Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2023, str. 216
Poslovanje obrtnika u trgovini na veliko
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Bilježenje poslovnih događaja obrtnika obveznika poreza na dohodak koji istodobno obračunavaju PDV a prema naplaćenim naknadama postaje iznimno zahtjevno Primjena ...

rrif - 12.2023, str. 145
Utvrđivanje plaće i naknade plaće u graditeljskoj djelatnosti
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Kolektivni ugovor za graditeljstvo je obvezujući za sve one poslodavce koji su registrirani i bave se djelatnosti u području F ...

rrif - 12.2023, str. 132
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu i naravi Neoporeziva ...

rrif - 12.2023, str. 127
Određivanje naknade plaće prema odredbama Zakona o radu
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Za razdoblja u kojima radnik ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom drugim propisom kolektivnim ugovorom pravilnikom o radu ili ...

rrif - 12.2023, str. 124
Porez na dobitak kod neprofitnih organizacija
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene koje su povezane s iskazivanjem obračunanog poreza ...

Snimka webinara
Novosti u poreznim propisima u 2024. g. i druge aktualnosti, trajanje 285 min
Četvrtak, 30.11.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Pitanja i odgovori
Evidencija neaktivnih osoba
Ponedjeljak, 27.11.2023.

U čemu se sastoji novoosnovana evidencija neaktivnih osoba?

Snimka webinara
Godišnji obračun plaće i prigodne nagrade za 2023. godinu, trajanje 122 min
Četvrtak, 16.11.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Snimka webinara
Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva, trajanje 127 min
Srijeda, 15.11.2023.

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Vijesti
Novi broj PiP-a
Utorak, 14.11.2023.

Objavljen je novi broj časopisa Pravo i Porezi za studeni 2023. 

Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje.

Snimka webinara
Naknade za vrijeme bolovanja i rodiljnih dopusta, trajanje 163 min
Ponedjeljak, 06.11.2023.

Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

pip - 11.2023, str. 122
Pitanja i odgovori

Porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha Uvoz robe u Njemačkoj i prodaja te robe na području Njemačke Radno vrijeme prodajnih ...

pip - 11.2023, str. 115
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo PDV Besplatna isporuka tableta ili pametnog telefona u zamjenu za novu pretplatu na časopis Obvezno pravo Osiguranje od ...

pip - 11.2023, str. 109
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Dvostruko otuđenje nekretnine čl 279 ZOO a i 125 ZV a Kada je više osoba sklopilo sa ...

pip - 11.2023, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Naknada plaće Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu zbog privremene nesposobnosti za rad Primjena odredaba Zakona o minimalnoj ...

pip - 11.2023, str. 100
Novi zakoni – listopad 2023. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

rrif - 11.2023, str. 90
Rodiljni i roditeljski dopust zaposlenih roditelja
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Nakon rođenja djeteta majke i očevi ostvaruju prava na naknadu plaće za vrijeme tijekom kojeg ne obavljaju ugovoreni posao kod ...

pip - 11.2023, str. 99
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

 1. Otkaz i raskid ugovora
 2. Trgovački i potrošački ugovori
 3. Diskriminacija u radnom pravu
 4. Umješač
 5. Interpunkcijski znakovi u jeziku prava

pip - 11.2023, str. 96
Snimanje kao protupravno djelo
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.

Autor u ovome članku obrađuje protupravno snimanja kroz dva kaznena djela a odredbama koja ih uređuju štiti se pravo na ...

pip - 11.2023, str. 88
Izazovi obrogacije Zakona o izbornim jedinicama
Autor: Mr. sc. Petar Marija RADELJ

U tekstu se raščlanjuju odredbe Zakona o izmjeni Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Narodne novine ...

pip - 11.2023, str. 80
Oblici cesije
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor je u prethodnom broju ovog časopisa obradio osnovna obilježja obveznopravnog instituta cesije odnosno ustupa potraživanja s posebnim naglaskom na ...

pip - 11.2023, str. 76
Trenutak sklapanja ugovora i potreba njegova razlikovanja od faze ispunjenja ugovornih obveza
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovom se članku prikazuje trenutak sklapanja ugovora i važnost koju taj trenutak ima poslije u njegovoj primjeni a napose ...

pip - 11.2023, str. 70
Značajke posebnih uzanci u ugostiteljstvu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i detaljan način razmatra posebne uzance u ugostiteljstvu One su pravni izvori skup poslovnih ...

pip - 11.2023, str. 62
Zakon o obveznim odnosima i uzance
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Godine 2021 utvrđene su i objavljene sasvim nove Posebne uzance o građenju a 2023 Posebne uzance u ugostiteljstvu Pitanje odnosa ...

pip - 11.2023, str. 59
Novosti o nagradi javnog bilježnika u izvanparničnim predmetima
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Zakonom o izvanparničnom postupku proširen je krug izvanparničnih postupaka u kojima javni bilježnik sudjeluje kao povjerenik suda Riječ je o ...

pip - 11.2023, str. 51
Sudski poništaj (amortizacija) isprava
Autor: Doc. dr. sc. Slađana ARAS KRAMAR

Zakon o izvanparničnom postupku donesen je u svibnju 2023 godine Uz opće odredbe o izvanparničnom postupku Zakon sadržava odredbe o ...

pip - 11.2023, str. 47
Prijedlog financiranja sustava sporta u RH
Autor: Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.

