Novosti u zakonskom uređenju OPG-ova

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2023
Članak:
Novosti u zakonskom uređenju OPG-ova
Stranica:
163.
Autor/i:
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) važan je organizacijski oblik i gospodarski čimbenik ne samo u poljoprivredi nego i u gospodarstvu RH u cjelini. Prvi je put zakonski uređen 2018. godine Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, nakon čega je zakonsko uređenje izmijenjeno najprije 2019. i sada 2023. godine. Ta zadnja (recentna) novela iz 2023. godine predmet je obrade u ovome članku. Ona je samo dijelom rezultat zamjene hrvatske kune eurom, ali još u većoj mjeri također niza novih poslovnih praksi i trendova koji se pojavljuju glede OPG-ova, a koje su zahtijevale sasvim nova, poboljšana ili prilagođena rješenja, primjerice, prodaju proizvoda OPG-a na daljinu uporabom suvremenih tehnologija, dopunske djelatnosti OPG-ova (posebno u turizmu, ugostiteljstvu i dr.). Autor donosi prilagođeni prikaz najvažnijih zakonskih novina tako da u članku svaku novinu iznosi pregledno i samostalno te u zasebnom poglavlju.

 1. Uvod
 2. Definicija „stoke“ i „ekonomske veličine poljoprivrednogA gospodarstva“ – čl. 5. Zakona o OPG-u
 3. Upisnik OPG-ova – čl. 7. Zakona o OPG-u
 4. Prodaja proizvoda na daljinu – čl. 8. Zakona o OPG-u
 5. Prebivalište nositelja OPG-a na teritoriju druge države – čl. 9. Zakona o OPG-u
 6. Stambeni objekti – čl. 11. Zakona o OPG-u
 7. Dopunske djelatnosti OPG-ova – čl. 13., 14. i novi čl. 14.a i 14.b Zakona o OPG-u
 8. Tko se mora upisati u Upisnik OPG-ova i status OPG-a – čl. 15. i 16. Zakona o OPG-u
 9. Naziv OPG-a – čl. 18., 18.a i 18.b. Zakona o OPG-u
 10. Dva ili više OPG-ova na istoj adresi – čl. 16. Zakona o OPG-u
 11. Zajednički OPG – čl. 18. Zakona o OPG-u
 12. Pomoć članova kućanstva i članova obitelji u radu na OPG-u i upis članova OPG-a u Upisnik – čl. 25. i 28. Zakona o OPG-u
 13. Proizvodni resursi – čl. 31. i 39. Zakona o OPG-u i promjena nositelja OPG-a – čl. 34. Zakona o OPG-u
 14. Proizvodne jedinice i izdvojeni pogoni – čl. 39. Zakona o OPG-u
 15. Upis promjene u OPG-u po službenoj dužnosti – čl. 39. Zakona o OPG-u
 16. Izuzeće od ovrhe – čl. 41. Zakona o OPG-u
 17. Prestanak OPG-a – čl. 43. Zakona o OPG-u
 18. Promjena statusa OPG-a – čl. 44. Zakona o OPG-u
 19. Administrativna rasterećenja u smislu izmijenjenog čl. 45. Zakona o OPG-u
 20. Inspekcijski nadzor i upravne mjere – čl. 47. i 48. Zakona o OPG-u
 21. Novi fleksibilan i razuman pristup prekršajnoj odgovornosti – čl. 49. Zakona o OPG-u
 22. Zaključak
Hashtags:
#DopunskeDjelatnosti, #OPG, #Poljoprivreda, #UpisniciOPG-a