Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 3.2021, str. 169
Instrumenti osiguranja bankarskih kredita za potrošače
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.

Instrumenti osiguranja bankarskih kredita za potrošače su sredstva naplate potraživanja koja banci stoje na raspolaganju kada dužnik prestane otplaćivati kredit ...

rrif - 3.2021, str. 165
Pristupanje Republike Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.

U vezi sa zahtjevom Republike Hrvatske iz svibnja prošle godine 10 srpnja 2020 godine Europska središnja banka donijela je odluku ...

rrif - 3.2021, str. 93
Obračun plaće za dopunski rad radnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Radi sprječavanja rada na crno te angažiranja radnika putem ugovora o djelu na poslovima za koje je potrebno sklopiti ugovor ...

rrif - 3.2021, str. 61
Računovodstveni i porezni položaj softvera
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku pišemo o računovodstvenom i poreznom položaju softvera ovisno o tome stječe li se softver od drugih ili ...

rrif - 3.2021, str. 21
Nadoknada fiksnih troškova za siječanj
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske KLASA 022 03 20 07 356 URBROJ 50301 05 14 20 1 od 30 ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.02.2021.
Vijesti
Povrat poreza na dohodak zaposlenim mladim osobama
Ponedjeljak, 22.02.2021.
Vijesti
Novi broj PiP-a
Petak, 12.02.2021.
rrif - 2.2021, str. 198
Koordinacija sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije
Autor: Dalibor AMANOVIĆ , dipl. iur.

Pregovarači iz EU a i UK a su 24 prosinca 2020 godine postigli sporazum o novom partnerstvu Taj sporazum utvrđuje ...

pip - 2.2021, str. 126
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Uznemiravanje i spolno uznemiravanje na radnom mjestu Poslodavac je obvezan zaštititi dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla i to ...

pip - 2.2021, str. 119
Inozemna sudska praksa i stajališta
Autor:

Porezno pravo PDV Vjerovnikovo stjecanje nekretnina zaplijenjenih u okviru ovršnog postupka i PDV Porezno pravo PDV Ustupanje automobila zaposlenicima i ...

pip - 2.2021, str. 104
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Vodna naknada zastara potraživanja čl 74 ZFVG a Proizlazi da bi se zastara potraživanja vodne naknade za uređenje ...

pip - 2.2021, str. 126
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politik
Autor:

Radni staž Nezadovoljavanje na probnom radu Radno vrijeme radnika koji radi kod dva poslodavca u nepunom radnom vremenu Dužnosti ...

pip - 2.2021, str. 119
Tumačenja i stajališta - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Autor:

Utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad COVID 19 Provođenje zdravstvene zaštite za osigurane osobe s potresom razorenih područja Sisačko moslavačke ...

rrif - 2.2021, str. 143
Porezno motrište usluga malih poreznih obveznika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Pojam poreznog obveznika treba s motrišta odredaba propisa o PDV u promatrati u širem kontekstu te treba razlikovati porezne obveznike ...

pip - 2.2021, str. 93
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:

Posebni porezi i trošarine Određivanje poreznog statusa proizvoda prirodni voćni sokovi bez dodanog šećera Novosti u oporezivanju posebnim porezom na ...

pip - 2.2021, str. 91
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na promet nekretnina Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina prilikom kupnje prve nekretnine Porez na dohodak Pravo na ...

pip - 2.2021, str. 90
Jezik u pravu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

 1. Potrošač
 2. Distributer
 3. Persona non grata
 4. Analogija

pip - 2.2021, str. 83
Posredovanje u Zakonu o obveznim odnosima
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

U članku se na temelju općih pravila ZOO a prvotno obrađuje posredovanje kao činidba koja je predmet ugovora o posredovanju ...

pip - 2.2021, str. 78
Zakonska zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja u radnom odnosu
Autor: Goran Topić , mag. iur.

Autor u članku obrađuje temu radnopravnog uređenja i posebne zaštite položaja trudnica roditelja i posvojitelja dakle osoba koje se nalaze ...

rrif - 2.2021, str. 104
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2020. godinu
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine prilikom isplate primitka smatra se predujmom poreza na dohodak Godišnju obvezu poreza na dohodak ...

pip - 2.2021, str. 73
Izmjena ugovora o radu bez raspisivanja javnog natječaja u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku prikazuje pravnu mogućnost izmjene ugovora o radu u skladu s pozitivnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju ...

pip - 2.2021, str. 67
Izazovi i dvojbe oporezivanja kuća za odmor iz perspektive lokalne samouprave
Autor: Nenad Šćulac , dipl.iur.

Autor u članku iznosi pogled na izazove oporezivanja kuća za odmor nekretnina u kojima vlasnik boravi povremeno ili sezonski Uvodni ...

pip - 2.2021, str. 62
Ocjena zakonitosti akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave- Praksa Visokoga upravnog suda RH
Autor: Suzana Šop , univ. spec. iur.

