Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Računovodstvo proizvodnje, trajanje 180 min
Srijeda, 11.10.2023.

Autori:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

Snimka webinara
Računovodstvo proizvodnje, trajanje 170 min
Utorak, 18.04.2023.

Autori:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

rrif - 4.2023, str. 163
Novosti u zakonskom uređenju OPG-ova
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo OPG važan je organizacijski oblik i gospodarski čimbenik ne samo u poljoprivredi nego i u gospodarstvu RH ...

rrif - 4.2023, str. 31
Računovodstvo ulaganja u višegodišnje nasade
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Ulaganja u višegodišnje nasade voćnjake vinograde maslinike plantaže drveća i sl predstavljaju poljoprivrednu aktivnost Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje ...

rrif - 3.2023, str. 168
Zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Zapošljavanje osoba na povremenim odnosno privremenim poslovima u poljoprivredi uređeno je Zakonom o tržištu rada prema kojemu je određeno koje ...

rrif - 2.2023, str. 108
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2022. godinu
Autori: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Sandra PEZO , dipl. oec.

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine smatra se uplatom predujma poreza na dohodak Godišnju obvezu poreza na dohodak utvrđuje Porezna ...

rrif - 2.2023, str. 53
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Priprema i provedba godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti zahtijeva obavljanje uobičajenih radnji koje se krajem godine obavljaju i u drugim ...

Pitanja i odgovori
Rad sezonskih radnika – produljenje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 13.06.2022.

Može li se produljiti dobivena dozvola za boravak i rad za sezonskog radnika?

Knjiga
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje
20.04.2022

U prodaji je II ažurirano i dopunjeno izdanje sveobuhvatnog priručnika namijenjenog svim fizičkim i pravnim osobama koje se bave proizvodnjom ...

Naslovnica knjige: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje
pip - 4.2022, str. 8
Rad sezonskih radnika – državljana trećih zemalja u RH
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Za rad državljana trećih zemalja koji dolaze u RH raditi na sezonskim poslovima kao sezonski radnici izdaje se dozvola za ...

Vijesti
Računovodstveno praćenje podizanja nasada maslina i proizvodnje maslina
Srijeda, 09.03.2022.

Podizanje nasada maslina i proizvodnja maslina s računovodstvenog motrišta predstavlja poljoprivrednu aktivnost Podizanje nasada maslina predstavlja ulaganja u višegodišnje nasade ...

rrif - 3.2022, str. 187
Porezni i socijalni položaj osoba koje povremeno obavljaju sezonske poslove u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Vrijeme najavljuje da će uskoro početi aktivnosti u poljoprivrednim radovima Privremeni su to i povremeni radovi vezani za određeno kraće ...

rrif - 3.2022, str. 179
Revidirani MRS 41 – Poljoprivreda
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

U članku se daje prikaz revidiranog MRS a 41 Poljoprivreda koji obvezno primjenjuju veliki poduzetnici Svi ostali poduzetnici primjenjuju Hrvatske ...

rrif - 2.2022, str. 34
Računovodstveno praćenje podizanja nasada maslina, proizvodnje maslina i proizvodnje ulja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Podizanje nasada maslina i proizvodnja maslina s računovodstvenog motrišta predstavlja poljoprivrednu aktivnost Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje nabave poljoprivrednog ...

Vijesti
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva
Utorak, 26.10.2021.

Nova knjiga obiteljska poljoprivredna gospodarstva u izdanju RRiF a podjednako je korisna za poljoprivredne proizvođače obveznike poreza na dohodak i ...

Pitanja i odgovori
Iskazivanje primljenih potpora za podizanje višegodišnjih nasada
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Kako se računovodstveno prate potpore za podizanje višegodišnjih nasada kod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava dalje OPG koji su obveznici poreza na ...

rrif - 8.2021, str. 23
Računovodstveno praćenje tova svinja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

S računovodstvenog motrišta tov svinja predstavlja ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu To sve stoga što je riječ o proizvodnji životinja ...

Vijesti
Rad na poslovima u poljoprivredi
Srijeda, 23.06.2021.

Na koje načine mogu biti angažirane osobe za rad na poslovima u poljoprivredi U poljoprivredi između ostalog osobe mogu raditi ...

pip - 6.2021, str. 55
Rad na poslovima u poljoprivredi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovom članku sažeto prikazuje načine obavljanja poslova u poljoprivredi na temelju sklopljenog ugovora o radu i rada u ...

rrif - 5.2021, str. 154
Posebnosti poljoprivrednika u sustavu poreza na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje se bave poljoprivredom mogu biti obrtnici registrirani prema Zakonu o obrtu Nar nov br 143 13 41 ...

rrif - 5.2021, str. 47
Računovodstvo proizvodnje meda
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje ulaganja u pčelinje zajednice i proizvodnju meda u skladu sa zahtjevima HSFI ja 17 ...

rrif - 4.2021, str. 175
Sezonski poslovi u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Specifičnost poljoprivredne djelatnosti je u njezinoj povezanosti s prirodom koja zahtijeva intenzivne radove primjerene godišnjom dobu kada nastaje potražnja za ...

rrif - 4.2021, str. 169
Poljoprivrednici koji nisu obveznici poreza na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Poljoprivrednici mogu biti obrtnici a mogu biti i upisani u RPO kao poljoprivrednici Neovisno o tome kako su registrirani porez ...

pip - 11.2020, str. 59
O poljoprivrednom zemljištu označenom šumskim (i drugim problemima poljoprivrednog zemljišta u RH)
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor u članku razmatra izazove sustavnog uređenja i okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u svrhu oživljavanja poljoprivredne proizvodnje u RH s posebnim ...

Vijesti
Novi uvjeti za potpore za skraćeno radno vrijeme i očuvanje radnih mjesta
Četvrtak, 22.10.2020.

Radi očuvanja radnih mjesta zbog proglašene epidemije uzrokovane Koronavirusom COVID 19 i potpori gospodarstvu za mjesec srpanj i kolovoz 2020 ...

rrif - 9.2020, str. 50
Računovodstveno praćenje proizvodnje grožđa i vina
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Margareta ĐURIĆ , bacc. oec.

Ulaganja u vinograde predstavljaju ulaganja u poljoprivrednu aktivnost s ciljem proizvodnje grožđa i vina Autorica u članku obrazlaže računovodstveno ...

rrif - 6.2020, str. 28
Računovodstveno praćenje proizvodnje žitarica
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Proizvodnja žitarica predstavlja poljoprivrednu aktivnost koja se odvija unutar jednogodišnjeg razdoblja Specifičnosti te vrste ulaganja i svih ulaganja koja ...

Vijesti
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.

Hrvatski zavod za zapošljavanje donio je novu potporu za očuvanje radnih mjesta za lipanj ali je i dopunio pravila za ...

rrif - 4.2020, str. 198
Privremeni i povremeni sezonski poslovi u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Zakonom o tržištu rada uređen je način zapošljavanja osoba na privremenim i povremenim poslovima u poljoprivredi a da se ...

pip - 1.2020, str. 98
Europski sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

U posljednjih 20 godina EU razvija politiku kvalitete radi promicanja jedinstvenih značajki proizvoda koji su povezani sa zemljopisnim područjem u ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Nedjelja, 29.12.2019.

Objavljen je broj 1 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za siječanj 2020 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Sreća U ...

pip - 12.2019, str. 84
Direktiva o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima između poduzeća u lancu opskrbe hranom
Autor: Bernard Iljazović , dipl.iur.

Europski parlament usvojio je Prijedlog Direktive o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima između poduzeća u lancu opskrbe hranom koja je ...

rrif - 10.2019, str. 159
Poljoprivrednici koji nisu porezni obveznici
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Poljoprivrednici mogu biti obrtnici registrirani prema Zakonu o obrtu Nar nov br 143 13 a prema Zakonu o porezu ...

rrif - 10.2019, str. 37
Računovodstveno praćenje uzgoja povrća
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

S računovodstvenog motrišta uzgoj povrća predstavlja ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu Naime u tom je slučaju riječ o proizvodnji ...

rrif - 9.2019, str. 130
Poboljšanje GDPR-a i PDV u poljoprivredi
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Smjernice za ponuđače iz trećih zemalja na EU ovim javnim nabavama 2 Nova direktiva za zaposlene roditelje i skrbnike ...

rrif - 9.2019, str. 128
Izmjene MSFI-ja za razdoblje 2018. – 2020. godine
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

1 Uvod 2 Podružnica koja se prvi put primjenjuje u MSFI ju 1 3 Amandman na MSFI 9 Financijski instrumenti ...

rrif - 5.2019, str. 29
Računovodstveno praćenje tova junadi
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

S računovodstvenog motrišta tov junadi predstavlja ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu jer je riječ o proizvodnji životinja koja je ...

pip - 2.2019, str. 9
Zakonske novosti i izazovi u poljoprivredi (i lovstvu) za 2019. godinu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovome se članku analiziraju najvažnija pitanja i novosti u poljoprivredi i lovstvu u RH koji u 2019 godini nastupaju ...

rrif - 10.2018, str. 25
Računovodstvo proizvodnje cvijeća
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje proizvodnje cvijeća prema zahtjevima HSFI ja 17 odnosno MRS a 41 U članku ...

pip - 9.2018, str. 33
Novi zakoni o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi i Hrvatskoj poljoprivrednoj komori
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U RH posebnim je zakonom uređena organizacija i provedba stručnoga savjetovanja u poljoprivredi ribarstvu i šumarstvu Početkom 2018 godine donesen ...

Mišljenja
Prijava o prestanku obavljanja djelatnosti
Utorak, 17.04.2018, 410-01/18-01/417

Davatelj: Porezna uprava

pip - 3.2018, str. 9
Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u novome Zakonu o poljoprivrednom zemljištu
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu iz 2018 godine u najvećoj se mjeri uređuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH ...

PrPI - 11.2017, str. 3
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Popis inventura predstavlja zakonsku obvezu S motrišta poduzetnika odnosno uprave društva ona je vrlo bitna u ispunjenju temeljnog zahtjeva ...

rrif - 8.2017, str. 22
Računovodstvo uzgoja peradi i proizvodnje jaja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

S računovodstvenog motrišta uzgoj peradi predstavlja ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu Cilj je ulaganja u navedenu imovinu ostvarenje ekonomskih ...

rrif - 6.2017, str. 47
Računovodstvo ulaganja u višegodišnje nasade
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Ulaganja u višegodišnje nasade voćnjake vinograde maslinike plantaže drveća i sl predstavljaju poljoprivrednu aktivnost Autorica u članku obrazlaže računovodstveno ...

rrif - 5.2017, str. 158
Zapošljavanje na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Zapošljavanje osoba u sezonskim poslovima u poljoprivredi poseban je način rada i socijalnog osiguranja uređen Zakonom o poticanju zapošljavanja ...

rrif - 4.2017, str. 28
Računovodstvo ulaganja u osnovno stado
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Ulaganje u osnovno stado s računovodstvenog motrišta predstavlja ulaganje u dugotrajnu biološku imovinu Navedenim ulaganjem ostvaruju se ekonomske koristi ...

rrif - 2.2017, str. 161
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Priprema i provedba godišnjeg obračuna u poljoprivredi zahtijeva obavljanje uobičajenih radnji koje se krajem godine obavljaju i u drugim ...

Mišljenja
Oporezivanje dohotka stečenog prodajom roja pčela na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Srijeda, 16.03.2016, 410-01/15-01/3139

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 3.2016, str. 40
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2015. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U RRiF u br 1 16 pisali smo o sastavljanju godišnjih financijskih izvješća za 2015 godinu a u RRiF u ...