Učinak podnošenja tužbe za zaštitu kolektivnih interesa na zastaru tražbine i utjecaj ugovorne odredbe o valutnoj klauzuli

Časopis: Pravo i porezi - 9.2018
Članak:
Učinak podnošenja tužbe za zaštitu kolektivnih interesa na zastaru tražbine i utjecaj ugovorne odredbe o valutnoj klauzuli
Stranica:
14.
Autor/i:
Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Autor u ovome članku na detaljan i zanimljiv način razmatra konkretan slučaj iz sudske prakse o povredi kolektivnog interesa i prava korisnika kredita s valutnom klauzulom u CHF. S obzirom na protek vremena, autor ovim člankom također razmatra i učinak podnošenja tužbe za zaštitu kolektivnih interesa i prava na zastaru tražbine te utjecaj izvanugovornih informacija na jasnoću i razumljivost ugovorne odredbe o valutnoj klauzuli

1. Konkretan slučaj iz sudske prakse
2. Učinak podnošenja tužbe za zaštitu kolektivnih interesa na zastaru tražbine
3. Utjecaj izvanugovornih informacija na jasnoću i razumljivost ugovorne odredbe o valutnoj klauzuli
4. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo