrditi godišnji porez na dohodak i prirez porezu na dohodak ...

pip - 6.2019, str. 38
Porezno motrište troškova rezerviranja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U članku se obrazlaže porezno motrište troškova rezerviranja za otpremnine troškova rezerviranja za obnavljanje prirodnih bogatstava rezerviranja za troškove u ...

pip - 5.2019, str. 91
Novine u Zakonu o mirovinskom osiguranju od 1. siječnja 2019. godine
Autor: Višnja TOMIĆ DALIĆ , univ. spec. iur.

Izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju Nar nov br 157 13 151 14 33 15 93 15 120 16 ...

pip - 2.2019, str. 43
Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Autor: Ružica KRIZMANIĆ , dipl. oec.

Fiskalizacija se u Republici Hrvatskoj dalje RH primjenjuje od 1 siječnja 2013 godine stupanjem na snagu Zakona o fiskalizaciji u ...

pip - 2.2019, str. 38
Obveza plaćanja poreza na cestovna motorna vozila i plovila za 2019. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Prema Zakonu o lokalnim porezima obveza plaćanja poreza na cestovna motorna vozila za 2019 godinu utvrđuje se jednom godišnje donošenjem ...

pip - 1.2019, str. 52
Oporezivanje prometa nekretnina u Hrvatskoj od 1990. do danas
Autori: Bernardica STIPIĆ , dipl. iur.
Marija Marić , mag. oec.

Autorice u članku prikazuju najznačajnije odredbe odnosno izmjene odredaba koje se odnose na oporezivanje prometa nekretnina od osamostaljenja Republike Hrvatske ...

pip - 1.2019, str. 49
Izmjene i dopune Zakona i pravilnika o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit dalje Zakon objavljen je u Nar nov br 106 18 ...

pip - 1.2019, str. 42
Novosti u propisima o PDV-u od 1. siječnja 2019. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U paketu porezne reforme od 1 siječnja 2019 godine stupaju na snagu i izmjene Zakona o PDV u i Pravilnika ...

pip - 1.2019, str. 37
Novine u Općem poreznom zakonu od 1. siječnja 2019. godine
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

U sklopu III kruga reforme poreznog sustava uz još 8 izmijenjenih i dopunjenih poreznih propisa donesene su izmjene i dopune ...

pip - 1.2019, str. 30
Novosti u obračunu doprinosa i poreza na dohodak u 2019. godini
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U 2019 godini poslodavac svojim zaposlenicima tijekom 2019 godine može neoporezivo isplatiti dio plaće Nasuprot tome postroženi su uvjeti vezani ...

pip - 12.2018, str. 52
Nova Uredba – obveze u popisivanju zaliha cigareta zbog povećanja trošarine i povećanja maloprodajne cijene na cigarete
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Dana 3 prosinca 2018 godine stupila je na snagu nova Uredba kojom se povećava visina trošarine na cigarete te je ...

pip - 12.2018, str. 48
Zahtjev za reprogramom poreznog duga fizičkih osoba
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Zakonom o otpisu dugova fizičkim osobama koji je stupio na snagu 21 srpnja 2018 godine propisani su uvjeti način te ...

pip - 12.2018, str. 46
Naknada za općekorisne funkcije šuma za 2019. godinu – manje obveznika
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Za 2019 godinu Zakon o šumama Nar nov br 68 18 koji je stupio na snagu 4 kolovoza za razdoblje ...

pip - 11.2018, str. 30
Pravni okvir sklapanja prethodnih sporazuma o transfernim cijenama
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.

Autorica u ovom članku daje pregled pravnog okvira kojim je propisano sklapanje prethodnih sporazuma o transfernim cijenama s posebnim osvrtom ...

pip - 11.2018, str. 22
PDV i privatne poliklinike
Autor: Dr. sc. Nevia ČIČIN-ŠAIN , mag.iur.

U ovom ćemo se članku pozabaviti položajem bolničkih i medicinskih usluga u vezi s PDV om njihovom regulacijom na razini ...

pip - 9.2018, str. 73
Prethodni sporazum o transfernim cijenama: nova era u poreznoj praksi
Autor: Prof. dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ

U radu se daje analiza najvažnijih pravnih aspekata zaključenja sporazuma o transfernim cijenama Poreznopravni okvir u kojem nastaje predmetni institut ...

pip - 9.2018, str. 60
Povrat nezakonite i nespojive državne potpore u skladu s odlukom Europske komisije
Autor: Martina Stepanić Božić , dipl. oec.

Budući da do danas nije donesena odluka kojom bi Europska komisija naložila Hrvatskoj povrat državne potpore pitanje povrata nezakonitih i ...

pip - 6.2018, str. 52
Obveze građana privatnih iznajmljivača rezidenata koji posluju sa stranim online platformama u vezi s PDV-om
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.

Autorica u ovome članku obrazlaže zakonske obveze građana privatnih iznajmljivača rezidenata u dijelu prijavljivanja i plaćanja PDV a utjecaj PDV ...

pip - 6.2018, str. 48
Proširenje elektroničkih usluga Porezne uprave
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Radi unaprjeđenja poreznog sustava te bržeg i jednostavnijeg izvršavanja poreznih obveza zakonskim je odredbama propisano korištenje mnogim e uslugama putem ...

pip - 4.2018, str. 29
Drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena
Autor: Mate Akrap , dipl. oec. i univ. spec. oec

U ovom članku autor objašnjava način utvrđivanja razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena odnosno prikazuje postupanje ...

pip - 3.2018, str. 70
Naknada za rad menadžera
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u ovome članku daju relativno detaljan prikaz instituta menadžerskog ugovora osobito s motrišta naknada za rad menadžera koji ...

pip - 3.2018, str. 63
Utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2018. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Porez na kuće za odmor je vlastiti izvor prihoda gradskih ili općinskih proračuna a porezno rješenje o obvezi plaćanja ...