Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 9.2023, str. 116
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO POSLOVOĐA BEZ NALOGA ZASTARA čl 220 ZOO a Zastara počinje teći od dana kada su izvedeni radovi ...

Pitanja i odgovori
Zadužnica – podnošenje na naplatu poslodavcu
Četvrtak, 11.05.2023.

Može li se zadužnica podnijeti na naplatu poslodavcu zaduženog radnika / dužnika?

Sudska praksa
Pravni učinci zabilježbe spora
Četvrtak, 11.05.2023.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pitanja i odgovori
Knjiženje realizacije založnog prava te računovodstveno i porezno postupanje u vezi s nenaplaćenim otkupljenim potraživanjem
Srijeda, 03.05.2023.

Trgovačko društvo otkupilo je od banke tražbinu osiguranu hipotekom Nominalna vrijednost potraživanja je 5 mil a društvo je otkupilo potraživanje ...

pip - 5.2023, str. 101
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Tijek zatezne kamate naknada štete čl 12 st 4 ZOO a Pri donošenju odluke o tijeku zateznih ...

Sudska praksa
Prvenstveni red upisa / zabilježba ovrhe
Četvrtak, 13.04.2023.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Zasnivanje prisilnog založnog prava / naplata poreznog duga
Četvrtak, 13.04.2023.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Snimka webinara
Posebnosti u graditeljskoj djelatnosti i građevinskim uslugama, trajanje 180 min
Utorak, 04.04.2023.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 4.2023, str. 163
Novosti u zakonskom uređenju OPG-ova
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo OPG važan je organizacijski oblik i gospodarski čimbenik ne samo u poljoprivredi nego i u gospodarstvu RH ...

pip - 4.2023, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Odgovornost odvjetnika čl 19 ZOO a Odvjetnik u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti dužan je postupati s ...

rrif - 3.2023, str. 187
Pravo na doplatak za djecu u 2023. godini
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Pravo na doplatak za djecu uređeno je Zakonom o doplatku za djecu Nar nov br 94 01 138 06 107 ...

Mišljenja
Povrat poreza na Revolut ili Aircash
Ponedjeljak, 13.02.2023, 410-01/23-01/193

Davatelj: Porezna uprava

pip - 2.2023, str. 29
Sudjelovanje poslodavca u ovrsi
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Tijekom lipnja 2022 godine objavljen je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona Iako nije bila riječ o ...

obav - 2.2023, str. 15
II. PLAĆE – OSNOVICE, STOPE POREZA I PRIREZA, DOPRINOSI, UPLATNI RAČUNI I PROVEDBA OVRHE

1 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 1 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 1 2 DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE ...

Vijesti
Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2023.
Ponedjeljak, 02.01.2023.

Državni zavod za statistiku svojom Objavom Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj ...

rrif - 1.2023, str. 74
Novosti u ovrsi na plaći u 2023. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Početkom listopada 2022 godine donesene su zadnje izmjene Ovršnog zakona kojima se provodi usklađenje sa Zakonom o uvođenju eura kao ...

Pitanja i odgovori
Novi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i drugim stalnim primitcima
Četvrtak, 15.12.2022.

S obzirom na to da se mijenja svake kalendarske godine koliko sada iznosi tzv republički prosjek kod ovrhe na plaći ...

Sudska praksa
Prijenos vlasništva - ovrha
Ponedjeljak, 12.12.2022.

Županijski sud u Rijeci

pip - 12.2022, str. 118
Pitanja i odgovori

Isplata drugog dohotka nasljednicima Ugradnja solarnih ploča na prostore za stanovanje Isporuka solarne elektrane za potrebe proizvodnog pogona Novi ...

pip - 12.2022, str. 101
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pobijanje dužnikove pravne radnje čl 66 ZOO a Tužitelj tužbeni zahtjev temelji na činjenicama osnovom kojih može ...

Pror - 12.2022, str. 86
Promjene osnovice za obračuna plaće i nekih materijalnih prava u javnom sektoru
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Na temelju objavljenih dodataka kolektivnim ugovorima iz područja državnih i javnih službi povećana su neka primanja službenika i namještenika u ...

Sudska praksa
Predmnijevani vlasnik - nedopuštenost ovrhe
Četvrtak, 15.09.2022.

Županijski sud u Karlovcu

pip - 9.2022, str. 105
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 44 Odgovornost za štetu čl 1067 ZOO a Za štetu koju pretrpi radnik odgovara poslodavac po općim ...

Sudska praksa
Bitna povreda odredaba parničnog postupka
Ponedjeljak, 11.07.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Zabilježba ovrhe
Ponedjeljak, 13.06.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Vijesti
Ovrha na jedinoj nekretnini dužnika
Srijeda, 11.05.2022.

U praksi se često postavlja sljedeće pitanje Može li se ovršiti jedina nekretnina ovršenika Ovršnim zakonom je vrlo sužena mogućnost ...

Sudska praksa
Nedopuštenost ovrhe
Ponedjeljak, 09.05.2022.

Županijski sud u Zagrebu

pip - 4.2022, str. 49
O „nužnosti“ jedine nekretnine za ovrhu (nekoliko praktičnih pitanja)
Autor: Izv.prof.dr.sc. Gabrijela Mihelčić

U ovom članku autorica raspravlja o pitanjima vezanim za pravila o tzv zaštićenoj nekretnini i o zaštiti ovrhovoditelja te o ...

Snimka webinara
Ovrha na plaći i kompenzacije plaće, trajanje 117 min
Srijeda, 02.02.2022.

rrif - 2.2022, str. 188
Ostvarivanje prava na doplatak za djecu u 2022. godini
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Zakonom o doplatku za djecu Nar nov br 94 01 58 18 dalje Zakon doplatak za djecu definiran je kao ...

obav - 2.2022, str. 15
II.PLAĆE – OSNOVICE, STOPE POREZA I PRIREZA, DOPRINOSI, UPLATNI RAČUNI I PROVEDBA OVRHE

1 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 1 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 1 2 DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE ...

Pitanja i odgovori
Novi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i drugim stalnim primitcima
Ponedjeljak, 10.01.2022.

S obzirom na to da se mijenja svake kalendarske godine koliko sada iznosi tzv republički prosjek kod ovrhe na plaći ...

Sudska praksa
Nedopuštenost ovrhe
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Šibeniku

Vijesti
Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2022.
Ponedjeljak, 03.01.2022.

Državni zavod za statistiku svojom Objavom Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj ...

pip - 1.2022, str. 133
Pitanja i odgovori

Porezno motrište smanjenja temeljnog kapitala d o o a radi vraćanja uloga Porezno motrište revalorizacije opreme Otkup vlastitih poslovnih ...

pip - 1.2022, str. 115
Domaća sudska praksa i stajališta

Stranka ima pravni interes podnijeti brisovnu tužbu unatoč činjenici što o istoj pravnoj stvari zemljišnoknjižni postupak u kojem je ...

pip - 1.2022, str. 114
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo pravosuđa i uprave

 • Izuzeće od ovrhe refundacije troška testiranja na COVID-19

rrif - 1.2022, str. 81
Novosti u ovrsi na plaći u 2022. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku na sažet i pojednostavljen način navodi novosti u vezi s ovrhom na plaći u 2022 godini ...

Vijesti
Obrt i ovrha
Ponedjeljak, 27.12.2021.

Što je karakteristično u slučaju ovrhe nas obrtnikom Za obveze koje nastaju u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom ...

rrif - 12.2021, str. 225
Obrt i ovrha
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Pitanja ovrhe nad imovinom obrtnika i ona vezana za njegovu odgovornost nerijetka su u aktualnoj praksi Stoga jezgrovit osvrt na ...

Vijesti
Obvezno testiranje i nadoknada troška testiranja
Petak, 19.11.2021.

Od 16 studenoga 2021 godine Nar nov br 121 21 na snazi je Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o ...

Sudska praksa
Ovršni postupak - zastara
Ponedjeljak, 15.11.2021.

Županijski sud u Rijeci

rrif - 11.2021, str. 99
Oporezivanje isporuka građevina PPN-om i ovrha nad nekretninama
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Sve nekretnine građevine i zemljišta poljoprivredna i građevinska koje nisu oporezive PDV om oporezive su porezom na promet nekretnina To ...

Sudska praksa
Nedopuštenost ovrhe
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Županijski sud u Šibeniku

rrif - 10.2021, str. 180
Elektronička ovrha kao novost u pokretanju ovrhe
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Krajem studenoga 2020 godine stupile su na snagu zadnje izmjene i dopune Ovršnog zakona kojima se između ostaloga donosi i ...

pip - 10.2021, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 58 Odgovornost za štetu zbog propuštenih radnji čl 1045 ZOO a Uzimajući u obzir da u razdoblju ...

pip - 10.2021, str. 76
Provedba ovršnog postupka radi naplate poreznog duga
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Autorica u članku razmatra aktualna pitanja provedbe ovršnog postupka u poreznim stvarima Naime ako je porezni dug dospio ovršni se ...

rrif - 10.2021, str. 90
Oporezivanje isporuka građevina i zemljišta PDV-om
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Oporezivanje prometa nekretnina danas kako ga uređuju Zakon o PDV u i Pravilnik o PDV u primjenjuje se još od ...

Vijesti
Elektronička ovrha
Utorak, 21.09.2021.

Zadnjim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona iz 2020 godine unesene su novine u sustav ovrhe posebno u ovrsi na temelju ...

pip - 9.2021, str. 15
Elektronička ovrha
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Posljednjim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona iz 2020 godine unesene su novine u sustav ovrhe posebno u ovrsi na temelju ...