Prikaz novog Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (I.)

Časopis: Pravo i porezi - 9.2018
Članak:
Prikaz novog Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (I.)
Stranica:
64.
Autor/i:
Mirjana SIROVICA , dipl. iur.
Sažetak:

Autorica ovim člankom daje cjelovit i sveobuhvatan prikaz novog Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i podzakonskih propisa donesenih na temelju toga Zakona te objašnjava ulogu FINA-e u postupku ovrhe prema tim novim propisima.
Osobit naglasak stavljen je na aktualnosti i novosti koje u tom postupku donosi novi Zakon u usporedbi sa „starim“ Zakonom o provedbi ovrhe na novčani sredstvima iz 2010. godine.

1. Uvod
2. Razlozi za donošenje novog ZPONS-a
3. Pravni okvir provedbe ovrhe na novčanim sredstvima po računu
4. Izmijenjeni i novi pojmovi prema ZPONS-u/18
5. Opća odredba o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
6. Podnošenje osnove za plaćanje
7. Očevidnik
8. Redoslijed izvršenja i prednost u izvršenju osnove za plaćanje
9. Izvršenje osnove za plaćanje
10. Izvršenje osnove za plaćanje na oročenim novčanim sredstvima
11. Ovrha na novčanim sredstvima državnog proračuna RH i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
12. Ovrha na novčanim sredstvima banke
13. Statistički podatci o blokiranim građanima
14. Nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje za ovršenika fizičku osobu

 

 

 

Hashtags:
#Ovrhe, #Pravo