Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Pitanja i odgovori
Porezno motrište carinskog postupka 42 koji je obavljen u Sloveniji
Petak, 19.01.2024.

Trgovačko društvo iz Republike Hrvatske dalje RH obavilo je uvoz robe iz Kine u Sloveniju putem deklaranta zastupnika iz Slovenije ...

Pitanja i odgovori
Odgovornost člana uprave i člana društva za porezne obveze trgovačkog društva
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Trgovačko društvo obratilo nam se s upitom u vezi s odgovornosti člana uprave i člana društva u slučaju utvrđivanja nezakonitosti ...

rrif - 3.2023, str. 174
Intrastat izvješćivanje u 2023. godini
Autor: Tamara BABIĆ , mag. oec.

Intrastat izvješćivanje uvedeno je u EU u radi potrebe praćenja podataka o robnoj razmjeni zemalja članica Svaki poslovni subjekt je ...

pip - 1.2023, str. 42
Korištenje statističkih podataka za utvrđivanje carinske vrijednosti robe
Autor: Željko DOMINIS , mag. iur.

Dana 9 lipnja 2022 godine Europski sud pravde European Court of Justice dalje ECJ objavio je svoje odluke u dvama ...

pip - 9.2022, str. 78
E-trgovina – implementacija carinskih i poreznih propisa EU-a
Autor: Željko DOMINIS , mag. iur.

Novi carinski propisi EU a za prekograničnu e trgovinu na snazi su već više od godinu dana odnosno od 1 ...

rrif - 6.2022, str. 121
Zaštita izvornosti proizvoda i potpore u krizi
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Uredba EU a za zaštitu obrtničkih i industrijskih proizvoda Revizije direktiva za lakšu migraciju radnika u EU Privremeni okvir ...

rrif - 4.2022, str. 166
Privremeni uvoz
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Privremeni uvoz je carinski postupak u okviru posebnih postupaka koji predviđa mogućnost da se strana roba privremeno zadržava na području ...

pip - 4.2022, str. 91
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

Posebni porezi i trošarine Posebne markice za označavanje alkohola i alkoholnih pića Opskrba trošarinskih proizvoda zrakoplova na letovima u treće ...

Mišljenja
Rok zastare za komunalnu naknadu
Srijeda, 05.05.2021, 410-01/21-01/367

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2021, str. 183
Promjene u carinskim propisima
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

U 2020 godini donesene su izmjene i dopune nekih carinskih propisa s time da nije potpuno završila izmjena svih U ...

rrif - 2.2021, str. 181
Privremeni Sporazum o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine s osvrtom na carinska postupanja
Autor: Mr. sc. Branka TUĐEN, dipl. oec.

Sporazum o trgovini i suradnji između EU a i UK a počeo se primjenjivati od 1 siječnja 2021 godine Sporazum ...

rrif - 2.2021, str. 179
Carinska pravila nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a
Autor: Mr. sc. Bosiljko ZLOPAŠA

Dana 31 prosinca 2020 godine isteklo je prijelazno razdoblje ugovorenog Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Četvrtak, 12.11.2020, 410-19/20-02/270

Davatelj: Porezna uprava

pip - 11.2020, str. 71
Porezno postupanje pri uvozu dobara
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Uvozom dobara smatra se svaki unos dobara u EU koja nisu bila u slobodnom prometu na području EU a u ...

rrif - 9.2020, str. 133
Trendovi oporezivanja u Europskoj uniji (izdanje 2020. godine)
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Generalna direkcija za poreze i carine Europske unije DG TAXUD 2020 godine objavila je publikaciju Trendovi oporezivanja u EU ...

Mišljenja
Zastara i otpis potraživanja komunalne naknade
Ponedjeljak, 20.07.2020, 410-01/20-01/1148

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Oporezivanje troškova prijevoza dobara koji se fakturiraju uvozniku ili izvozniku
Ponedjeljak, 29.06.2020.

Društvo koje se bavi prijevoznim uslugama zaračunava uslugu prijevoza tuzemnim uvoznicima i izvoznicima dobara Jesu li navedene usluge oslobođene od ...

rrif - 5.2020, str. 183
COVID-19 – privremeno ukidanje carina i PDV-a na medicinsku opremu na razini EU-a
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija 30 siječnja 2020 godine proglasila izvanredno stanje javnog zdravlja od međunarodnog značenja zbog ...

pip - 5.2020, str. 20
Novosti u carinskim postupcima
Autor: Mr. sc. Bosiljko ZLOPAŠA

Širenje COVID 19 dovelo je članice EU a u tešku situaciju Europska komisija i države članice odgovaraju na taj izazov ...

Vijesti
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.

Pravilnikom o provedbi Općeg poreznog zakona propisuje se načina utvrđivanja obveze PDV a za porezne obveznike koji žele odgoditi obvezu ...

