Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 5.2022, str. 142
Nadzorne knjige deviznih kapitalnih poslova
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U hrvatskom se deviznom sustavu za kapitalne poslove vode posebne poslovne knjige nadzorne knjige Na pitanja koji se poslovi smatraju ...

rrif - 6.2021, str. 148
Promjene u deviznom poslovanju
Autor: Zoran JURAK, univ. spec. oec.

Početkom lipnja počinju se primjenjivati promjene u deviznom sustavu kojima je uveden poseban nadzor vrijednosti gotovine koja se kreće unutar ...

rrif - 7.2020, str. 124
Sadašnji trenutak deviznog poslovanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Još uvijek su u Republici Hrvatskoj zakonsko sredstvo plaćanja kune a samo u nekim okolnostima to mogu biti i ...

rrif - 5.2020, str. 183
COVID-19 – privremeno ukidanje carina i PDV-a na medicinsku opremu na razini EU-a
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija 30 siječnja 2020 godine proglasila izvanredno stanje javnog zdravlja od međunarodnog značenja zbog ...

pip - 5.2020, str. 20
Novosti u carinskim postupcima
Autor: Mr. sc. Bosiljko ZLOPAŠA

Širenje COVID 19 dovelo je članice EU a u tešku situaciju Europska komisija i države članice odgovaraju na taj izazov ...

rrif - 2.2020, str. 175
Godišnja prijave o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

U okviru deviznog sustava postoje i neki izvještaji koje moraju dostaviti i osobe ako nisu putem HNB a izravno ...

rrif - 11.2019, str. 145
Obveza izvješćivanja HNB-a o isplatama plaća i drugih naknada nerezidentima
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

O određenim transakcijama s inozemstvom treba izvješćivati Hrvatsku narodnu banku Jedno od područja izvješćivanja je i ono koje se ...

rrif - 11.2019, str. 143
Novi propis kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja mjenjačkih poslova
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.

Donesen je novi propis kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja mjenjačkih poslova Iako je naziv propisa jednak onome ...

rrif - 10.2019, str. 136
Nadzorna knjiga deviznog poslovanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U hrvatskom deviznom sustavu još se uvijek vode nadzorne knjige One se vode samo za određene skupine kapitalnih poslova ...

rrif - 7.2019, str. 160
Izvješća koja se podnose HNB-u u vezi s deviznim poslovanjem
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Posebnim propisom iz područja deviznog poslovanja u Republici Hrvatskoj utvrđuju se između ostaloga izvješća koja se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj ...

rrif - 4.2019, str. 170
Postupanje prilikom povrata robe iz inozemstva
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Carinski zakonika Unije previđa mogućnost primjene carinske povlastice ako se roba koja je bila izvozno ocarinjena vraća na području ...

rrif - 4.2019, str. 157
Prekogranični cash-pooling i godišnji izvještaj o kreditnim poslovima
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Već je uobičajeno da se o pretežitom broju kredita odobrenja odnosno zaduženja u odnosu na devizne nerezidente mora na ...

rrif - 4.2019, str. 149
Europska porezna policija
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Digitalizacija aktivnosti propisanih zakonom EU a o trgovačkim društvima Od travnja započinje praćenje izravnih stranih ulaganja u EU u ...

rrif - 1.2019, str. 154
Godišnje podnošenje izvještaja HNB-u o uslugama
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

U okviru deviznog sustava uz niz statističkih izvještaja hrvatskih rezidenata koji se u sustav izvještavanja uključuju putem uzorka postoje ...

rrif - 11.2018, str. 178
Carinska skladišta
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Carinski zakonik Unije koji se primjenjuje od 1 svibnja 2016 godine predviđa mogućnost i primjenu carinskih skladišta na području ...

rrif - 10.2018, str. 152
Privremeni uvoz
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Privremeni uvoz je carinski postupak u okviru posebnih postupaka koji predviđa mogućnost da se strana roba privremeno zadržava na ...

rrif - 10.2018, str. 140
Poslovanje stranom gotovinom
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Iako je Republika Hrvatska članica Europske unije njezino su zakonsko sredstvo plaćanja kune Samo u nekim okolnostima to mogu ...

