RRiF-ova trgovina

Naziv
Pripreme za uvođenje eura 18.05.2022 Autori:
Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.
Ivana ŽEPIĆ , dipl. oec.
Trajanje: 2 h 10 min
750,00 kn
Računovodstvo proizvodnje 13.05.2022 Autori:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ
Trajanje: 2 h 30 min
750,00 kn
Aktualnosti u obračunu PDV-a na usluge 10.05.2022 Trajanje: 2 h 50 min 625,00 kn
Aktualnosti u primjeni PDV-a kod isporuka dobara 26.04.2022 Trajanje: 2 h 40 min 575,00 kn
Završne napomene uz predaju PD obrasca i uporaba dobitka u 2021. 12.04.2022 Trajanje: 2 h 5 min 575,00 kn
Zapošljavanje i rad stranaca u RH 29.03.2022 Trajanje: 3 h 10 min 625,00 kn
Troškovi na službenom putu i prilikom rada na terenu 29.03.2022 Trajanje: 3 h 30 min 625,00 kn
Transferne cijene u RH 28.03.2022 Trajanje: 2 h 17 min 1.000,00 kn
Novosti u PDV-u od 1. travnja 2022. i ostale aktualnosti 24.03.2022 Trajanje: 4 h 0 min 625,00 kn
Nove Posebne uzance u građenju 16.03.2022 Trajanje: 2 h 25 min 750,00 kn
Obračun ugovora o djelu, autorskih i umjetničkih naknada 15.03.2022 Trajanje: 2 h 55 min 575,00 kn
GFI i PD za mikro i male poduzetnike 09.03.2022 Trajanje: 4 h 0 min 625,00 kn
Sastavljanje godišnjih financijskih izvješća za početnike 25.02.2022 Trajanje: 5 h 53 min 1.050,00 kn
Dobrovoljna prijava inozemnih dohodaka 25.02.2022 Trajanje: 2 h 35 min 575,00 kn
Ulaganje u kriptovalute poduzetnika i fizičkih osoba 21.02.2022 Trajanje: 2 h 40 min 575,00 kn
Godišnji obračun poslovanja komunalnih društava 17.02.2022 Trajanje: 2 h 0 min 625,00 kn
Godišnji obračun u graditeljskoj djelatnosti 16.02.2022 Trajanje: 3 h 7 min 625,00 kn
Godišnja financijska i porezna izvješća za 2021. godinu 04.02.2022 Trajanje: 4 h 45 min 625,00 kn
Godišnji obračun poslovanja obrtnika 02.02.2022 Trajanje: 4 h 20 min 625,00 kn
Ovrha na plaći i kompenzacije plaće 02.02.2022 Trajanje: 1 h 57 min 550,00 kn
Devizni sustav RH i obveza izvješćivanja HNB-a 01.02.2022 Trajanje: 1 h 30 min 500,00 kn
Godišnji obračun u neprofitnom računovodstvu za 2021. i aktualnosti u poslovanju neprofitnih organizacija 27.01.2022 Trajanje: 2 h 15 min 575,00 kn
Proračunske osobe - financijski izvještaji za 2021. godinu 14.01.2022 Trajanje: 2 h 10 min 575,00 kn
Prijava dohodaka ostvarenih iz inozemstva na obrascu INO-DOH 14.01.2022 Trajanje: 3 h 5 min 575,00 kn
Kolektivni ugovor za graditeljstvo 14.01.2022 Trajanje: 1 h 10 min 375,00 kn