Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 7.2022, str. 83
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Kada porezni obveznici iz EU a obračunaju hrvatskim poreznim obveznicima PDV na kupljena dobra i obavljene usluge u drugim državama ...

rrif - 7.2022, str. 77
Naknada plaće na blagdan i drugi dodatci na plaću
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku pišemo o načinu na koji se utvrđuje pravo radnika na dodatak na plaću te kako je potrebno ...

rrif - 7.2022, str. 33
Računovodstvo ulaganja u dionice raspoložive za prodaju prema HSFI-ju 9
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovačka društva mogu višak novčanih sredstava uložiti u dionice drugih trgovačkih društava Nakon odluke o vrsti dionice u koju će ...

rrif - 7.2022, str. 23
Sniženje cijena s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Novi Zakon o zaštiti potrošača donio je novosti u vezi s isticanjem cijena kod posebnih oblika prodaje kao što su ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 28.06.2022.

Objavljen je broj 7 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za srpanj 2022 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Inflacijski grijeh ...

Snimka webinara
Građenje, građevinske usluge i prodaja nekretnina, trajanje 160 min
Utorak, 14.06.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Snimka webinara
Uvođenje eura - priprema poduzetnika, trajanje 240 min
Petak, 10.06.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Snimka webinara
Izaslani radnici - obračun doprinosa i poreza na dohodak, trajanje 310 min
Petak, 10.06.2022.

Autori:
Kristina ROGINEK , dipl. iur.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dalibor AMANOVIĆ , dipl. iur.

Vijesti
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 09.06.2022.

Objavljen je novi broj časopisa Pravo i Porezi za lipanj 2022. 

Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje.

Mišljenja
Promjene vezane za poslovanje kreditne institucije Revolut Bank UAB
Utorak, 07.06.2022, 410-01/22-01/909

Davatelj: Porezna uprava

Pror - 6.2022, str. 20
Uvid u ponude u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Dobro poznat i često korišten institut iz sustava javne nabave je pravo ponuditelja na uvid u ponude drugih ponuditelja i ...

rrif - 6.2022, str. 172
Ugovor o alotmanu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ugovor o alotmanu jest ugovor o raspolaganju uporabi ugostiteljskim smještajem Taj se ugovor ubraja u skupinu turističkih ugovora S obzirom ...

rrif - 6.2022, str. 158
Aktualna pitanja godišnjeg odmora u 2022. godini
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

S obzirom na to da je pravo na godišnji odmor jedno od osnovnih prava radnika iz radnog odnosa a ujedno ...

rrif - 6.2022, str. 143
Reklamacije potrošača prema novom Zakonu o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Potrošači svakodnevno s trgovcima sklapaju potrošačke ugovore kad kupuju hranu ili drugu robu za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu ...

pip - 6.2022, str. 118
Pitanja i odgovori

Nabavna vrijednost prodanih opcijskih dionica Odricanje od tražbine u korist druge fizičke osobe Produljenje razdoblja oslobođenja od plaćanja doprinosa ...

pip - 6.2022, str. 111
Inozemna sudska praksa i stajališta

Radno pravo Zaštita zaposlenika u slučaju insolventnosti poslodavca Zaštita potrošača Obveza trgovca da potrošača obavijesti o postojanju komercijalnog jamstva ...

pip - 6.2022, str. 98
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 31 Zastarni rok čl 371 ZOO a 91 Nije osnovana tvrdnja da bi zastarni rok počeo teći ...

pip - 6.2022, str. 95
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Pravo na dopust trudne radnice Izbori za predstavnika radnika u organ poslodavca Pitanje radnog odnosa direktora turističkih ureda Pravilnik ...

pip - 6.2022, str. 93
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Primjena snižene stope PDV a na piljevinu i refile Primjena snižene stope PDV a na uslugu ...

pip - 6.2022, str. 92
Jezik u pravu
Autori: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

 1. Onshore / offshore
 2. In-HOUSE / outsourcing
 3. Back office
 4. Stagflacija
 5. Specijalno (taksativno) normiranje

rrif - 6.2022, str. 115
Odbitak pretporeza
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 vezano uz pravo na odbitak pretporeza U prvom je slučaju razmatran utjecaj ...

pip - 6.2022, str. 86
Antidopinška pravila i postupak
Autor: Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.

Autor u članku na detaljan i zanimljiv način razmatra pravna pitanja vezana za doping za aktualna pitanja kojima se uređuju ...

pip - 6.2022, str. 82
NFT
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

S obzirom na sve veću popularnost nezamjenjivih tokena eng non fungible token NFT i ogromne svote novaca za koje se ...

rrif - 6.2022, str. 101
Poništavanje poreznog rješenja iz poreznog nadzora
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.

Porezni akt kojim se utvrđuje porezna obveza iz poreznog nadzora i njegova možebitna naplata naziva se porezno rješenje Poreznim rješenjem ...

pip - 6.2022, str. 79
Prigovor nagođene stvari kroz sudsku praksu
Autor: Renata MARIĆ _ IVANOVIĆ, dipl. iur.

Autorica u članku razmatra pitanja vezana za prigovor nagođene stvari Primjerice u parnicama u kojima je jedna od stranka osiguravajuće ...

rrif - 6.2022, str. 97
Ispravak odbitka pretporeza kod isporuka gospodarskih dobara
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Kod isporuka gospodarskih dobara dugotrajne imovine može doći do okolnosti u kojima će se pravo na odbitak pretporeza poreznog obveznika ...

pip - 6.2022, str. 73
Aktualnosti postupka u sporovima male vrijednosti
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Posebni postupak u sporovima male vrijednosti propisan je u odredbama čl 457 čl 467 a Zakona o parničnom postupku Prijedlogom ...

pip - 6.2022, str. 66
Porezni položaj premija životnog osiguranja radnika
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Prilikom sklapanja ugovora o osiguranju poslodavci ponekad podmiruju za svoje zaposlenike premije životnog osiguranja umjesto radnika U policama životnog osiguranja ...

pip - 6.2022, str. 59
Opća primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Nakon duljeg vremena u kojemu nije postojala proširena primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva ona je ponovno uvedena S obzirom na to ...

rrif - 6.2022, str. 85
Obračun plaće za hrvatske ratne vojne invalide
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Poslodavci koji zapošljavaju hrvatskoga ratnog vojnog invalida kod obračunavanja plaće u obzir trebaju uzeti određene posebnosti U obrasce PK HRVI ...

pip - 6.2022, str. 48
Probni rad i otkaz ugovora o radu u probnom radu
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u ovome članku obrađuje radnopravni institut probnog rada odnosno njegove osnovne karakteristike te prava i obveze radnika i poslodavca ...

pip - 6.2022, str. 43
Utvrđivanje (ne)samostalnog rada nadzorom i njegov porezni položaj
Autori: Anđa REDŽIĆ, dipl. iur.
Mr. sc. Martina CIGLEVIĆ

Liberalizaciju pravila u vezi s obavljanjem djelatnosti kroz paušalni obrt Ministarstvo financija Porezna uprava daljnje Porezna uprava na svojim je ...

pip - 6.2022, str. 34
Pravo na godišnji odmor i naknade za vrijeme godišnjeg odmora
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Hana VELAJ, mag. iur.

Pravo na godišnji odmor jedno je od najvažnijih prava iz radnog odnosa koje pripada radniku Godišnji odmori ujedno predstavljaju i ...

pip - 6.2022, str. 29
Pravni položaj obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku na jezgrovit način prikazuje bitna pitanja vezana za statusno pravni položaj obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva U okviru ...

pip - 6.2022, str. 20
Novela Zakona o poljoprivrednom zemljištu
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Protekle su četiri godine od donošenja novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu Njegovo je donošenje obrazloženo time da postoje zapreke koje ...

pip - 6.2022, str. 17
Prilagodba informacijskih sustava uredskih poslovanja
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Uredba o uredskom poslovanju stupila na snagu 10 srpnja 2021 godine sadržava novine koje zahtijevaju uspostavu novih ili prilagodbu postojećih ...

pip - 6.2022, str. 9
Odluka o poništenju postupka javne nabave
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Cilj je svakog postupka javne nabave uvijek sklapanje ugovora o nabavi robe radova ili usluga koje su potrebne naručitelju Aktivnosti ...

pip - 6.2022, str. 3
Novi zakoni – svibanj 2022.
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

pip - 6.2022, str. 2
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 26.05.2022.

Objavljen je broj 6 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za lipanj 2022 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Šikana Lako ...

Mišljenja
Prijedlog izmjene Zakona o porezu na dohodak vezan za poreznu olakšicu po osnovi uzdržavanog člana
Ponedjeljak, 23.05.2022, 410-01/22-01/893

Davatelj: Porezna uprava

Snimka webinara
Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka, trajanje 193 min
Ponedjeljak, 23.05.2022.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Snimka webinara
Pripreme za uvođenje eura, trajanje 130 min
Srijeda, 18.05.2022.

Autori:
Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.
Ivana ŽEPIĆ , dipl. oec.

Vijesti
Zaštita prijavitelja nepravilnosti
Ponedjeljak, 16.05.2022.

S obzirom na potrebu usklađivanja s Direktivom 2019 1937 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava ...

Snimka webinara
Računovodstvo proizvodnje, trajanje 150 min
Petak, 13.05.2022.

Autori:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ

Vijesti
Ovrha na jedinoj nekretnini dužnika
Srijeda, 11.05.2022.

U praksi se često postavlja sljedeće pitanje Može li se ovršiti jedina nekretnina ovršenika Ovršnim zakonom je vrlo sužena mogućnost ...

Vijesti
Novi broj PiP-a
Utorak, 10.05.2022.

Objavljen je novi broj časopisa Pravo i Porezi za svibanj 2022. 

Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje.