Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Obračun turističke članarine na Obrascu TZ2 iznajmljivači predaju do 15. siječnja
Četvrtak, 13.01.2022.

Iznamljivači odnosno osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domačinstvu ili na OPG u trebaju do 15 siječnja 2022 godine predati ...

rrif - 1.2022, str. 67
Primitci i obvezno osiguranje članova uprave
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Obvezno osiguranje članova uprave i izvršnih direktora odnosi se na obvezno osiguranje osoba koje se nalaze izvan sustava obveznog osiguranja ...

Vijesti
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2022. godinu
Utorak, 21.12.2021.

U Narodnim novinama br 139 21 objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba kojom se ...

rrif - 11.2021, str. 108
Utvrđivanje rezidentnosti fizičkih osoba
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Utvrditi rezidentnost neke fizičke osobe može se odnositi i na strance ali i na tuzemne fizičke osobe Pri određivanju čija ...

rrif - 11.2021, str. 76
Radnici upućeni na rad u druge države
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Upućeni radnici na rad u drugu državu od poslodavca sa sjedištem u RH u trgovačko društvo ili u poslovnu jedinicu ...

Mišljenja
Mogućnost isplata primitaka na račune Revolut Bank UAB i Revolut Payments UAB
Ponedjeljak, 27.09.2021, 410-01/21-01/646

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 9.2021, str. 103
Obveze isplatitelja kod obračuna prireza
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Obveznik podmirivanja poreza na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje oporeziv dohodak koji podliježe oporezivanju prema izvoru dohotka dohodak od ...

rrif - 8.2021, str. 97
Isplata udjela u dobitku i dividenda nerezidentima – fizičkim osobama
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Pri isplati udjela u dobitku i dividendama članovima društva fizičkim osobama koji nisu rezidenti potrebno je konzultirati odredbe Ugovora o ...

Snimka webinara
Dohodak iz inozemstva i isplate nerezidentima, trajanje 140 min
Četvrtak, 10.06.2021.

Autor: I.P.

rrif - 4.2021, str. 149
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Približava se rok do kojeg rezidentne osobe moraju o nekim odnosima s nerezidentnim osobama u sustavu deviznog poslovanja izvještavati Hrvatsku ...

rrif - 4.2021, str. 140
Istraživanje HNB-a o odnosima podružnica i njihovih osnivača
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

O odnosima podružnica i njihovih osnivača kada je jedna od tih osoba devizni nerezident mora se izvještavati Hrvatsku narodnu banku ...

rrif - 2.2021, str. 113
Obvezno osiguranje i obračun naknade članovima uprave strancima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Kada je riječ o članovima uprave strancima koji su u radnom odnosu te primaju plaću odnosno dohodak od nesamostalnog rada ...

Vijesti
Statističko izvješće HNB-u o prihodima i rashodima za 2020. godinu
Utorak, 26.01.2021.

U određenim okolnostima trgovačka društva trebaju o razmjeni usluga s inozemstvom izvijestiti HNB Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćena su trgovačka društva ...

Mišljenja
Način isplate primitaka
Petak, 15.01.2021, 410-01/19-01/2425

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2021. godinu je 3,00 %
Utorak, 05.01.2021.

Ministarstvo financija objavilo je kamatnu stopu između povezanih osoba a u skladu s čl 14 st 3 Zakona o porezu ...

rrif - 1.2021, str. 121
Godišnja prijava o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom za 2020. godinu
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

U godišnjem statističkom izvještavanju HNB a o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom Obrazac US GP koje se ...

rrif - 1.2021, str. 120
Obveza dostavljanja obrasca INO-DOH za isplate drugog dohotka nerezidentima
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Izviješće o isplaćenim primitcima nerezidentima podnose samo oni isplatitelji koji su isplatili drugi dohodak nerezidentu na koji iznimno nisu obračunali ...

rrif - 1.2021, str. 85
Primitci i osiguranje članova uprave i izvršnih direktora u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2021 godine za članove uprave i izvršne direktore doprinosi se podmiruju na nove propisane osnovice za obvezna ...

Snimka webinara
Sažetak deviznog sustava RH, trajanje 120 min
Četvrtak, 17.12.2020.

Autor: I.P.

rrif - 10.2020, str. 120
Isplata udjela u dobitku i dividenda nerezidentima – fizičkim osobama
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Isplata dobitka u nekim slučajevima može biti oporeziva ali i neoporeziva ovisno o godini u kojoj je dobitak ostvaren ...

Pitanja i odgovori
Može li se uplaćeni porez po odbitku na teret isplatitelja knjižiti kao porezno priznati rashod
Petak, 18.09.2020.

Trgovačko društvo A d o o sa sjedištem u Zagrebu plaća trgovačkom društvu B sa sjedištem u Pragu naknadu za ...

rrif - 7.2020, str. 124
Sadašnji trenutak deviznog poslovanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Još uvijek su u Republici Hrvatskoj zakonsko sredstvo plaćanja kune a samo u nekim okolnostima to mogu biti i ...

rrif - 7.2020, str. 11
Isplata dobitka članovima društava s ograničenom odgovornosti
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U RRiF u br 3 20 pisali smo o rasporedu dobitka ostvarenog u 2019 godini a u ovom članku ...

rrif - 6.2020, str. 187
Pružanje usluga strancima
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Neprofitne pravne osobe mogu pružati određene usluge rezidentima i nerezidentima Obveze neprofitnih pravnih osoba kao pružatelja usluga ovise o ...

Pitanja i odgovori
Naplata u devizama za nekretninu u Republici Hrvatskoj prodanu nerezidentu
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dalje RH prodalo je stan koji se nalazi u Zagrebu fizičkoj osobi rezidentu ...

rrif - 4.2020, str. 191
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

I nadalje postoji obveza izvješćivanja i kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom u što se ubrajaju odnosi navedene vrste ...

rrif - 2.2020, str. 175
Godišnja prijave o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

U okviru deviznog sustava postoje i neki izvještaji koje moraju dostaviti i osobe ako nisu putem HNB a izravno ...

Vijesti
Statističko izvješće HNB-u o prihodima i rashodima
Četvrtak, 23.01.2020.

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćena su trgovačka društva koja sudjeluju u razmjeni usluga s nerezidentima Obveznici dostavljanja Godišnjeg izvješća o ...

rrif - 1.2020, str. 56
Primitci i osiguranje članova uprave i likvidatora u 2020. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2020 godine za članove uprave i likvidatore doprinosi se podmiruju na nove propisane osnovice za obvezna ...

Vijesti
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2020. godinu je 3,42 %
Utorak, 24.12.2019.

Ministarstvo financija objavilo je kamatnu stopu između povezanih osoba a u skladu s čl 14 st 3 Zakona o ...

Mišljenja
Način isplate plaće radnika na kunski račun
Ponedjeljak, 23.12.2019, 410-01/19-01/2216

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 11.2019, str. 145
Obveza izvješćivanja HNB-a o isplatama plaća i drugih naknada nerezidentima
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

O određenim transakcijama s inozemstvom treba izvješćivati Hrvatsku narodnu banku Jedno od područja izvješćivanja je i ono koje se ...

rrif - 11.2019, str. 110
Isplata drugog dohotka nerezidentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Porezni obveznici u tuzemstvu su prema načelu tuzemnog dohotka i nerezidenti To znači da se primitci kada ih isplaćuju ...

Pitanja i odgovori
Priznavanje troška kamata
Ponedjeljak, 21.10.2019.

Trgovačko društvo iz Republike Hrvatske dalje RH u razdoblju od 2011 do 2019 godine u više je navrata primalo pozajmice ...

rrif - 8.2019, str. 84
Isplata udjela u dobitku i dividendi nerezidentima
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Primitke od dividenda i udjela u dobitku ostvarene na temelju udjela u kapitalu koje ostvaruju fizičke osobe smatraju se ...

rrif - 7.2019, str. 160
Izvješća koja se podnose HNB-u u vezi s deviznim poslovanjem
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Posebnim propisom iz područja deviznog poslovanja u Republici Hrvatskoj utvrđuju se između ostaloga izvješća koja se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj ...

Mišljenja
Zapošljavanje stručnjaka zaštite na radu
Srijeda, 29.05.2019, 115-01/19-01/17

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

rrif - 3.2019, str. 124
Obvezno osiguranje i obračun naknade članovima uprave – strancima
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Kada je riječ o članovima uprave strancima koji su u radnom odnosu te primaju plaću odnosno dohodak od nesamostalnog ...

rrif - 3.2019, str. 70
Računovodstveno i pravno motrište zajmova
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Hana VELAJ, mag. iur.

Odobravanje zajmova između trgovačkih društava te trgovačkih društava i fizičkih osoba članova društva ili zaposlenika je često Pritom je ...

Vijesti
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2019. godinu je 3,96 %
Srijeda, 02.01.2019.

Ministarstvo financija objavilo je kamatnu stopu između povezanih osoba a u skladu s čl 14 st 3 Zakona o ...

rrif - 1.2019, str. 154
Godišnje podnošenje izvještaja HNB-u o uslugama
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

U okviru deviznog sustava uz niz statističkih izvještaja hrvatskih rezidenata koji se u sustav izvještavanja uključuju putem uzorka postoje ...

rrif - 1.2019, str. 93
Obvezno osiguranje članova uprave i likvidatora u 2019. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Članovi uprave izvršni direktori i upravitelji zadruge i likvidatori koji nisu obvezno osigurani ni po jednoj osnovi trebaju se ...

rrif - 10.2018, str. 140
Poslovanje stranom gotovinom
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Iako je Republika Hrvatska članica Europske unije njezino su zakonsko sredstvo plaćanja kune Samo u nekim okolnostima to mogu ...

rrif - 10.2018, str. 90
Isplate umjetnicima nerezidentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

U odnosu na čl 12 Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji za autorske naknade uglavnom predviđa primjenu smanjene stope ...

rrif - 9.2018, str. 116
Kada je fizička osoba rezident neke države
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Utvrditi rezidentnost neke fizičke osobe može se odnositi i na strance ali i na tuzemne fizičke osobe Pri određivanju ...

rrif - 5.2018, str. 223
Oporezivanje dohotka od djelatnosti športaša – nerezidenata i rezidenata iz inozemstva
Autor: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Iva ULJANIĆ ŠKREBLIN , dipl.oec.

Nastavljajući se na već objavljeni članak u vezi s djelatnostima športaša rezidenata u ovom broju časopisa objavljuje se članak ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Isplata uskrsnice
Petak, 06.04.2018, 410-01/18-01/771

Davatelj: Porezna uprava