Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 11.2020, str. 59
O poljoprivrednom zemljištu označenom šumskim (i drugim problemima poljoprivrednog zemljišta u RH)
Autor: Nenad Šćulac , dipl.iur.

Autor u članku razmatra izazove sustavnog uređenja i okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u svrhu oživljavanja poljoprivredne proizvodnje u RH s posebnim ...

rrif - 9.2020, str. 50
Računovodstveno praćenje proizvodnje grožđa i vina
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Margareta ĐURIĆ , bacc. oec.

Ulaganja u vinograde predstavljaju ulaganja u poljoprivrednu aktivnost s ciljem proizvodnje grožđa i vina Autorica u članku obrazlaže računovodstveno ...

rrif - 6.2020, str. 28
Računovodstveno praćenje proizvodnje žitarica
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Proizvodnja žitarica predstavlja poljoprivrednu aktivnost koja se odvija unutar jednogodišnjeg razdoblja Specifičnosti te vrste ulaganja i svih ulaganja koja ...

rrif - 4.2020, str. 198
Privremeni i povremeni sezonski poslovi u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Zakonom o tržištu rada uređen je način zapošljavanja osoba na privremenim i povremenim poslovima u poljoprivredi a da se ...

pip - 1.2020, str. 98
Europski sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
Autor: Marko Zoričić , univ. spec. dipl.

U posljednjih 20 godina EU razvija politiku kvalitete radi promicanja jedinstvenih značajki proizvoda koji su povezani sa zemljopisnim područjem u ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Nedjelja, 29.12.2019.
pip - 12.2019, str. 84
Direktiva o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima između poduzeća u lancu opskrbe hranom
Autor: Bernard Iljazović , dipl.iur.

Europski parlament usvojio je Prijedlog Direktive o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima između poduzeća u lancu opskrbe hranom koja je ...

rrif - 10.2019, str. 159
Poljoprivrednici koji nisu porezni obveznici
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Poljoprivrednici mogu biti obrtnici registrirani prema Zakonu o obrtu Nar nov br 143 13 a prema Zakonu o porezu ...

rrif - 10.2019, str. 37
Računovodstveno praćenje uzgoja povrća
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

S računovodstvenog motrišta uzgoj povrća predstavlja ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu Naime u tom je slučaju riječ o proizvodnji ...

rrif - 9.2019, str. 130
Poboljšanje GDPR-a i PDV u poljoprivredi
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Smjernice za ponuđače iz trećih zemalja na EU ovim javnim nabavama 2 Nova direktiva za zaposlene roditelje i skrbnike ...

rrif - 9.2019, str. 128
Izmjene MSFI-ja za razdoblje 2018. – 2020. godine
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

1 Uvod 2 Podružnica koja se prvi put primjenjuje u MSFI ju 1 3 Amandman na MSFI 9 Financijski instrumenti ...

rrif - 5.2019, str. 29
Računovodstveno praćenje tova junadi
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

S računovodstvenog motrišta tov junadi predstavlja ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu jer je riječ o proizvodnji životinja koja je ...

pip - 2.2019, str. 9
Zakonske novosti i izazovi u poljoprivredi (i lovstvu) za 2019. godinu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

U ovome se članku analiziraju najvažnija pitanja i novosti u poljoprivredi i lovstvu u RH koji u 2019 godini nastupaju ...

rrif - 10.2018, str. 25
Računovodstvo proizvodnje cvijeća
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje proizvodnje cvijeća prema zahtjevima HSFI ja 17 odnosno MRS a 41 U članku ...

pip - 9.2018, str. 33
Novi zakoni o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi i Hrvatskoj poljoprivrednoj komori
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U RH posebnim je zakonom uređena organizacija i provedba stručnoga savjetovanja u poljoprivredi ribarstvu i šumarstvu Početkom 2018 godine donesen ...

Mišljenja
Prijava o prestanku obavljanja djelatnosti
Utorak, 17.04.2018, 410-01/18-01/417

Davatelj: Porezna uprava

pip - 3.2018, str. 9
Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u novome Zakonu o poljoprivrednom zemljištu
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu iz 2018 godine u najvećoj se mjeri uređuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH ...

PrPI - 11.2017, str. 3
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Popis inventura predstavlja zakonsku obvezu S motrišta poduzetnika odnosno uprave društva ona je vrlo bitna u ispunjenju temeljnog zahtjeva ...

rrif - 8.2017, str. 22
Računovodstvo uzgoja peradi i proizvodnje jaja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

S računovodstvenog motrišta uzgoj peradi predstavlja ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu Cilj je ulaganja u navedenu imovinu ostvarenje ekonomskih ...

rrif - 6.2017, str. 47
Računovodstvo ulaganja u višegodišnje nasade
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Ulaganja u višegodišnje nasade voćnjake vinograde maslinike plantaže drveća i sl predstavljaju poljoprivrednu aktivnost Autorica u članku obrazlaže računovodstveno ...

rrif - 5.2017, str. 158
Zapošljavanje na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Zapošljavanje osoba u sezonskim poslovima u poljoprivredi poseban je način rada i socijalnog osiguranja uređen Zakonom o poticanju zapošljavanja ...

rrif - 4.2017, str. 28
Računovodstvo ulaganja u osnovno stado
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Ulaganje u osnovno stado s računovodstvenog motrišta predstavlja ulaganje u dugotrajnu biološku imovinu Navedenim ulaganjem ostvaruju se ekonomske koristi ...

rrif - 2.2017, str. 161
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Priprema i provedba godišnjeg obračuna u poljoprivredi zahtijeva obavljanje uobičajenih radnji koje se krajem godine obavljaju i u drugim ...

Mišljenja
Oporezivanje dohotka stečenog prodajom roja pčela na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Srijeda, 16.03.2016, 410-01/15-01/3139

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 3.2016, str. 40
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2015. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U RRiF u br 1 16 pisali smo o sastavljanju godišnjih financijskih izvješća za 2015 godinu a u RRiF u ...

rrif - 2.2016, str. 83
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2015. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U ovome članku obrađuju se posebnosti godišnjeg obračuna za društva i obrtnike dobitaše koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost Te posebnosti u ...

rrif - 6.2015, str. 159
Zapošljavanje osoba na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Rad u sezonskim poslovima u poljoprivredi omogućava zaradu nezaposlenim osobama te umirovljenicima bez obustave mirovine na način uređen Zakonom o ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 26.03.2015.
rrif - 2.2015, str. 115
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2014. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Priprema i provedba godišnjeg obračuna u poljoprivredi zahtijeva obavljanje uobičajenih radnji koje se krajem godine obavljaju i u drugim djelatnostima ...

rrif - 9.2014, str. 172
Obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG- u i prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Od 2 srpnja 2014 godine na snazi su Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kojim se propisuju uvjeti ...

rrif - 9.2014, str. 158
Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo OPG može u pojedinim slučajevima prodavati svoje poljoprivredne proizvode bez izdavanja računa te ujedno nije ni obveznik ...

pip - 6.2014, str. 37
Poticanje zapošljavanja – aktualnosti kod rada na sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Iako je Zakon o poticanju zapošljavanja na snazi nešto više od dvije godine angažiranje radne snage na povremenim poslovima u ...

rrif - 11.2013, str. 31
Računovodstveno praćenje tova peradi
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.

S računovodstvenog motrišta tov peradi predstavlja ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu Cilj ulaganja u navedenu imovinu je ostvarenje ekonomskih ...

rrif - 8.2013, str. 136
Novosti u vezi s poljoprivredom: višegodišnji nasadi
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Autorica u članku opisuje prijedlog amandmana na MRS 41 Poljoprivreda koji je donio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde u Londonu ...

rrif - 4.2013, str. 20
Računovodstvo podizanja vinograda i proizvodnje vina
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje podizanja vinograda odnosno definira troškove koji se trebaju uključiti u vrijednost tog nasada i ...

rrif - 3.2013, str. 134
Poljoprivreda – revidirani MRS 41
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

U studenom 2012 IASB jer objavio revidirani tekst MRS a 41 Poljoprivreda u koji su uključene potrebne izmjene ovog standarda ...

rrif - 12.2012, str. 208
Novosti u poticanju zapošljavanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

U Narodnim novinama br 120 12 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja koji se primjenjuje ...

rrif - 10.2012, str. 38
Računovodstvo uzgoja cvijeća
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje uzgoja cvijeća u skladu sa zahtjevima HSFI a 17 Poljoprivreda odnosno MRS a 41 ...

rrif - 9.2012, str. 167
Provedba mirovinskog osiguranja osoba koje se zapošljavaju na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Željko Janeš, dipl. iur.

U prethodnim brojevima časopisa RRiF iscrpno smo pisali o poticanju zapošljavanja u smislu odredaba Zakona o poticanju zapošljavanja Posebnu su ...

rrif - 8.2012, str. 64
Poticanje zapošljavanja u praksi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

U prošlom smo broju časopisa pisali o novostima koje uređuju najnoviji propisi o poticanju zapošljavanja S obzirom na veliku zainteresiranost ...

rrif - 8.2012, str. 22
Računovodstveno praćenje tova svinja
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Tov svinja dio je poljoprivredne djelatnosti koja s računovodstvenog motrišta predstavlja ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu Cilj držanja predmetne imovine ...

rrif - 6.2012, str. 28
Računovodstvo uzgoja maslina
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Podizanje nasada maslina i proizvodnja maslina s računovodstvenog motrišta predstavlja poljoprivrednu aktivnost U našem poslovnom okruženju ova vrsta ulaganja kako ...

rrif - 5.2012, str. 26
Računovodstveno praćenje proizvodnje povrća
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Uzgoj povrća je poljoprivredna aktivnost koja u pravilu traje kraće od jedne godine od sjetve odnosno sadnje do ubiranja plodova ...

rrif - 3.2012, str. 82
Računovodstvo uzgoja riba
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Uzgoj riba svrstava se u poljoprivredne aktivnosti kojima poduzetnik upravlja s ciljem pretvaranja biološke imovine u dodatnu biološku imovinu riblja ...

rrif - 2.2012, str. 33
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2011. u poljoprivrednoj djelatnosti
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Priprema i provedba godišnjeg obračuna u poljoprivredi zahtijeva obavljanje uobičajenih radnji koje se s krajem godine obavljaju i u drugim ...

rrif - 12.2011, str. 37
Računovodstvo ulaganja u osnovno stado – mliječne krave
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje ulaganja u osnovno stado mliječne krave odnosno početno i naknadno utvrđivanje njihove vrijednosti u ...

rrif - 11.2011, str. 65
Računovodstvo uzgoja gljiva
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Uzgoj gljiva kao što su bukovače šampinjoni shiitaki i sl poljoprivredna je aktivnost odnosno proces biološkog pretvaranja imovine s ciljem ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Subota, 29.10.2011.