Intrastat izvješćivanje u 2018. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2018
Članak:
Intrastat izvješćivanje u 2018. godini
Stranica:
252.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Intrastatovim obrascem izvještajne jedinice izvještavaju o primitcima i/ili otpremi na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi na teritorij Republike Hrvatske ili ga napušta. Svaki je poslovni subjekt obveznik izvještavanja za Intrastat ako je obveznik PDV-a, čija godišnja vrijednost robne razmjene sa zemljama EU-a prelazi prag uključivanja bilo za otpreme bilo za primitke ili za oba trgovinska toka. Za 2018. godinu objavljena je nova vrijednost praga uključivanja koja za primitke iznosi 1.900,000,00 kuna, a za otpremu 1.000.000,00 kuna.

1. Uvod
2. Koji poslovni subjekti imaju obvezu izvještavati za Intrastat
3. Što treba učiniti kada poslovni subjekt prijeđe prag uključivanja za Intrastat
4. Koja je razmjena dobra obuhvaćena izvješćivanjem u Intrastatu
5. Koje isporuke nije potrebno iskazivati u Intrastatu
6. Kako se u Instrastatu iskazuju rabati, popusti i kreditne note
7. Za koje se razdoblje izvještava u Intrastatu

Hashtags:
#Carine, #PoslovanjeInozemstvo