Nove oznake osobnih primanja u nalozima za plaćanje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2021
Članak:
Nove oznake osobnih primanja u nalozima za plaćanje
Stranica:
99.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

Način popunjavanja naloga za plaćanje promijenio se još 2016. godine u skladu s odredbama Uredbe EU (260/2012) i Odlukom HNB-a o nalozima za plaćanje. Krajem 2020. godine izmijenjen je i Ovršni zakon, a između ostalih izmjena, dopunjen je u dijelu proširenja primitaka koji se mogu isplatiti na radnikov „zaštićeni“ račun. U Jedinstvenom pregledu osnovnih modela „poziva na broj“ uz model HR69 objavljene su nove oznake osobnih primanja, ostalih i povremenih davanja.

U članku navodimo nove oznake osobnih primanja koje su u primjeni od 1. ožujka 2021. godine i trebaju se primijeniti kod popunjavanja naloga.

  1. Izmjene Ovršnog zakona
  2. Nove oznake osobnih primanja
Hashtags:
#Ovrhe, #OznakeOsobnihPrimanja