Statističko izvješće HNB-u o prihodima i rashodima

Datum: 23.01.2020, Četvrtak
Autor: N.D.

      Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćena su trgovačka društva koja sudjeluju u razmjeni usluga s nerezidentima, Obveznici dostavljanja Godišnjeg izvješća o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom ne biraju se u uzorak već samoinicijativno dostavljaju izvješća ako zadovolje jedan od sljedećih kriterija: 1) ukupni su godišnji prihodi od usluga obavljenim nerezidentima najmanje 750.000 HRK (kuna) ili 2) ukupni su godišnji rashodi po uslugama koje su obavili nerezidenti najmanje 1.000.000 HRK (kuna)

      Obveze podnošenja Godišnjeg izvješća oslobođeni su obveznici dostavljanja Mjesečnog ili Tromjesečnog izvješća.

      Rok za dostavljanje obrasca je 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Izvještavanje se nije mijenjalo u odnosu na ono koje se dostavljalo za prethodnu godinu o čemu je pisano u RRiF – u br. 1/19.

      Detaljnije o ovogodišnjem izvještavanju može se pročitati u RRiF – u br. 2/20.

Povratak na vijesti