Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 6.2024, str. 163
Prava radnika u slučaju neisplate plaće i ovrha putem FINA-e
Autor: Mirjana SIROVICA , dipl. iur.

Autorica ovim člankom daje prikaz prava i obveza te uloge i postupanja radnika kojemu poslodavac nije isplatio plaću naknadu plaće ...

pip - 6.2024, str. 114
Domaća sudska praksa

OBVEZNO PRAVO Imovina ortaštva čl 638 st 3 ZOO a Stvari i prava koje čine ulog postaju imovinom ortaštva ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 28.05.2024.

Objavljen je broj 6 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za lipanj 2024 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Ovršna manipulacija ...

Sudska praksa
Nedopuštenost ovrhe / bračna stečevina, načelo povjerenja u zemljišne knjige
Četvrtak, 18.04.2024.

Županijski sud u Zagrebu

pip - 4.2024, str. 122
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pravna osnova za upis prava vlasništva čl 73 ZOO a Ugovor za čije se sklapanje zahtjeva pismena ...

pip - 3.2024, str. 10
Osvrt na odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-I/331/2021 o ukidanju odredaba Ovršnog zakona
Autor: Tomislav PETROV , mag. iur.

Ustavni sud Republike Hrvatske je na samom kraju 2023 godine u prosincu donio odluku kojom je pokrenuo postupak za ocjenu ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca
Utorak, 20.02.2024.

Društvo Z d o o ima nenaplaćeno zastarjelo i neutuženo potraživanje od kupca B d o o Može li se ...

Sudska praksa
Nedopuštenost ovrhe / izvanknjižno vlasništvo nekretnine
Petak, 09.02.2024.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Nedopuštenost ovrhe / izvanknjižno vlasništvo nekretnine
Petak, 09.02.2024.

Županijski sud u Zagrebu

obav - 2.2024, str. 15
II. PLAĆE – OSNOVICE, OBRAČUN POREZA NA DOHODAK, DOPRINOSI, UPLATNI RAČUNI I PROVEDBA OVRHE

1 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 1 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 1 2 DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE ...

Mišljenja
Isplata plaće na račun otvoren u Revoult banci
Četvrtak, 01.02.2024, 110-01/24-01/14

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

rrif - 1.2024, str. 86
Ovrha na plaći u 2024. godini – novosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Prilikom obračuna plaće naknade plaće i ostalih stalnih i ili povremenih novčanih primitaka te njihove isplate nezaobilazno i vrlo važno ...

Vijesti
Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2024. godini
Petak, 29.12.2023.

Državni zavod za statistiku svojom Objavom Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj ...

Pitanja i odgovori
Novi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i drugim stalnim primitcima
Srijeda, 20.12.2023.

S obzirom na to da se mijenja svake kalendarske godine koliko sada iznosi tzv republički prosjek kod ovrhe na plaći ...

pip - 12.2023, str. 120
Pitanja i odgovori

Uz tiskovine kiosci nedjeljom i blagdanom mogu prodavati i drugu robu iz svog asortimana te mogu odabrati 16 radnih ...

pip - 12.2023, str. 107
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Obveza sklapanja ugovora čl 65 ZOO a Stranke obvezuje sklapanje kupoprodajnog ugovora ako su izričito preuzele obvezu ...

rrif - 12.2023, str. 44
Računovodstveno i porezno motrište prefakturiranih troškova
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Praksa prefakturiranja troškova vrlo je zastupljena u poslovanju poreznih obveznika u RH Često je riječ o tome da porezni obveznici ...

rrif - 11.2023, str. 119
Porezna zastara i dopustivost poreznog nadzora
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovom članku obrazlaže utvrđivanje i rokove porezne zastare te dopustivost provedbe poreznog nadzora Institut porezne zastare predstavlja važan ...

pip - 11.2023, str. 109
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Dvostruko otuđenje nekretnine čl 279 ZOO a i 125 ZV a Kada je više osoba sklopilo sa ...

Snimka webinara
Računovodstvene i porezne aktualnosti u graditeljstvu, trajanje 190 min
Petak, 06.10.2023.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

pip - 9.2023, str. 116
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO POSLOVOĐA BEZ NALOGA ZASTARA čl 220 ZOO a Zastara počinje teći od dana kada su izvedeni radovi ...

Pitanja i odgovori
Zadužnica – podnošenje na naplatu poslodavcu
Četvrtak, 11.05.2023.

Može li se zadužnica podnijeti na naplatu poslodavcu zaduženog radnika / dužnika?

Sudska praksa
Pravni učinci zabilježbe spora
Četvrtak, 11.05.2023.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pitanja i odgovori
Knjiženje realizacije založnog prava te računovodstveno i porezno postupanje u vezi s nenaplaćenim otkupljenim potraživanjem
Srijeda, 03.05.2023.

Trgovačko društvo otkupilo je od banke tražbinu osiguranu hipotekom Nominalna vrijednost potraživanja je 5 mil a društvo je otkupilo potraživanje ...

pip - 5.2023, str. 101
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Tijek zatezne kamate naknada štete čl 12 st 4 ZOO a Pri donošenju odluke o tijeku zateznih ...

Sudska praksa
Prvenstveni red upisa / zabilježba ovrhe
Četvrtak, 13.04.2023.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Zasnivanje prisilnog založnog prava / naplata poreznog duga
Četvrtak, 13.04.2023.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Snimka webinara
Posebnosti u graditeljskoj djelatnosti i građevinskim uslugama, trajanje 180 min
Utorak, 04.04.2023.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 4.2023, str. 163
Novosti u zakonskom uređenju OPG-ova
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo OPG važan je organizacijski oblik i gospodarski čimbenik ne samo u poljoprivredi nego i u gospodarstvu RH ...

pip - 4.2023, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Odgovornost odvjetnika čl 19 ZOO a Odvjetnik u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti dužan je postupati s ...

rrif - 3.2023, str. 187
Pravo na doplatak za djecu u 2023. godini
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Pravo na doplatak za djecu uređeno je Zakonom o doplatku za djecu Nar nov br 94 01 138 06 107 ...

Mišljenja
Povrat poreza na Revolut ili Aircash
Ponedjeljak, 13.02.2023, 410-01/23-01/193

Davatelj: Porezna uprava

pip - 2.2023, str. 29
Sudjelovanje poslodavca u ovrsi
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Tijekom lipnja 2022 godine objavljen je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona Iako nije bila riječ o ...

obav - 2.2023, str. 15
II. PLAĆE – OSNOVICE, STOPE POREZA I PRIREZA, DOPRINOSI, UPLATNI RAČUNI I PROVEDBA OVRHE

1 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 1 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 1 2 DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE ...

Vijesti
Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2023.
Ponedjeljak, 02.01.2023.

Državni zavod za statistiku svojom Objavom Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj ...

rrif - 1.2023, str. 74
Novosti u ovrsi na plaći u 2023. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Početkom listopada 2022 godine donesene su zadnje izmjene Ovršnog zakona kojima se provodi usklađenje sa Zakonom o uvođenju eura kao ...

Pitanja i odgovori
Novi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i drugim stalnim primitcima
Četvrtak, 15.12.2022.

S obzirom na to da se mijenja svake kalendarske godine koliko sada iznosi tzv republički prosjek kod ovrhe na plaći ...

Sudska praksa
Prijenos vlasništva - ovrha
Ponedjeljak, 12.12.2022.

Županijski sud u Rijeci

pip - 12.2022, str. 118
Pitanja i odgovori

Isplata drugog dohotka nasljednicima Ugradnja solarnih ploča na prostore za stanovanje Isporuka solarne elektrane za potrebe proizvodnog pogona Novi ...

pip - 12.2022, str. 101
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pobijanje dužnikove pravne radnje čl 66 ZOO a Tužitelj tužbeni zahtjev temelji na činjenicama osnovom kojih može ...

Pror - 12.2022, str. 86
Promjene osnovice za obračuna plaće i nekih materijalnih prava u javnom sektoru
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Na temelju objavljenih dodataka kolektivnim ugovorima iz područja državnih i javnih službi povećana su neka primanja službenika i namještenika u ...

Sudska praksa
Predmnijevani vlasnik - nedopuštenost ovrhe
Četvrtak, 15.09.2022.

Županijski sud u Karlovcu

pip - 9.2022, str. 105
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 44 Odgovornost za štetu čl 1067 ZOO a Za štetu koju pretrpi radnik odgovara poslodavac po općim ...

Sudska praksa
Bitna povreda odredaba parničnog postupka
Ponedjeljak, 11.07.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Zabilježba ovrhe
Ponedjeljak, 13.06.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Vijesti
Ovrha na jedinoj nekretnini dužnika
Srijeda, 11.05.2022.

U praksi se često postavlja sljedeće pitanje Može li se ovršiti jedina nekretnina ovršenika Ovršnim zakonom je vrlo sužena mogućnost ...

Sudska praksa
Nedopuštenost ovrhe
Ponedjeljak, 09.05.2022.

Županijski sud u Zagrebu

pip - 4.2022, str. 49
O „nužnosti“ jedine nekretnine za ovrhu (nekoliko praktičnih pitanja)
Autor: Izv.prof.dr.sc. Gabrijela Mihelčić

U ovom članku autorica raspravlja o pitanjima vezanim za pravila o tzv zaštićenoj nekretnini i o zaštiti ovrhovoditelja te o ...

Snimka webinara
Ovrha na plaći i kompenzacije plaće, trajanje 117 min
Srijeda, 02.02.2022.

rrif - 2.2022, str. 188
Ostvarivanje prava na doplatak za djecu u 2022. godini
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Zakonom o doplatku za djecu Nar nov br 94 01 58 18 dalje Zakon doplatak za djecu definiran je kao ...