Pravo i porezi 9/2018

Web izdanje 8,99
Novi zakoni – srpanj 2018. godine
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Učinak podnošenja tužbe za zaštitu kolektivnih interesa na zastaru tražbine i utjecaj ugovorne odredbe o valutnoj klauzuli
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Objava pravomoćne presude u medijima kao dopušten oblik popravljanja neimovinske štete
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Pravni status i upis komunalne infrastrukture u zemljišne knjige prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Novi zakoni o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi i Hrvatskoj poljoprivrednoj komori
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Zakup poslovnog prostora
Autor: Doc. dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Javnost rada lokalnoga predstavničkog tijela
Autor: Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.
Zasnivanje radnih odnosa u školskim ustanovama -- poseban osvrt na novele Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (I.)
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Povrat nezakonite i nespojive državne potpore u skladu s odlukom Europske komisije
Autor: Martina Stepanić Božić , dipl. oec.
Prikaz novog Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (I.)
Autor: Mirjana SIROVICA , dipl. iur.
Prethodni sporazum o transfernim cijenama: nova era u poreznoj praksi
Autor: Prof. dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ
Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.
Dozvola za boravak i rad državljana trećih zemalja
Autor: Saša ZEBEC , mag. iur.
Zamjensko vrijeme odmora radnika
Autor: Mr. sc. Bruno Moslavac
Izmjene u novom Zakonu o tržištu kapitala s posebnim osvrtom na povezane uredbe EU-a
Autor: Anamarija Staničić , dipl. oec.
Prekogranična zdravstvena zaštita
Autori: Prof. dr. sc. Hana HORAK
Tamara BOGDANOVIĆ, dipl. iur.
Novi propis o otpisu dugova fizičkim osobama
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Jezik u pravu
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika