Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2022, str. 238
Ugovor o darovanju u praksi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ugovor o darovanju kojim se jedna strana tog ugovora obveže dati stvar ili imovinsko pravo drugoj strani tog ugovora a ...

rrif - 12.2022, str. 234
Novosti u korištenju roditeljskog dopusta
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Roditeljski dopust se kako i sam naziv kaže koristi primarno kao dopust uz mogućnost korištenja i kao prava na rad ...

rrif - 12.2022, str. 224
Nadolazeće izmjene Zakona o radu
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Dugo najavljivane novele Zakona o radu prema trenutačno dostupnim informacijama u saborskoj su proceduri na drugom čitanju što znači da ...

rrif - 12.2022, str. 188
Pregovori kao preduvjet sklapanja poslova
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.

Čovjek najčešće nije svjestan kako zapravo svoj svakodnevni odnos s okruženjem usklađuje pregovaranjem Interes i novac pokretač su pregovora a ...

rrif - 12.2022, str. 184
Isplata drugog dohotka nasljednicima
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Kada se nasljednicima isplaćuje primitak koji se oporezuje kao drugi dohodak postoje određena pravila kojih se isplatitelji trebaju pridržavati Isplata ...

rrif - 12.2022, str. 163
Naknada plaće i ostala prava pozvanim osobama zbog vojne obveze u Oružane snage Republike Hrvatske
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Na temelju čl 224 Zakona o radu Nar nov br 93 14 98 19 uređen je radnopravni status pričuvnika za ...

rrif - 12.2022, str. 154
Nagrada za radne rezultate i trinaesta plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ako poslodavac nije tijekom 2022 godine isplatio nagradu za radne rezultate može u prosincu isplatiti tu nagradu do svote od ...

rrif - 12.2022, str. 144
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu i naravi Neoporeziva ...

Vijesti
Priznavanje pretporeza po računima dobavljača koji utvrđuju obvezu prema naplati
Ponedjeljak, 28.11.2022.

Porezni obveznik može odbit pretporez u sklad u s odredbama čl 58 59 60 61 i 62 Zakona o ...

Snimka webinara
Godišnji obračun plaće i prigodne nagrade za 2022. godinu, trajanje 145 min
Petak, 25.11.2022.

Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Snimka webinara
Nadolazeće izmjene Zakona o radu, trajanje 310 min
Četvrtak, 17.11.2022.

Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Snimka webinara
Opća primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, trajanje 136 min
Utorak, 15.11.2022.

Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Vijesti
Novi broj PiP-a
Petak, 11.11.2022.

Objavljen je novi broj časopisa Pravo i Porezi za studeni 2022. 

Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje.

Snimka webinara
Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva, trajanje 120 min
Petak, 11.11.2022.

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Snimka webinara
Aktualnosti u graditeljskoj djelatnosti i građevinskim uslugama, trajanje 154 min
Četvrtak, 03.11.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

rrif - 11.2022, str. 185
Promjene u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Prvi put nakon donošenja Zakon o javnoj nabavi u 2016 godini on je i promijenjen Njegove promjene autor navodi u ...

rrif - 11.2022, str. 157
Što donose izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku na jezgrovit i sažet način razmatra neke značajne novosti koje donose predzadnje izmjene i dopune Zakona ...

pip - 11.2022, str. 115
Odgovori na pitanja pretplatnika

Oporezivanje usluge koju obavlja strani porezni obveznik na nekretnini u RH malom poreznom obvezniku Troškovi noćenja direktora koji nije ...

pip - 11.2022, str. 110
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo PDV Ugovor o povratnom leasingu Trgovačko zastupanje Samostalni trgovački zastupnici Radno pravo Novčana naknada za neiskorišteni godišnji ...

pip - 11.2022, str. 96
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pravo na naknadu štete čl 23 ZOOP a Imajući u vidu da je D Š koristio predmetno ...

pip - 11.2022, str. 94
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Dodatak ugovoru o radu Elektroničko potpisivanje ugovora o radu Ugovor na određeno trudna radnica Tumačenje odluke školskog odbora postupak ...

rrif - 11.2022, str. 117
Žalba i drugi pravni lijekovi u poreznom postupku
Autor: Lucija BARIĆ , dipl. iur.

Porezni postupci provode se u pravilu po službenoj dužnosti neovisno o volji poreznih obveznika ali radi utvrđivanja činjeničnog stanja propisana ...

pip - 11.2022, str. 92
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Primjena stope PDV a na uslugu raspoloživosti malih fotonaponskih postrojenja Porez na dohodak Zahtjev za ispravak ...

rrif - 11.2022, str. 0
Dohodak od imovinskih prava
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Dohodak od imovine i imovinskih prava jedan je od pet izvora dohotka Kako se razlikuju imovinska prava te kako se ...

pip - 11.2022, str. 91
Jezik u pravu
Autori: Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Brojevni sufiksi Nesporazum Prekomjerno oštećenje Propisivanje prava i obveza u općem aktu Vize i dozvole za boravak i rad ...

pip - 11.2022, str. 85
Sukob europskih modela pružanja informacija o hranjivim tvarima
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Jasne i točne informacije na ambalaži prehrambenih proizvoda prepoznate su kao jedan od najboljih načina za informiranje europskih potrošača o ...

pip - 11.2022, str. 78
Radovi kod ugovora o građenju
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Dva su elementa koji definiraju bit ugovora o građenju izgradnja građevine ili drugi građevinski radovi i cijena Cijena je zasigurno ...

pip - 11.2022, str. 74
Što donosi novi Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.

Povijest okrupnjavanja poljoprivrednog zemljište provedbom postupka komasacije u RH seže još od 1766 godine za vladavine Marije Terezije kada je ...

pip - 11.2022, str. 71
Propast nekretnine
Autor: Enia LIVAKOVIĆ , mag. iur.

Potresi koji su pogodili RH u 2020 i 2021 godini na poseban su način otvorili pitanje moguće propasti nekretnine u ...

pip - 11.2022, str. 67
Prekogranično izvođenje dokaza i novela Zakona o parničnom postupku iz 2022. godine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Uredba EU 2020 1783 Europskog parlamenta i Vijeća od 25 studenoga 2020 o suradnji između sudova država članica u izvođenju ...

pip - 11.2022, str. 59
Novine u posebnim parničnim postupcima iz 2022. godine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Godine 2022 doneseni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku te Zakon o izmjenama Zakona o parničnom ...

pip - 11.2022, str. 53
Plaćanje poreza na kuće za odmor
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Porez na kuće za odmor je vlastiti izvor prihoda gradskih ili općinskih proračuna Obveza utvrđivanja i plaćanja poreza na kuće ...

pip - 11.2022, str. 50
Primjena Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija kod priznavanja razdoblja obrazovanja s ciljem nastavka obrazovanja u RH
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Ako školska ustanova odlučuje o upisu učenika u školsku ustanovu ili drugim poslovima koje na temelju zakona obavlja na osnovi ...

pip - 11.2022, str. 47
Višestruko otkazivanje ugovora o radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

O ponašanju radnika koje može prouzročiti otkaz o otkazu radnika te u manjem opsegu o poslodavčevu otkazu osobito o segmentu ...

pip - 11.2022, str. 41
Politika vjerske i političke neutralnosti na radnome mjestu – praksa suda EU-a
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

S obzirom na recentnu političku situaciju na području Europe u radnim odnosima sve češće dolazi do sukoba između s jedne ...

pip - 11.2022, str. 35
Privremena zabrana građevinskih radova u turističkoj sezoni
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Život u primorskom dijelu RH za mnoge jedinice lokalne samouprave i njihove građane ima dva osnovna godišnja doba topliji koji ...

pip - 11.2022, str. 32
Upute potrošačima o postupku jednostranog raskida ugovora
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prije nego li potrošač s trgovcem sklopi ugovor na daljinu ili ugovor izvan poslovnih prostorija trgovac ga mora na jasan ...

pip - 11.2022, str. 25
Izrada plana poslovanja za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ , prof. v. š.

S obzirom na kraj kalendarske godine nužno je započeti s pripremama godišnjeg plana poslovanja za 2023 godinu S obzirom na ...

pip - 11.2022, str. 20
Kriza poduzeća i restrukturiranje
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Učinci porasta cijena energije i materijala te inflacija stavljaju pred trgovačka društva dalje poduzeća iako se sadržaj te riječi prema ...

pip - 11.2022, str. 14
Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u RH na temeljeni kapital i njegove dijelove
Autori: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zadnjim se izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ZTD u načelu provodi usklađenje njegovih odredaba s propisom koji između ostaloga uređuje ...

pip - 11.2022, str. 7
Bitne novine u noveli Zakona o javnoj nabavi iz 2022. godine i razlozi novih rješenja
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Dana 11 listopada 2022 godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi koji predstavlja ...

pip - 11.2022, str. 3
Novi zakoni – listopad 2022. godine
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

rrif - 11.2022, str. 18
Isplata povećanih neoporezivih primitaka
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

U okviru mnogih mjera koje Vlada donosi radi ublažavanja posljedica inflacije te povećanja cijena u Nar nov br 112 22 ...

pip - 11.2022, str. 2
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Snimka webinara
Aktualnosti u primjeni PDV-a kod isporuka usluga, trajanje 200 min
Utorak, 25.10.2022.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

Pitanja i odgovori
Likvidacija i prestanak radnog odnosa
Ponedjeljak, 17.10.2022.

U slučaju otvaranja likvidacije poslodavca na koji način prestaju radni odnosi radnika Zadržavaju li u slučaju prestanka radnog odnosa radnici ...

Pitanja i odgovori
Imenovanje za člana uprave (direktora)
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Može li maloljetna osoba biti imenovana za člana uprave (direktora) društva s ograničenom odgovornošću?

Pitanja i odgovori
Reklamacija potrošača zbog materijalnog nedostatka na robi
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Trgovačko društvo dalje Društvo bavi se proizvodnjom i prodajom proizvoda x Društvo isporučuje proizvod trgovcu na malo a trgovac na ...