Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Troškovi osoblja, trajanje 0 min
Srijeda, 09.06.2021.

Autor: I.P.

Vijesti
Novosti u e-trgovini od 1. srpnja 2021. godine
Utorak, 08.06.2021.

Jeste li znali da se od 1 srpnja 2021 godine u RH i ostalim zemljama članicama EU a primjenjuju novi ...

Vijesti
Udruživanje ustanova
Petak, 04.06.2021.

Kako se ustanove mogu udruživati Ustanove se mogu udruživati u zajednice ustanova pod uvjetom da se s time suglasi osnivač ...

Vijesti
Poslovanje putničkih agencija
Petak, 04.06.2021.

Za određivanje poreznog položaja usluga putničkih agencija najvažnije je da se pri sklapanju ugovora između komercijalnoga ugostiteljskog objekta pružatelja usluge ...

rrif - 6.2021, str. 171
Pravo na godišnji odmor – najčešća pitanja iz prakse
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

U ovom se članku daju odgovori na najčešća pitanja poslodavaca i radnika u vezi s pravom na godišnji odmor između ...

rrif - 6.2021, str. 151
Plaćanje kreditnim karticama kod obrtnika – obveznika poreza na dohodak
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Plaćanje kreditnim karticama danas je uobičajeni način plaćanja ne samo gotovinskih računa već i onih koji nose pravo na pretporez ...

pip - 6.2021, str. 138
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Prijenos gospodarske cjeline obrta dobitaša u d o o Prijenos gospodarske cjeline obrta dobitaša na trgovačko društvo moguće je ...

pip - 6.2021, str. 131
Inozemna sudska praksa i stajališta
Autor:

Porezno pravo PDV Osobe odgovorne za plaćanje PDV a koji neće biti plaćen Porezno pravo PDV Povrat preplaćenog PDV ...

pip - 6.2021, str. 114
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Ništetnost ugovora o kreditu s valutnom klazulom čl 241 ZOO a Ne može postojati utvrđena ništetnost i ...

pip - 6.2021, str. 111
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

Prenošenje godišnjeg odmora nakon 30 lipnja Pravo na godišnji odmor u slučaju promjene poslodavca Korištenje godišnjeg odmora Korištenje godišnjih ...

pip - 6.2021, str. 107
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:

Posebni porezi i trošarine Trošarinski status proizvoda Nirdosh Herbal Dhoompan Trošarinski status proizvoda dobivenih regeneracijom otpadnih otapala Zakonito poslovanje sa ...

pip - 6.2021, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dodanu vrijednost Stopa PDV a na dostavu nije ugostiteljska usluga PDV porezni položaj djelatnosti stečajnih upravitelja Prodaja dobara ...

pip - 6.2021, str. 102
Jezik u pravu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

 1. Privremena primjena ugovora
 2. Usmeni ugovor
 3. Slučaj (i viša sila)
 4. Opći akt koji donosi kolegijalno tijelo

pip - 6.2021, str. 95
Naknadno pronađena oporuka
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u članku pobliže obrađuje temu naknadno pronađene oporuke odnosno situacije u kojoj se nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju donesenog ...

pip - 6.2021, str. 91
Incoterms®
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Pravila Incoterms označavaju međunarodno usuglašene skupove odredaba o tijeku pravnog posla koji uključuje prijevoz robe najčešće preko granice kako ih ...

pip - 6.2021, str. 82
Sklapanje ugovora bez vođenja pregovora
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Uobičajeno se ugovori sklapaju nakon pregovora i kao rezultat tih pregovora Međutim u hrvatskom obveznom pravu ali i drugdje poznati ...

pip - 6.2021, str. 77
Osiguranje usjeva i nasada
Autor: Dorotea TUŠKAN , mag. iur.

Članak donosi pregled uvjeta ugovora osiguranja usjeva i nasada koje sklapaju četiri pružatelja usluga osiguranja na području RH a to ...

pip - 6.2021, str. 71
Podnošenje prigovora nakon zaprimanja privremenoga poreznog rješenja za 2020. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Za ostvarene dohotke građana tijekom 2020 godine a koji se prema odredbama Zakona o porezu na dohodak ne smatraju konačnim ...

rrif - 6.2021, str. 84
Staž osiguranja s povećanim trajanjem
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Priznavanje staža osiguranja s povećanim trajanjem znači snižavanje dobne granice za odlazak u mirovinu tako da se za 12 mjeseci ...

pip - 6.2021, str. 62
Primjena posebnih postupaka oporezivanja od 1. srpnja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Dana 1 srpnja 2021 godine u RH i ostalim zemljama članicama Europske unije dolazi do značajnih izmjena u oporezivanju PDV ...

pip - 6.2021, str. 55
Rad na poslovima u poljoprivredi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovom članku sažeto prikazuje načine obavljanja poslova u poljoprivredi na temelju sklopljenog ugovora o radu i rada u ...

pip - 6.2021, str. 49
Staž osiguranja s povećanim trajanjem
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovome članku razmatra pitanja vezana za priznavanje staža osiguranja s povećanim trajanjem za zaposlene osobe i osobe s ...

pip - 6.2021, str. 44
Pravo na godišnji odmor zaposlenih u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Uz opći pregled općih pozitivnih propisa kojima se propisuju minimalni zahtjevi koje poslodavac mora ispuniti autor u ovome članku daje ...

pip - 6.2021, str. 40
Zahtjev za stavljanje položaja pročelnika na raspolaganje nakon lokalnih izbora
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor u članku daje osvrt na zakonitost poziva koji pojedini novoizabrani gradonačelnici upućuju pročelnicima nakon lokalnih izbora u kojemu traže ...

pip - 6.2021, str. 33
Aktualna pitanja pravnih posljedica osude u hrvatskom zakonodavstvu i praksi
Autor: Danijel JAVORIĆ BARIĆ , mag. iur.
Helena KUGLER , mag. iur.

Pravne posljedice osude predstavljaju ograničenja prava osuđenih osoba koja nastupaju po sili zakona automatski kao nužna popratna pojava osude pri ...

pip - 6.2021, str. 24
Uvođenje videonadzora
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Unatoč raširenoj uporabi videonadzora u svakodnevnoj praksi sve s ciljem zaštite osoba i imovine potrebno je istaknuti kako je za ...

pip - 6.2021, str. 17
Ukidanje Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor se u članku osvrće na posljedice Odluke i Rješenja Ustavnog suda RH U II 2492 2017 i dr od ...

pip - 6.2021, str. 10
Objektivna preinaka tužbe u praksi
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U članku se analizira primjena pravila o preinaci tužbe u objektivnom smislu u skladu s izmjenama i dopunama Zakona o ...

pip - 6.2021, str. 3
Novi zakoni – svibanj 2021. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

rrif - 6.2021, str. 17
Posebni postupci oporezivanja – primjena od 1. srpnja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene Zakona o PDV u koje stupaju na snagu 1 srpnja 2021 godine posljedica su usklađivanja i implementiranja odredaba Direktive ...

pip - 6.2021, str. 2
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Snimka webinara
Organizacija radnog vremena, trajanje 145 min
Utorak, 01.06.2021.

Autor: I.P.

Vijesti
Prestanak radnog odnosa i pravo na godišnji odmor
Ponedjeljak, 31.05.2021.

Ima li radnik kojem prestaje radni odnos pravo na puni ili razmjerni dio godišnjeg odmora Radnik kojemu prestaje radni odnos ...

Vijesti
Rad umirovljenika na temelju ugovora o (autorskom) djelu
Subota, 29.05.2021.

Mogu li umirovljenici raditi putem ugovora o autorskom djelu i zadržati mirovinu Umirovljenici a da pritom zadrže mirovinu između ostaloga ...

Vijesti
Koristite li subvencije za osobe s invaliditetom?
Četvrtak, 27.05.2021.

Jeste li znali da u slučaju ako zapošljavate osobe s invaliditetom uz određene uvijete imate pravo na povrat troškova prijevoza ...

Snimka webinara
Računovodstvo proizvodnje, trajanje 210 min
Ponedjeljak, 24.05.2021.

Autor: I.P.

Vijesti
Prava načelnika / gradonačelnika / župana nakon prestanka svog rada
Srijeda, 19.05.2021.

Pravo na plaću i staž osiguranja za vrijeme od šest mjeseci nakon prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti načelnik gradonačelnik župan izvršni ...

Vijesti
Naknada za rad u skupštinama/vijećima je ograničena
Utorak, 18.05.2021.

Nakon provedenih lokalnih izbora i objave njihovih konačnih rezultata moraju se konstituirati predstavnička tijela županija gradova općina skupštine vijeća U ...

Vijesti
Uvoz robe u RH bez fizičkog plaćanja PDV-a
Petak, 14.05.2021.

Od 1 1 2021 u odredbe Zakona o PDV u ugrađena je mogućnost primjene obračunske kategorije PDV a pri uvozu ...

Vijesti
Rad umirovljenika uz zadržavanje mirovine
Četvrtak, 13.05.2021.

Kako biti zaposlen a ujedno zadržati mirovinu Umirovljenici osim umirovljenika u obiteljskoj mirovini i umirovljenika u invalidskoj mirovini zbog potpune ...

Vijesti
Povrat poreza fizičkim osobama kad poslodavac koristi reprogram duga
Četvrtak, 13.05.2021.

Za radnike za koje poslodavac nije obvezan ne može sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza iz plaće za ...

Vijesti
Plaćanje poreza na dobitak po prijavi za 2020.
Srijeda, 12.05.2021.

Iznimno ove godine obveza poreza na dobitak koja je utvrđena u poreznoj prijavi za 2020 godinu dospijeva za plaćanje 30 ...

Vijesti
Novi broj PiP-a
Srijeda, 12.05.2021.

Objavljen je novi broj časopisa Pravo i Porezi za svibanj 2021. 

Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje.

Snimka webinara
Aktualnosti u poslovanju neprofitnih organizacija, trajanje 235 min
Srijeda, 12.05.2021.

Autor: I.P.

Snimka webinara
Računovodstveni i porezni položaj nekretnina, trajanje 195 min
Petak, 07.05.2021.

Autor: I.P.

Snimka webinara
Naknade za vrijeme bolovanja i rodiljni dopust, trajanje 190 min
Srijeda, 05.05.2021.

Autor: I.P.

Snimka webinara
Godišnji odmori - praktična pitanja, trajanje 150 min
Utorak, 04.05.2021.

Autor: I.P.