Pravo i porezi

 
Časopis "Pravo i porezi"

Mjesečni časopis za pravnu i ekonomsku praksu iz područja radnog i trgovačkog prava, poreznog i financijskog prava, obveznih odnosa, stvarnog (vlasničkog) prava, upravnog prava i dr. Časopis sadrži i službena stajališta pojedinih ministarstava (Porezne uprave, Carinske uprave, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva graditeljstva i dr.), te domaću i inozemnu sudsku praksu, odgovore na pitanja pretplatnika, a povremeni prilozi časopisu su posebno uvezani priručnici koji sadrže pročišćene tekstove propisa. Namijenjen je voditeljima računovodstava i financija - kao dopuna tematici koju obrađuje časopis RRiF, pravnicima koji se bave pravom u gospodarstvu, odvjetnicima, javnim bilježnicima.

Časopis "Pravo i porezi" ima tri različita oblika pretplate, a u sljedećoj tablici možete pogledati što je uključeno u koji od oblika pretplate.

Uz časopis "Pravo i porezi" jednom godišnje izlazi prilog "Pregled propisa", te povremeno pročišćeni tekstovi važnih propisa.

* šalju se poštom
** uz mogućnost preuzimanja članaka u PDF-u
Časopis „Pravo i porezi“ Oblici pretplate
Web-izdanje Tiskano
izdanje
Web +
tiskano izdanje
12 brojeva tiskanog časopisa s prilozima*
Online pregled svih brojeva časopisa i priloga od 2001. godine na rrif.hr**
"Vijesti i informacije" online na rrif.hr
"Pitanja i odgovori" online na rrif.hr
"Novi propisi" online na rrif.hr
Mišljenja Porezne uprave online na rrif.hr
Mišljenja Carinske uprave i ostalih ministarstava online na rrif.hr
30 minuta telefonskih savjeta godišnje uz mogućnost dokupa po povoljnijoj cijeni
Pisana mišljenja i osobne konzultacije po povoljnijoj cijeni
Cijena s uračunanim PDV-om 187,00 EUR 214,70 EUR 248,60 EUR
 
Stalne rubrike u časopisu
 
  • Obvezno pravo
  • Porezno pravo
  • Trgovačko pravo
  • Radno pravo
  • Upravno pravo
  • Ovršno pravo
  • Pravo Europske unije
  • Tumačenja i stajališta državnih tijela, tijela jedinica područne (regionalne) samouprave i javnih ustanova
 
 
Ogledni primjerak
 
Besplatne ogledne primjerke svih naših časopisa možete preuzeti ovdje.>
 
 
 
PRETPLATA NA ČASOPIS "PRAVO I POREZI"
 
Na časopis "Pravo i porezi" možete se pretplatiti na stranici naše pretplate.
 
 
IMPRESSUM

Nakladnik: RRiF-plus, društvo s ograničenom odgovornošću za nakladništvo i poslovne usluge
Zagreb, Vlaška 68, OIB: 18376805890
e-pošta: rrif@rrif.hr
Direktorica: dr. sc. Ljerka MARKOTA
Glavni urednik: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Učestalost izlaženja: mjesečno
Godina postavljanja publikacije na mrežu: 2008.
ISSN 2670-8744