Prekogranična zdravstvena zaštita

Časopis: Pravo i porezi - 9.2018
Članak:
Prekogranična zdravstvena zaštita
Stranica:
103.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Hana HORAK
Tamara BOGDANOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Autorice u članku na zanimljiv i transparentan način razmatraju ciljeve i sadržaje Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Direktive 2011/24/EU, nacionalne propise kojima je Direktiva prenesena u hrvatsko zakonodavstvo, te daju uvid u njihovo tumačenje kroz praksu Europskog suda i nacionalnih sudova u Republici Hrvatskoj.

1. Uvod
2. Primjena uredbe (EZ) broj 883/2004 i Direktiva 2011/24/EU
3. Uređenje prekogranične zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj
4. Osvrt na neke od presuda suda Europske unije i nacionalnih sudova
5. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #PravoEU