rrif - 8.2018, str. 166
Incoterms – pariteti isporuke
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Razvojem vanjskotrgovačkog poslovanja na globalnoj razini pojavila se i potreba za jednoznačnim općepoznatim reguliranjem odnosa između kupaca i prodavatelja ...

rrif - 6.2018, str. 184
Uvoz robe neznatne vrijednosti
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Kada je riječ u uvozu robe neznatne vrijednosti potrebno je naglasiti da carinska i porezna oslobođenja na drukčiji način ...

rrif - 2.2018, str. 252
Intrastat izvješćivanje u 2018. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Intrastatovim obrascem izvještajne jedinice izvještavaju o primitcima i ili otpremi na mjesečnoj osnovi tj u mjesecu u kojem roba ...

rrif - 1.2018, str. 347
Izvješće HNB-u o uslugama
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Jedno od izvješća koji se do kraja siječnja dostavlja HNB u je i ono kojim se dostavljaju podatci o ...

rrif - 1.2018, str. 327
Elektronička plaćanja, e-trgovina i tjedni odmor
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Postignut dogovor EU ovih institucija oko proračuna za 2018 godinu 2 Pokrenuti edukativni portali o porezima za mlade 3 ...

rrif - 9.2017, str. 126
Međunarodna plaćanja i ukidanje selektivne porezne prednosti
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Smanjenje troškova prekograničnih plaćanja u EU u 2 Skuplja vozila zbog novog testa štetnih plinova 3 Razmatra se novi ...

rrif - 5.2017, str. 149
Izvješćivanje HNB-a
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

U ovom se članku daje pregled obveza izvješćivanja Hrvatske narodne banke vezano uz sastavljanje platne bilance stanja inozemnog duga ...

rrif - 3.2017, str. 179
Promjene u statističkom izvještavanju u području odnosa s inozemstvom u 2017. godini
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Donesene su nove promjene odluke kojom je uređeno prikupljanje podataka za sastavljanje platne bIlance stanja inozemnog duga i stanja ...

rrif - 3.2017, str. 165
Porezna rasterećenja ubrzavaju rast
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 EU parflamentarci za minimalne plaće u svim članicama 2 Francuska najviše u EU u oporezuje kompanije 3 MMF poručio ...

rrif - 1.2017, str. 199
Izvješće HNB-u do kraja siječnja 2017. godine
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Jedno od izvješća koje se početkom godine dostavlja HNB u je i ono koje se dostavlja na obrascu US ...

rrif - 12.2016, str. 264
Prekogranični cash-pooling
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Više nije neobično da su hrvatska društva uključena u sustave upravljanja novcem stoga što takvi poslovni odnosi nisu pod ...

rrif - 11.2016, str. 175
Povrat ili otpust carinskog duga
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Povrat carinskog duga je povrat prethodno plaćenoga carinskog duga Za razliku od povrata otpust duga predviđa odustajanje od naplate ...

rrif - 6.2016, str. 158
Primjena novih carinskih postupaka
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Carinski zakonik Unije donesen je 9 listopada 2013 godine a njegova puna primjena započela 1 svibnja 2016 godine On je ...

rrif - 6.2016, str. 126
Pregled deviznog sustava
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Iako je Republika Hrvatska dalje RH država članica Europske unije njezino su zakonsko sredstvo plaćanja kune S obzirom na navedeno ...

rrif - 5.2016, str. 145
Novosti u poslovanju ovlaštenih mjenjača
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tijekom ožujka 2016 godine donesena su dva provedbena propisa kojima se uređuje poslovanje ovlaštenih mjenjača Iako je riječ o potpuno ...

rrif - 4.2016, str. 175
Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

I ove se godine HNB u mora za 2015 godinu u okolnostima koje su navedene u ovom članku dostaviti godišnje ...

rrif - 10.2015, str. 191
Upravljanje carinskim kvotama
Autor: Tina PETER

Carinske kvote predstavljaju tarifne koncesije za unaprijed određenu količinu robe Kvote otvara i njima upravlja Komisija prema zajedničkim pravilima na ...

rrif - 9.2015, str. 167
Pregled statističkih istraživanja za potrebe HNB-a
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

U ovom će se članku dati kratak pregled svih statističkih izvješća za potrebe sastavljanja izvješća iz područja statistike odnosa s ...

rrif - 6.2015, str. 156
Valuta isplate dnevnica za službena putovanja u inozemstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

S obzirom na to da su neoporezive svote dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo navedene samo u dvije valute EUR ...

rrif - 6.2015, str. 154
Neka motrišta deviznog poslovanja u turizmu
Autor: Mr. sc. Marcela KIR, dipl. oec.

