RRiF-ova trgovina


Naziv
Godišnji obračun plaće i prigodne nagrade za 2022. godinu 25.11.2022 Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 2 h 25 min
525,00 KN
69,68 EUR
Nadolazeće izmjene Zakona o radu 17.11.2022 Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 5 h 10 min
750,00 KN
99,54 EUR
Opća primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo 15.11.2022 Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Trajanje: 2 h 16 min
300,00 KN
39,82 EUR
Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva 11.11.2022 Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 2 h 0 min
525,00 KN
69,68 EUR
Aktualnosti u graditeljskoj djelatnosti i građevinskim uslugama 03.11.2022 Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Trajanje: 2 h 34 min
750,00 KN
99,54 EUR
Aktualnosti u primjeni PDV-a kod isporuka usluga 25.10.2022 Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Trajanje: 3 h 20 min
625,00 KN
82,95 EUR
Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka 11.10.2022 Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Trajanje: 3 h 47 min
750,00 KN
99,54 EUR
Računovodstveni i porezni položaj nekretnina 04.10.2022 Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Trajanje: 2 h 50 min
625,00 KN
82,95 EUR
Aktualnosti u primjeni PDV-a kod isporuka dobara 27.09.2022 Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Trajanje: 3 h 20 min
625,00 KN
82,95 EUR
Računovodstvo osobnih automobila i drugih vozila te korištenje službenih vozila u privatne svrhe 21.09.2022 Autori:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Trajanje: 3 h 0 min
750,00 KN
99,54 EUR
Novosti iz roditeljskih prava i najčešća pitanja kod obračuna bolovanja 08.09.2022 Autori:
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje: 2 h 40 min
625,00 KN
82,95 EUR
Završne pripreme za dvojno iskazivanje i prilagodba računovodstva 31.08.2022 Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 3 h 50 min
750,00 KN
99,54 EUR
Uvođenje eura kod poslovnih subjekata 22.07.2022 Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 4 h 5 min
750,00 KN
99,54 EUR
Izaslani radnici - obračun doprinosa i poreza 10.06.2022 Autori:
Kristina ROGINEK , dipl. iur.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dalibor AMANOVIĆ , dipl. iur.
Trajanje: 5 h 10 min
750,00 KN
99,54 EUR
Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka 23.05.2022 Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje: 3 h 13 min
750,00 KN
99,54 EUR
Računovodstvo proizvodnje 13.05.2022 Autori:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ
Trajanje: 2 h 30 min
750,00 KN
99,54 EUR
Zapošljavanje i rad stranaca u RH 29.03.2022 Trajanje: 3 h 10 min 625,00 KN
82,95 EUR
Troškovi na službenom putu i prilikom rada na terenu 29.03.2022 Trajanje: 3 h 30 min 625,00 KN
82,95 EUR
Transferne cijene u RH 28.03.2022 Trajanje: 2 h 17 min 1.000,00 KN
132,72 EUR
Novosti u PDV-u od 1. travnja 2022. i ostale aktualnosti 24.03.2022 Trajanje: 4 h 0 min 625,00 KN
82,95 EUR
Nove Posebne uzance u građenju 16.03.2022 Trajanje: 2 h 25 min 750,00 KN
99,54 EUR
Obračun ugovora o djelu, autorskih i umjetničkih naknada 15.03.2022 Trajanje: 2 h 55 min 575,00 KN
76,32 EUR
GFI i PD za mikro i male poduzetnike 09.03.2022 Trajanje: 4 h 0 min 625,00 KN
82,95 EUR
Sastavljanje godišnjih financijskih izvješća za početnike 25.02.2022 Trajanje: 5 h 53 min 1.050,00 KN
139,36 EUR
Dobrovoljna prijava inozemnih dohodaka 25.02.2022 Trajanje: 2 h 35 min 575,00 KN
76,32 EUR