Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Elektronička ovrha
Utorak, 21.09.2021.

Zadnjim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona iz 2020 godine unesene su novine u sustav ovrhe posebno u ovrsi na temelju ...

Vijesti
Neoporezivi primitci radnika
Petak, 17.09.2021.

box sizing border box Style the tab tab float left border 1px solid ccc background color f1f1f1 width 30 ...

pip - 9.2021, str. 15
Elektronička ovrha
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Posljednjim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona iz 2020 godine unesene su novine u sustav ovrhe posebno u ovrsi na temelju ...

Sudska praksa
Suvlasnički dio nekretnine kao predmet ovrhe
Utorak, 20.07.2021.

Županijski sud u Zagrebu

Pitanja i odgovori
Uplata plaće u slučaju u kojemu blokirani radnik ne dostavi broj tekućeg računa poslodavcu / isplatitelju drugog primitka
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Kako blokiranome radniku uplaćivati plaću ako poslodavcu bude dostavljen samo broj zaštićenog računa, a ne i tekućeg računa?

pip - 7.2021, str. 123
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Rad stranaca bez radne dozvole ili potvrde o prijavi rada Iznimno su čl 89 Zakona o strancima nabrojene određene ...

Pitanja i odgovori
Provedba ovrhe na naknadi za vrijeme godišnjeg odmora
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Uplaćuje li se naknada za vrijeme godišnjeg odmora na radnikov zaštićeni račun?

pip - 6.2021, str. 138
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Prijenos gospodarske cjeline obrta dobitaša u d o o Prijenos gospodarske cjeline obrta dobitaša na trgovačko društvo moguće je ...

rrif - 5.2021, str. 86
Postupanje poslodavca u slučaju neisplate plaće
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Obveza poslodavca je obračunati i isplatiti plaću radniku najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec Ako poslodavac to ...

rrif - 5.2021, str. 56
Aktualna problematika iz poslovanja poduzetnika
Autor:

Dnevno smo suočeni s mnogim problemima koji opterećuju poslovanje poduzetnika Traženje odgovora ili izlaza nije uvijek lako pronaći s obzirom ...

pip - 4.2021, str. 112
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Raskid ugovora čl 361 ZOO a Za ocijeniti je da se nisu ostvarile pretpostavke iz čl 361 st ...

pip - 4.2021, str. 12
Status nekretnina u postupku ovrhe – osvrt na neka pitanja
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U radu se analiziraju i raspravljaju pojedina rješenja Ovršnog zakona posebice nakon njegovih Novela iz 2014 2017 i 2020 godine ...

rrif - 3.2021, str. 99
Nove oznake osobnih primanja u nalozima za plaćanje
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Način popunjavanja naloga za plaćanje promijenio se još 2016 godine u skladu s odredbama Uredbe EU 260 2012 i Odlukom ...

rrif - 3.2021, str. 44
Obračunska plaćanja
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U poslovnoj praksi poduzetnici često svoje obveze i potraživanja naplaćuju obračunskim putem Pritom se najčešće koristi prijeboj kompenzacija ali i ...

Vijesti
Nove oznake osobnih primanja u primjeni od 1. ožujka 2021.
Ponedjeljak, 01.03.2021.

U dokumentu Jedinstveni pregledu osnovnih modela poziva na broj uz model HR69 ažuriran je Šifarnik vrste osobnih primanja ostalih i ...

Sudska praksa
Zastara
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Županijski sud u Varaždinu

pip - 2.2021, str. 11
Ovrha na primitcima koji imaju značajke drugog dohotka
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U br 12 20 i 1 21 časopisa Pravo i porezi objavljeni su članci o izuzimanju od ovrhe u svjetlu ...

obav - 2.2021, str. 12
II. Plaće - osnovice, stope poreza i prireza, doprinosi, uplatni računi i provedba ovrhe
Autor:

1 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 1 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 1 2 DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE ...

Vijesti
Darovanja osobama stradalima od potresa prema novim pravilima
Ponedjeljak, 11.01.2021.

Vlada Republike Hrvatske 4 siječnja 2021 godine Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom Nar nov br 1 21 ...

rrif - 1.2021, str. 77
Novi primitci izuzeti od ovrhe i novosti u ovrsi na plaći u 2021. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Krajem studenoga 2020 godine stupile su na snagu zadnje izmjene i dopune Ovršnog zakona kojima je između ostaloga proširen broj ...

pip - 1.2021, str. 51
Osvrt na aktualnosti u ovrsi na plaći
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U br 12 20 ovoga časopisa objavljen je članak o izuzimanju od ovrhe u svjetlu zadnje novele Ovršnog zakona U ...

Vijesti
Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2021.
Četvrtak, 31.12.2020.

Državni zavod za statistiku svojom Objavom Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj ...

Vijesti
Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Četvrtak, 31.12.2020.

Darovanja gradovima općinama i neprofitnim organizacijama Sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit Nar nov br 177 04 do 138 ...

Pitanja i odgovori
Ovrha na naknadi za obavljeni studentski posao
Utorak, 15.12.2020.

Zbog aktualne situacije angažirali smo za rad studenta izvođača On nas traži da mu naknadu uplatimo na njegov zaštićeni račun ...

Snimka webinara
Novi primitci izuzeti od ovrhe i novosti u ovrsi, trajanje 105 min
Srijeda, 09.12.2020.

Autor: I.P.

pip - 12.2020, str. 16
Ovrha na temelju vjerodostojne isprave prema noveli Ovršnog zakona iz 2020. godine
Autor: Doc. dr. sc. Slađana ARAS KRAMAR

Dana 27 studenoga 2020 godine donesen je već dulje vrijeme najavljivan Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona koji je ...

pip - 12.2020, str. 12
Izuzimanje od ovrhe u svjetlu zadnje novele Ovršnog zakona
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Krajem prošlog mjeseca stupile su na snagu zadnje novele Ovršnog zakona U ovome se članku ne bavimo svim novelama toga ...

Vijesti
Proširen je broj neoporezivih primitaka zaštićenih od ovrhe
Nedjelja, 29.11.2020.

Od 28 studenoga 2020 godine stupanjem na snagu zadnjih novela Ovršnog zakona OZ po prvi put se na zaštićeni račun ...

Sudska praksa
Ovrha i predstečajni postupak
Četvrtak, 26.11.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Ovršni postupak - zastara
Četvrtak, 26.11.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Založno pravo na nekretninama
Četvrtak, 26.11.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Vlasništvo predmeta ovrhe
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Snimka webinara
Računovodstvo graditeljske djelatnosti, trajanje 220 min
Utorak, 03.11.2020.

Autor: I.P.

rrif - 11.2020, str. 88
Prefakturirani troškovi s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Pojam prefakturiranih troškova nije službeni termin te navedeni pojam nije definiran u propisima o oporezivanju PDV om kao ni ...

pip - 11.2020, str. 21
Provedba ovrha kroz prijelazni etapni režim?
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom se članku kratko propituje održivost i pravna obvezatnost prijelaznoga etapnog režima prilikom provedbe ovrha od 19 listopada 2020 ...

Sudska praksa
Nemogućnost provedbe ovrhe
Utorak, 20.10.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Odgoda ovrhe
Utorak, 20.10.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Odgovornost za štetu
Utorak, 20.10.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Zasta​ra utvrđivanja poreza na dohodak od iznajmljivanja
Srijeda, 07.10.2020, 410-01/20-01/2112

Davatelj: Porezna uprava

pip - 10.2020, str. 112
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Odgovornost za štetu čl 1045 ZOO a Nedosljedno postupanje tuženice kao zakonodavca u odabiru modela javne ovrhe u ...

rrif - 10.2020, str. 96
Prestanak moratorija provedbe ovrhe na plaći – kako dalje
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U drugoj polovini ovoga mjeseca prestaje zastoj odnosno moratorij ovrha na novčanoj tražbini po računu koje provodi FINA te ...

pip - 10.2020, str. 12
Prestanak zastoja provedbe ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Dana 18 listopada 2020 godine prestaje zastoj moratorij ovrha na novčanoj tražbini po računu koje provodi FINA te zastoj s ...

Sudska praksa
Obustava ovrhe
Ponedjeljak, 14.09.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Suvlasnički dio nekretnine kao predmet ovrhe
Ponedjeljak, 14.09.2020.

Županijski sud

rrif - 9.2020, str. 116
Porezna zastara
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovom članku predstavlja odredbe Općega poreznog zakona Nar nov br 115 16 42 20 koje se odnose ...

Vijesti
Produžen rok trajanja posebnih okolnosti i moratorija ovrhe na novčanim sredstvima do zaključno s 18. listopada 2020.
Ponedjeljak, 20.07.2020.

Dana 18 srpnja 2020 godine stupila je na snagu dopuna Odluka o produženju roka trajanja posebnih okolnosti Nar nov br ...

Sudska praksa
Troškovi postupka
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Novo sredstvo ili predmet ovrhe
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pitanja i odgovori
Provedba ovrhe radi namirenja budućih obroka po dospijeću
Ponedjeljak, 29.06.2020.

U kontekstu moratorija s provedbom ovrhe na plaći za vrijeme trajanja posebnih okolnosti na što se odnosi dio odredbe koji ...

Pitanja i odgovori
Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca – porezno priznavanje troškova
Ponedjeljak, 29.06.2020.

Trgovačko društvo u svojoj bilanci 31 prosinca 2019 godine ima nenaplaćena potraživanja u ukupnoj svoti od 44 000 00 kuna ...