Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2022
Članak:
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Stranica:
150.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ
Sažetak:

I ove godine bliži se rok do kojeg treba izvijestiti Hrvatsku narodnu banku o kreditnim i depozitnim poslovima s nerezidentima. Stoga se do 30. travnja 2022. godine, ako su ispunjene pretpostavke za to, a o kojima je riječ u ovom članku, HNB-u trebaju dostaviti odgovarajuća izvješća za navedenu vrstu poslova. Pozornost treba dati sadržaju pojmova “kredit“ i „depozit“. Oni su uređeni deviznim propisima.

  1. Uvod
  2. Kreditni poslovi s inozemstvom
  3. Depozitni poslovi s inozemstvom
Hashtags:
#DepozitniPoslovi, #HNB, #KreditniPoslovi