RRiF-ova trgovina

Naziv
Nove evidencije radnog vremena 07.06.2024 Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 3 h 45 min
100,00
Rad umirovljenika - radni odnos, članovi uprave i ostale djelatnosti 28.05.2024 Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje: 3 h 10 min
100,00
Sportaši-porezni položaj primitaka i poslovanje sportskih klubova 22.05.2024 Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 3 h 25 min
100,00
Turističke agencije-pravno i porezno motrište poslovanja 15.05.2024 Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Trajanje: 4 h 0 min
100,00
Aktualnosti kod obračuna plaće i ostalih primitaka 09.05.2024 Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Trajanje: 3 h 55 min
100,00
Računovodstvo proizvodnje 24.04.2024 Autori:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Trajanje: 3 h 0 min
100,00
Ispunjavanje obrasca PDV, ostalih PDV prijava i poreznih evidencija 11.04.2024 Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , glavna urednica
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje: 3 h 0 min
100,00
Troškovi na službenom putu i prilikom rada na terenu 10.04.2024 Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje: 3 h 45 min
100,00
Računovodstvo osobnih automobila i drugih vozila 04.04.2024 Autori:
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje: 3 h 0 min
100,00
Rad stranaca i sezonskih radnika u RH 21.03.2024 Autori:
Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 4 h 40 min
100,00
Obrasci GFI i PD za mikro i male poduzetnike za 2023. godinu 14.03.2024 Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 3 h 27 min
100,00
Aktualnosti u oporezivanju i primjeni PDV-a 12.03.2024 Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , glavna urednica
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 7 h 0 min
200,00
Sastavljanje godišnjih financijskih izvješća za početnike 22.02.2024 Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , glavna urednica
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje: 6 h 20 min
187,50
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2023. i novosti u 2024. godini 08.02.2024 Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Trajanje: 3 h 5 min
100,00
Godišnji obračun u neprofitnom računovodstvu za 2023. godinu i aktualnosti 07.02.2024 Autori:
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Trajanje: 2 h 30 min
87,50
Primjena izmijenjenih propisa u 2024. i sastavljanje GFI 06.02.2024 Autori:
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje: 4 h 50 min
100,00
Obračun plaće, neoporezivi primitci i ostali dohodci 12.01.2024 Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje: 2 h 30 min
100,00
Obrazac PDV za prosinac 2023. i novosti u 2024. godini 11.01.2024 Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje: 2 h 34 min
100,00
Novosti u obračunu plaće 14.12.2023 Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Trajanje: 3 h 5 min
100,00
Godišnji popis imovine i obveza za 2023. godinu 12.12.2023 Autori:
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Trajanje: 2 h 15 min
100,00
Novosti u poreznim propisima u 2024. g. i druge aktualnosti 05.12.2023 Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje: 4 h 45 min
100,00
Godišnji obračun plaće i prigodne nagrade za 2023. godinu 16.11.2023 Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Trajanje: 2 h 2 min
87,50
Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva 15.11.2023 Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 2 h 7 min
87,50
Naknade za vrijeme bolovanja i rodiljnih dopusta 06.11.2023 Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje: 2 h 43 min
100,00
Računovodstvene i porezne aktualnosti u graditeljstvu 06.10.2023 Autori:
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje: 3 h 10 min
100,00