Zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2023
Članak:
Zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Stranica:
168.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Zapošljavanje osoba na povremenim odnosno privremenim poslovima u poljoprivredi uređeno je Zakonom o tržištu rada prema kojemu je određeno koje osobe mogu obavljati sezonske poslove u poljoprivredi te tko ih može zapošljavati. Za vrijeme rada osoba na tim poslovima poslodavci ih obvezno osiguravaju u okviru mirovinskog osiguranja kupnjom vrijednosnog kupona. Najnižu dnevnu svotu koju poslodavac može isplatiti osobi određuje Ministar rada posebno za svaku godinu, Odlukom o najnižem dnevnoj svoti plaće sezonskog radnika u poljoprivredi. Na ostvareni primitak s te osnove plaća se porez na dohodak po stopi od 10 % uvećan za prirez koji ne ulazi u godišnji obračun poreza na dohodak. Poslodavac je obvezan o tome izvijestiti Poreznu upravu na Obrascu JOPPD. Više o tome pročitajte u ovom članku.

  1. Koji se poslovi smatraju sezonskim poslovima u poljoprivredi
  2. Tko može zapošljavati osobe na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
  3. Postupak pri zapošljavanju osobe na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
  4. Naknada za rad sezonskog radnika u poljoprivredi
  5. Knjiženje nastalih izdataka kod isplatitelja
Hashtags:
#Poljoprivreda, #PosloviUPoljoprivredi, #PovremeniSezonskiPoslovi, #SezonskiPoslovi, #SezonskiRadnici