Prethodni sporazum o transfernim cijenama: nova era u poreznoj praksi

Časopis: Pravo i porezi - 9.2018
Članak:
Prethodni sporazum o transfernim cijenama: nova era u poreznoj praksi
Stranica:
73.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ
Sažetak:

U radu se daje analiza najvažnijih pravnih aspekata zaključenja sporazuma o transfernim cijenama. Poreznopravni okvir u kojem nastaje predmetni institut su ponajprije obvezujuća mišljenja, kao viši pojam odnosno institut poreznog prava. Prethodni sporazumi o transfernim cijenama kroz svoju kratku povijest mijenjaju svrhu, pa se u radu prikazuje taj trend kretanja od instrumenta zaštite prava poreznih obveznika do pretvaranja u instrument borbe poreznih vlasti i jurisdikcija protiv globalno neželjene pojave, utaje poreza. Najveći dio članka prikaz je nacionalnoga zakonodavnog i provedbenoga normativnog okvira postupka zaključenja sporazuma o transfernim cijenama. Prikazani postupak pokazuje se složenim, skupim i relativno dugotrajnim. Usporedna iskustva primjene obvezujućih mišljenja i sporazuma o transfernim cijenama potvrđuju potrebu promjene pristupa ovom institutu.

1. Transferne cijene i sporazum o transfernim cijenama
2. Razvoj i važnost sporazuma o transfernim cijenama
3. Hrvatski normativni okvir zaključenja APA-e
4. Zaključak

Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo