Rad državljana trećih zemalja u RH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Rad državljana trećih zemalja u RH
Stranica:
189.
Autor/i:
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Državljani trećih zemalja mogu u RH raditi na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada. Iznimno su Zakonom o strancima nabrojene određene kategorije državljana trećih zemalja koji u RH mogu raditi i bez dozvole za boravak i rad i potvrde o prijavi rada, što trenutačno uključuje i ukrajinske državljane i druge raseljene osobe iz Ukrajine kojima je u RH priznata privremena zaštita. Autorice u članku navode uvjete pod kojima državljani trećih zemalja mogu raditi u RH te socijalni status i obračun poreza na dohodak.

  1. Rad državljana trećih zemalja u RH
  2. Dozvola za boravak i rad na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  3. Dozvola za boravak i rad za sezonske radnike
  4. Dozvola za boravak i rad bez TTR-a i Mišljenja hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  5. Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad i produljenje dozvole
  6. Rad u RH bez dozvole za boravak i rad i potvrde o prijavi rada
  7. Socijalni status državljana trećih zemalja koji se zapošljavanju u RH
  8. Obračun poreza na dohodak
  9. Obračun prireza za državljane treće zemlje
  10. Neoporezive isplate državljanima trećih zemalja
Hashtags:
#MladeOsobe, #Nerezidenti, #PKkartica, #RadBezDozvole, #RadnaDozvola, #SezonskiRadnici