Izmjene zakonske regulative o statističkom izvještavanju u području odnosa s inozemstvom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2015
Članak:
Izmjene zakonske regulative o statističkom izvještavanju u području odnosa s inozemstvom
Stranica:
146.
Autor/i:
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Sažetak:

Posebnim provedbenim propisom uređena su izvješća koja se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci radi praćenja ostvarenja platne bilance Republike Hrvatske, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja. Neodgovarajuće ponašanje u vezi s ovim izvješćima podložno je prekršajnim odredbama Zakona o deviznom poslovanju.
S obzirom na to da su objavljene promjene u Odluci o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja o kojima se već u fazi njihove pripreme pisalo u RRiF-u br. 12/14., ovim se člankom one sažeto navode i daju se primjerena upozorenja obveznicima sustava izvješćivanja Hrvatske narodne banke.
1. Uvod
2. Promjene u sadržaju Odluke
 

Hashtags:
#PoslovanjeInozemstvo