Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 5.2024, str. 8
Načini sezonskog zapošljavanja uz korištenje poticajne mjere HZZ-a
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Autorica u ovome članku iznosi cjelovit prikaz instituta sezonskog zapošljavanja radnika u svjetlu zadnjih izmjena i dopuna Zakona o radu ...

rrif - 11.2023, str. 177
Produženo osiguranje – dobrovoljno mirovinsko osiguranje
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Produženo osiguranje je dobrovoljno mirovinsko osiguranje koje osiguraniku u određenim slučajevima propisanim Zakonom o mirovinskom osiguranju po navedenoj osnovi omogućava ...

rrif - 6.2023, str. 160
Sezonski radnici – ugovor o radu i obvezno osiguranje
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zapošljavanje sezonskih radnika u sezoni iznimno je aktualno u ovome te u razdoblju koje mu izravno predstoji Ono osobito dolazi ...

pip - 5.2023, str. 28
Ugovor o radu za stalne sezonske poslove
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Promjene koje donosi zadnja novela Zakona o radu brojne su i značajne a upravo su izmjene vezane za ugovor o ...

rrif - 3.2023, str. 168
Zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Zapošljavanje osoba na povremenim odnosno privremenim poslovima u poljoprivredi uređeno je Zakonom o tržištu rada prema kojemu je određeno koje ...

Vijesti
Najniža dnevna svota plaće za sezonskog radnika za poljoprivredu u 2023. godini
Petak, 23.12.2022.

Najniža dnevna neto svota plaće koju je poslodavac obvezan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u ...

Snimka webinara
Nadolazeće izmjene Zakona o radu, trajanje 310 min
Četvrtak, 17.11.2022.

Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

rrif - 5.2022, str. 189
Rad državljana trećih zemalja u RH
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Državljani trećih zemalja mogu u RH raditi na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada Iznimno ...

rrif - 5.2022, str. 177
Zapošljavanje sezonskih radnika u 2022. godini
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Autori u ovome članku na jednostavan i transparentan način razmatraju aktualna pitanja rada stalnih sezonskih radnika u ovoj kalendarskoj godini ...

Vijesti
Rad sezonskih radnika - državljana trećih zemalja u RH
Srijeda, 13.04.2022.

Za rad državljana trećih zemalja koji u RH dolaze raditi na sezonskim poslovima kao sezonski radnici izdaje se dozvola za ...

pip - 4.2022, str. 15
Statusno-pravna pitanja sezonskog zapošljavanja radnika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u članku sažeto prikazuje određena statusno pravna pitanja rada u vrijeme sezone tuzemnih radnika bez razmatranja motrišta oporezivanje takva ...

pip - 4.2022, str. 8
Rad sezonskih radnika – državljana trećih zemalja u RH
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Za rad državljana trećih zemalja koji dolaze u RH raditi na sezonskim poslovima kao sezonski radnici izdaje se dozvola za ...

rrif - 3.2022, str. 187
Porezni i socijalni položaj osoba koje povremeno obavljaju sezonske poslove u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Vrijeme najavljuje da će uskoro početi aktivnosti u poljoprivrednim radovima Privremeni su to i povremeni radovi vezani za određeno kraće ...

Vijesti
Rad na poslovima u poljoprivredi
Srijeda, 23.06.2021.

Na koje načine mogu biti angažirane osobe za rad na poslovima u poljoprivredi U poljoprivredi između ostalog osobe mogu raditi ...

rrif - 6.2021, str. 176
Ugovor o radu sezonskih radnika u 2021. godini
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovome članku autori sa statusnog te motrišta poreza doprinosa i obveznih osiguranja u cjelini razmatraju aktualnosti vezane za rad ...

rrif - 4.2021, str. 193
Rad sezonskih radnika – državljana trećih zemalja u RH u skladu s novim Zakonom o strancima
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Sezonski radnik je državljanin treće zemlje koji zadržava prebivalište u trećoj zemlji a zakonito i privremeno boravi u RH kako ...

rrif - 6.2020, str. 163
Sezonski radnici – ugovor o radu i obračun plaće
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom se članku razmatraju aktualna i važna pitanja sezonskog rada s osobitim osvrtom na motrišta poreza doprinosa i ...

rrif - 4.2020, str. 198
Privremeni i povremeni sezonski poslovi u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Zakonom o tržištu rada uređen je način zapošljavanja osoba na privremenim i povremenim poslovima u poljoprivredi a da se ...

rrif - 6.2019, str. 158
Ugovor o radu i obračun plaće radnika u sezoni
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u ovome članku u cjelini sa statusnog motrišta te motrišta poreza doprinosa i obveznih osiguranja razmatraju aktualnosti vezane ...