Jedinice lokalne i područne regionalne samouprave iako samostalne u obavljanju poslova iz svoga djelokruga podliježu nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih ...

pip - 2.2021, str. 58
Podnošenje zahtjeva javnopravnim tijelima elektroničkim putem
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Digitalizacija usluga koje pružaju javnopravna tijela podrazumijeva i podnošenja zahtjeva u upravnim postupcima javnopravnim tijelima elektroničkim putem i posljedično zaprimanje ...

pip - 2.2021, str. 52
Utjecaj pandemije COVID-19 na analizu usporedivosti kod transfernih cijena
Autor: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorice predstavljaju OECD ove Smjernice o utjecaju pandemije COVID 19 na transferne cijene koje su objavljene 18 ...

pip - 2.2021, str. 44
Uvoz i unos trošarinskih i duhanski proizvoda u RH za osobne potrebe u putničkom prometu
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Od 1 siječnja 2021 godine primjenjuje se novi Pravilnik o oslobođenju od plaćanja PDV a i trošarine za robu uvezenu ...

pip - 2.2021, str. 38
Porezno motrište aranžmana premještanja dobara unutar EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku objašnjava porezna pravila koja su vezana uz aranžmane premještanja dobara unutar Europske unije dalje EU s motrišta ...

pip - 2.2021, str. 31
Darovanja (donacije) u uvjetima proglašene katastrofe i u drugim uvjetima
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorica obrazlaže porezno postupanje s donacijama u uvjetima proglašene katastrofe prouzročene potresom u uvjetima proglašene prirodne nepogode ...

pip - 2.2021, str. 25
Pravni režimi za slučaj potresa u različitim dijelovima RH
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

Nakon donošenja Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba Krapinsko zagorske županije i Zagrebačke županije i njegove ...

pip - 2.2021, str. 20
Boravak državljana trećih zemalja u RH u skladu s novim Zakonom o strancima
Autor: Hana Velaj , mag. iur.

Novi Zakon o strancima stupio je na snagu 1 siječnja 2021 godine čime je prestao važiti prijašnji Zakon o strancima ...

rrif - 2.2021, str. 41
Štete na imovini poduzetnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Prirodna katastrofa potres brojnim je poduzetnicima uništila ili oštetila imovinu Nastala šteta na imovini poduzetnika ima trenutne i odgođene posljedice ...

pip - 2.2021, str. 14
Diskriminirajući kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude i ograničenje tržišnog natjecanja
Autor: Maja Kuhar , dipl.iur.

U članku se analizira institut kriterija ekonomski najpovoljnije ponude praksa suda EU a te Državne komisije za kontrolu postupaka javne ...

pip - 2.2021, str. 11
Ovrha na primitcima koji imaju značajke drugog dohotka
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U br 12 20 i 1 21 časopisa Pravo i porezi objavljeni su članci o izuzimanju od ovrhe u svjetlu ...

pip - 2.2021, str. 4
Važno pravno pitanje i revizibilnost građanskih predmeta u praksi Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Autor: Doc. dr. sc. Slađana ARAS

Zadnjim Zakonom o izmjenama i dopunama ZPP a iz 2019 godine značajnije je reformiran institut revizije propisivanjem tzv revizije po ...

rrif - 2.2021, str. 20
Potpore za djelatnost za siječanj i veljaču 2021. godine
Autor: Dražen OPALIĆ , struč. spec. oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavio je nove potpore za očuvanje radnih mjesta za razdoblje od 1 siječnja do ...

pip - 2.2021, str. 3
Novi zakoni – siječanj 2021. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

pip - 2.2021, str. 2
Pandemija i institucije - uvodnik
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

Vijesti
Nadoknada fiksnih troškova za siječanj - novosti
Ponedjeljak, 01.02.2021.
Mišljenja
Samonaplatna benzinska postaja-vaučer za točenje goriva
Srijeda, 20.01.2021, 410-01/21-01/20

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Način isplate primitaka
Petak, 15.01.2021, 410-01/19-01/2425

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.01.2021.
pip - 1.2021, str. 111
Pitanja i odgovori
Autor:

Sezonsko sniženje i posebni oblici prodaje Posebnim oblicima prodaje smatra se prodaja proizvoda i usluga po cijenama koje su ...

pip - 1.2021, str. 103
Inozemna sudska praksa i stajališta
Autor:

Porezno pravo PDV Isporuka određenih usluga usko povezanih sa sportom ili fizičkim odgojem Radno pravo Upućivanje radnika u okviru pružanja ...

pip - 1.2021, str. 88
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Ugovor o zajmu čl 557 ZOO a Kako je ugovorom o zajmu određena obveza tužitelja kao zajmodavca izdati ...