RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U okviru deviznog sustava uz niz statističkih izvještaja hrvatskih rezidenata koji se u sustav izvještavanja uključuju putem uzorka, postoje i neki izvještaji koje oni moraju dostaviti iako nisu izrijekom pozvani u taj sustav. Jedan od takvih izvještaja je i onaj koji se odnosi na usluge koje se iznad određene razine obave u odnosu s nerezidentima. Iako je ovaj izvještaj već znan, upozoravaju se oni koji se možda po prvi put u nj uključuju da ga obave prema danim uputama u ovom članku.

1. Uvod
2. Kratak opis statističkog istraživanja o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
3. Osnovne metodološke napomene
4. Obrazac US-GP, Tablice 1. i 2. i dio A. Upute
5. Posebne transakcije s inozemstvom, Tablice 3. i 4. dio B. Upute
6. Dio za posebne transakcije, Tablice 3. i 4. i dio B. Upute

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)