S obzirom na visok stupanj slobode u deviznom poslovanju stekao se u praksi dojam da više ne postoje ikakva ograničenja ...

rrif - 6.2015, str. 150
Pregled izmjena u vezi s izvješćivanjem kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Kako je većini trgovačkih društava i institucija koji u svom poslovanju surađuju s inozemstvom već poznato Hrvatsku je narodnu banku ...

rrif - 6.2015, str. 146
Izmjene zakonske regulative o statističkom izvještavanju u području odnosa s inozemstvom
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Posebnim provedbenim propisom uređena su izvješća koja se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci radi praćenja ostvarenja platne bilance Republike Hrvatske stanja ...

rrif - 5.2015, str. 129
Kompenzacijske carine
Autor: Tina PETER

Iako je Republika Hrvatska i prije ulaska u Europsku uniju imala zakonsku osnovu za donošenje antidampinških i kompenzacijskih carina na ...

rrif - 4.2015, str. 146
Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

U deviznom okruženju mora se u određenim okolnostima dostaviti godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom S obzirom na ...

rrif - 3.2015, str. 205
Osvrt na Novi Carinski zakonik Unije i početak njegove primjene
Autor: Mr. sc. Bosiljko ZLOPAŠA

Uredba EU br 952 2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije dalje Carinski zakonik Unije CZU donesena je ...

rrif - 3.2015, str. 198
Antidampinške carine
Autor: Tina PETER

Očuvanje europske industrijske proizvodnje mora se osigurati na nekoliko razina no kako bi to bilo uspješno potrebno je stvoriti pogodan ...

rrif - 2.2015, str. 249
Godišnja prijava o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Hrvatsku narodnu banku potrebno je izvješćivati o nekim transakcijama U načelu svaka pravna osoba ako posluje s deviznim nerezidentima mora ...

rrif - 12.2014, str. 228
Zajedničko uređenje tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (ZUT)
Autor: Tina PETER

Zajedničko uređenje tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture najvažnija je komponenta zajedničke ribarstvene politike Suočeno s nedavnom krizom u sektoru ribarstva ...

rrif - 12.2014, str. 224
Carinsko postupanje kod komisijske prodaje robe
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Sva roba koja se unosi na područje EU a mora biti stavljena u neki od zahtijevanih carinski dopuštenih postupanja ili ...

rrif - 12.2014, str. 193
Promjene u statističkom izvještavanju u području odnosa s inozemstvom
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Izvjesno je da ulaskom RH u EU nastaju promjene u statističkom praćenju koje se provodi radi sastavljanja platne bilance Zbog ...

rrif - 11.2014, str. 162
Zajednička ribarstvena politika (ZRP)
Autor: Tina PETER

Zajednička ribarstvena politika trebala bi osigurati da aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi pridonesu dugoročnoj ekološkoj gospodarskoj i društvenoj održivosti Ona ...

rrif - 10.2014, str. 147
Uvjeti privremenoga i povremenoga prekograničnog pružanja usluga na jedinstvenom europskom tržištu
Autor: Sandra Vajda, dipl. ing.

Nastavljajući se na članak o EU potvrdi koji je objavljen u prošlom broju RRiF a u ovom broju autorica prikazuje ...

rrif - 9.2014, str. 166
Posebne odredbe za uvoz poljoprivrednih proizvoda
Autor: Tina PETER

Mjere zajedničke agrarne politike uvedene su da bi osigurale redovitu opskrbu zajedničkog tržišta dovoljnom količinom robe po pristupačnim cijenama da ...