Članak se odnosi na uvijek aktualnu temu financiranja sustava sporta cima i nedorečenostima Potreba za uključivanjem gospodarstvenika na ulaganje u ...

pip - 11.2023, str. 39
Prodaja tražbina i obveza – ponuda mjera olakšavanja otplate kredita, načina, uvjeta i postupka servisiranja
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Sandra GRGOROVIĆ HADŽIJA , dip. iur.

Područje rada tzv agencija za naplatu tražbina u nas nije bilo uređeno posebnim propisom pa se predstojećim paketom od triju ...

pip - 11.2023, str. 35
Pravna priroda ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava EU fondova
Autor: Ljiljana MAVRAČIĆ TIŠMA , mag. iur.

U hrvatskome pravnom sustavu upravni ugovori predstavljaju institut uveden novelom Zakona o općem upravnom postupku iz 2009 godine Nakon desetljeća ...

pip - 11.2023, str. 28
Nova uredba o sudjelovanju gospodarskih subjekata u javnim nabavama na području EU-a
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Uredba Europske unije o Instrumentu za međunarodnu nabavu akt je koji omogućuje Europskoj komisiji da nametne mjere koje će gospodarskim ...

pip - 11.2023, str. 22
Posebna zaštita djece i maloljetnika na radu
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i transparentan način razmatra aktualna i bitna pitanja vezana za zaštitu djece na radu ...

pip - 11.2023, str. 16
Izmjene lokalnoga poreznog sustava
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Ukidanje prireza porezu na dohodak i povećanje poreza na kuće za odmor Problemi financiranja lokalne samouprave u RH česta su ...

pip - 11.2023, str. 3
Porezna reforma – promjene u poreznim zakonima
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

U Narodnim novinama br 114 23 od 4 listopada 2023 godine objavljeni su porezni zakoni na kojima se temelji aktualna ...

pip - 11.2023, str. 2
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. urednik časopisa Pravo i Porezi

Vijesti
Objavljena je minimalna plaća za 2024. godinu
Utorak, 31.10.2023.

Plaća predstavlja novčanu naknadu koju je poslodavac obvezan isplatiti radniku za rad koji je radnik obavio za poslodavca Prema Zakonu ...

Mišljenja
Sudjelovanje u članstvu radničkog vijeća
Ponedjeljak, 30.10.2023, 110-01/23-01/224

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Pitanja i odgovori
Ustega isplate dijela plaće radnika zbog pogrešne isplate prethodne plaće u većoj svoti
Petak, 27.10.2023.

Je li poslodavac ovlašten radniku kojemu je pogreškom isplaćena veća svota plaće smanjiti narednu plaću za više isplaćenu plaću u ...

Pitanja i odgovori
Podrška prijaviteljima nepravilnosti
Petak, 27.10.2023.

U čemu se sastoji podrška prijaviteljima nepravilnosti?

Pitanja i odgovori
Radno vrijeme prodajnih objekata koji se nalaze unutar vjerskih ustanova
Petak, 27.10.2023.

Zakonom o trgovini propisano je da se od općeg ograničenja rada u djelatnosti trgovine izuzimaju prodajni objekti koji se nalaze ...

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a iz RH
Petak, 27.10.2023.

Društvo sa sjedištem u Sloveniji koje je porezni obveznik u toj zemlji kupuje robu u na području Republike Hrvatske dalje ...

Pitanja i odgovori
Obračun PDV-a pri stjecanju promidžbenih usluga iz treće zemlje
Petak, 27.10.2023.

Hrvatski porezni obveznik primio je račun od poreznog obveznika iz Sjedinjenih Američkih Država dalje SAD za promidžbene usluge Koje su ...

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a hrvatskom poreznom obvezniku iz Srbije
Petak, 27.10.2023.

Društvo sa sjedištem u RH koje je porezni obveznik kupovalo je gorivo u Republici Srbiji za teretno vozilo Po računima ...

Mišljenja
Određivanje plaće radnika
Petak, 27.10.2023, 110-01/23-01/227

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 26.10.2023.

Objavljen je broj 11 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za studeni 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Kamo ide ...

Mišljenja
Tumačenje odredaba Zakona o radu i disciplinski postupak
Srijeda, 25.10.2023, 110-01/23-01/226

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Ostvarivanje prava radnika na povećanu plaću
Srijeda, 25.10.2023, 110-01/23-01/229

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Državljani trećih zemalja premješteni unutar povezanih društava
Ponedjeljak, 23.10.2023, 110-01/23-01/222

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Primjena odredaba o plaćama iz Zakona o radu i odredbi Zakona o minimalnoj plaći
Petak, 20.10.2023, 110-01/23-01/219

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike