Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Mišljenja
Oporezivanje usluge provođenja transakcija na bankomatima
Utorak, 07.06.2022, 410-19/21-02/264

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Promjene vezane za poslovanje kreditne institucije Revolut Bank UAB
Utorak, 07.06.2022, 410-01/22-01/909

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2022, str. 127
Fizičke osobe u sustavu deviznog izvješćivanja
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

S obzirom na to da se obvezno izvješćuje Hrvatsku narodnu banku o određenim transakcijama između deviznih rezidenata i nerezidenata u ...

Vijesti
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Petak, 15.04.2022.

Do 30 travnja 2022 godine ako su ispunjene pretpostavke za to Hrvatskoj narodnoj banci HNB trebaju se dostaviti odgovarajuća izvješća ...

rrif - 4.2022, str. 150
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

I ove godine bliži se rok do kojeg treba izvijestiti Hrvatsku narodnu banku o kreditnim i depozitnim poslovima s nerezidentima ...

obav - 2.2022, str. 80
X.ISPLATE I PLAĆANJA U GOTOVU NOVCU I DEVIZNA PLAĆANJA

1 MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU 2 SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA 3 DEVIZNO POSLOVANJE 3 1 OGRANIČENJA U ...

Vijesti
Statističko izvješće HNB-u o prihodima i rashodima
Ponedjeljak, 24.01.2022.

Statističkim istraživanjem obuhvaćena su trgovačka društva koja sudjeluju u razmjeni usluga s nerezidentima Obveznici dostavljanja Godišnjeg izvješća o prihodima i ...

rrif - 1.2022, str. 122
Prijavljivanje prihoda i rashoda HNB-u
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

S obzirom na to da nema promjene u pravnom okviru kojim je uređeno izvještavanje Hrvatske narodne banke i ove godine ...

rrif - 11.2021, str. 48
Računovodstvo tečajnih razlika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Stavke imovine i obveza koje se vežu uz poslovanje s inozemstvom uz vrijednost u kunama iskazuju se i u stranoj ...

Mišljenja
Mogućnost isplata primitaka na račune Revolut Bank UAB i Revolut Payments UAB
Ponedjeljak, 27.09.2021, 410-01/21-01/646

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
Petak, 02.07.2021.

Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 2 ...

rrif - 4.2021, str. 149
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Približava se rok do kojeg rezidentne osobe moraju o nekim odnosima s nerezidentnim osobama u sustavu deviznog poslovanja izvještavati Hrvatsku ...

rrif - 4.2021, str. 140
Istraživanje HNB-a o odnosima podružnica i njihovih osnivača
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

O odnosima podružnica i njihovih osnivača kada je jedna od tih osoba devizni nerezident mora se izvještavati Hrvatsku narodnu banku ...

rrif - 3.2021, str. 99
Nove oznake osobnih primanja u nalozima za plaćanje
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Način popunjavanja naloga za plaćanje promijenio se još 2016 godine u skladu s odredbama Uredbe EU 260 2012 i Odlukom ...

obav - 2.2021, str. 79
X. Isplate i plaćanja u gotovu novcu i devizna plaćanja

1 MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU 2 SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA 3 DEVIZNO POSLOVANJE 3 1 STRANA GOTOVINA ...

Vijesti
Statističko izvješće HNB-u o prihodima i rashodima za 2020. godinu
Utorak, 26.01.2021.

U određenim okolnostima trgovačka društva trebaju o razmjeni usluga s inozemstvom izvijestiti HNB Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćena su trgovačka društva ...

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
Utorak, 05.01.2021.

Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 2 ...

Vijesti
Tečajna lista na dan 31. prosinca 2020.
Ponedjeljak, 04.01.2021.

Svote u poslovnim knjigama godišnjim financijskim izvještajima godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima godišnjim izvješćima konsolidiranim izvješćima i druge financijske informacije prema ...

rrif - 1.2021, str. 121
Godišnja prijava o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom za 2020. godinu
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

U godišnjem statističkom izvještavanju HNB a o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom Obrazac US GP koje se ...

Snimka webinara
Sažetak deviznog sustava RH, trajanje 120 min
Četvrtak, 17.12.2020.

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Četvrtak, 12.11.2020, 410-19/20-02/270

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
Četvrtak, 02.07.2020.

Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od ...

rrif - 7.2020, str. 124
Sadašnji trenutak deviznog poslovanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Još uvijek su u Republici Hrvatskoj zakonsko sredstvo plaćanja kune a samo u nekim okolnostima to mogu biti i ...

rrif - 2.2020, str. 175
Godišnja prijave o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

U okviru deviznog sustava postoje i neki izvještaji koje moraju dostaviti i osobe ako nisu putem HNB a izravno ...

obav - 2.2020, str. 76
IX. Isplate i plaćanja u gotovu novcu i devizna plaćanja

1 MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU 2 SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA 3 DEVIZNO POSLOVANJE 3 1 STRANA GOTOVINA ...

Vijesti
Statističko izvješće HNB-u o prihodima i rashodima
Četvrtak, 23.01.2020.

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćena su trgovačka društva koja sudjeluju u razmjeni usluga s nerezidentima Obveznici dostavljanja Godišnjeg izvješća o ...

Vijesti
Tečajna lista na dan 31. prosinca 2019.
Srijeda, 15.01.2020.

Svote u poslovnim knjigama godišnjim financijskim izvještajima godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima godišnjim izvješćima konsolidiranim izvješćima i druge financijske informacije ...

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
Petak, 03.01.2020.

Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od ...

rrif - 11.2019, str. 145
Obveza izvješćivanja HNB-a o isplatama plaća i drugih naknada nerezidentima
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

O određenim transakcijama s inozemstvom treba izvješćivati Hrvatsku narodnu banku Jedno od područja izvješćivanja je i ono koje se ...

rrif - 8.2019, str. 129
Pristupanje Hrvatske Bankovnoj uniji i euru
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.

Ideja za kreiranje Bankovne unije nastaje kao posljedica utjecaja recentne financijske krize na temelju koje Europska komisija želi osigurati ...

Pitanja i odgovori
Stjecanje dijelova za osobni automobil iz EU-a
Utorak, 16.07.2019.

Trgovačko društvo koje se bavi djelatnošću trgovine kupuje dijelove za osobni automobil kojim se koristi za obavljanje djelatnosti od poreznog ...

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.

Objavljena je prosječna kamatna stopa za kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 3 ...

rrif - 7.2019, str. 160
Izvješća koja se podnose HNB-u u vezi s deviznim poslovanjem
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Posebnim propisom iz područja deviznog poslovanja u Republici Hrvatskoj utvrđuju se između ostaloga izvješća koja se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj ...

Mišljenja
Isticanje cijena usluge smještaja u smještajnim objektima
Srijeda, 22.05.2019, 334-01/19-01/347

Davatelj: Ministarstvo turizma

rrif - 5.2019, str. 171
Upravljanje kamatnim rizikom kreditnog portfelja
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.

Kamatni rizik uz likvidnosni rizik a uz valutni rizika predstavlja znatan rizik koji može imati negativne posljedice u slučaju ...

Pitanja i odgovori
Stjecanje osobnog automobila iz EU-a
Ponedjeljak, 15.04.2019.

Obrtnik nabavlja osobni automobil za potrebe obrta iz Njemačke Ima li pravo na odbitak pretporeza u cijelosti te koje su ...

rrif - 4.2019, str. 157
Prekogranični cash-pooling i godišnji izvještaj o kreditnim poslovima
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Već je uobičajeno da se o pretežitom broju kredita odobrenja odnosno zaduženja u odnosu na devizne nerezidente mora na ...

obav - 2.2019, str. 71
IX. ISPLATE I PLAĆANJA U GOTOVU NOVCU I DEVIZNA PLAĆANJA

1 Mogućnosti isplate u gotovu novcu 2 Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 3 Devizno poslovanje 3 1 Strana gotovina ...

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. siječnja 2019.
Petak, 04.01.2019.

Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 3 ...

rrif - 1.2019, str. 154
Godišnje podnošenje izvještaja HNB-u o uslugama
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

U okviru deviznog sustava uz niz statističkih izvještaja hrvatskih rezidenata koji se u sustav izvještavanja uključuju putem uzorka postoje ...

pip - 1.2019, str. 84
Uloga i odgovornost FINA-e kod ovrhe na novčanim sredstvima
Autor: Mr. sc. Miljenko APPIO GIUNIO, dipl. iur.

Autor u ovome članku razmatra moguću nesuglasicu između pojedinih procesnih rješenja i to na konkretnom primjeru proizišlom iz spora ovrhovoditelja ...

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost - oporezivanje vrijednosnih kupona
Utorak, 18.12.2018, 410-19/17-02/314

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Nova stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2018.
Četvrtak, 05.07.2018.

Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od ...

Mišljenja
Prodaja roba ili usluga putem samoposlužnih uređaja - automata
Utorak, 05.06.2018, 410–01/18–01/494

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2018, str. 164
Matična društva i njihove podružnice – devizno motrište
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Prema deviznim propisima podružnice trgovačkih društava koje se nalaze izvan države sjedišta društva koji ih je osnovalo imaju status ...

rrif - 4.2018, str. 141
Neka izvješćivanja o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Posebnim provedbenim propisom u sustavu deviznog poslovanja uređena su izvješća koja se dostavljaju HNB u Među njima se svakako ...

obav - 2.2018, str. 53
VIII. Financijske obavijesti

1 Mogučnosti isplate u gotovu novcu 2 Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 3 Stope zatezne i ugovorne kamate 4 ...