Pitanja i odgovori
Primjena snižene stope PDV-a prilikom isporuke dezinficijensa
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Porezni smo obveznik u sustavu PDV a koji je razvio vlastit dezinfekcijsko sredstvo za dezinfekciju površina u prehrambenoj industriji zdravstvu ...

Vijesti
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.

Temeljem Zakona o dopuni Općeg poreznog Zakona Nar nov br 42 20 donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika ...

Vijesti
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.

Objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona Koje porezne obveze U skladu s time poduzetnici pravne ...

rrif - 4.2019, str. 170
Postupanje prilikom povrata robe iz inozemstva
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Carinski zakonika Unije previđa mogućnost primjene carinske povlastice ako se roba koja je bila izvozno ocarinjena vraća na području ...

Mišljenja
Isporuke u nizu – izvoz dobara
Srijeda, 27.02.2019, 410-19/19-02/44

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 11.2018, str. 178
Carinska skladišta
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Carinski zakonik Unije koji se primjenjuje od 1 svibnja 2016 godine predviđa mogućnost i primjenu carinskih skladišta na području ...

rrif - 10.2018, str. 152
Privremeni uvoz
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Privremeni uvoz je carinski postupak u okviru posebnih postupaka koji predviđa mogućnost da se strana roba privremeno zadržava na ...

rrif - 8.2018, str. 166
Incoterms – pariteti isporuke
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Razvojem vanjskotrgovačkog poslovanja na globalnoj razini pojavila se i potreba za jednoznačnim općepoznatim reguliranjem odnosa između kupaca i prodavatelja ...

rrif - 6.2018, str. 184
Uvoz robe neznatne vrijednosti
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Kada je riječ u uvozu robe neznatne vrijednosti potrebno je naglasiti da carinska i porezna oslobođenja na drukčiji način ...

rrif - 2.2018, str. 252
Intrastat izvješćivanje u 2018. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Intrastatovim obrascem izvještajne jedinice izvještavaju o primitcima i ili otpremi na mjesečnoj osnovi tj u mjesecu u kojem roba ...

Mišljenja
Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu
Srijeda, 30.08.2017, 410-19/17-01/09

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 7.2017, str. 33
Nabava, korištenje i prodaja dostavnih „van“ vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Dostavna van vozila ubrajaju se u skupinu gospodarskih vozila jer su namijenjena prvenstveno za prijevoz tereta a ne za ...

Mišljenja
Porezna osnovica za isporuke rabljenih dobara u okviru posebnog postupka oporezivanja marže
Utorak, 09.05.2017, 410-19/17-02/145

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 3.2017, str. 118
Trendovi oporezivanja u Europskoj uniji 2016. godine
Autor: Prof. dr. sc Nikola MIJATOVIĆ

Generalna direkcija za poreze i carine Europske unije DG TAXUD 2016 godine objavila je publikaciju Trendovi oporezivanja u EU ...

Mišljenja
Unos školjke bez motora i mjenjača
Utorak, 13.12.2016, 410-19/16-11/2030

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 11.2016, str. 175
Povrat ili otpust carinskog duga
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Povrat carinskog duga je povrat prethodno plaćenoga carinskog duga Za razliku od povrata otpust duga predviđa odustajanje od naplate ...

Mišljenja
Isporuka vozila s rashladnim jedinicama za prijevoz prehrambenih proizvoda
Četvrtak, 01.09.2016, 410-19/16-11/1472

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Ponovna registracija vozila nakon odjave u Republici Hrvatskoj
Srijeda, 03.08.2016, 410-19/16-11/1351

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 8.2016, str. 185
Carinski dug
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Carinski dug je obveza osobe da plati svotu uvozne ili izvozne carine koja se primjenjuje na određenu robu prema carinskom ...

Mišljenja
Unos energetskog pića
Ponedjeljak, 01.08.2016, 410-19/16-12/120

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Uvoz oldtimera iz Sjedinjenih Američkih Država
Srijeda, 20.07.2016, 410-19/16-11/1232

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Uvoz povijesnog vozila (oldtimer)
Utorak, 12.07.2016, 410-01/16-01/1056

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2016, str. 158
Primjena novih carinskih postupaka
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Carinski zakonik Unije donesen je 9 listopada 2013 godine a njegova puna primjena započela 1 svibnja 2016 godine On je ...

pip - 6.2016, str. 94
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

I Carine Mogućnost primjene postupka 42 i trostranog posla II Posebni porezi i trošarine Unos karamboliranih motornih vozila za rastavljanje ...

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost i porez na dobit u Twinning projektu Gruzija
Četvrtak, 12.05.2016, 410-19/16-01/14

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Registracija poreznog obveznika – Udruga koja okuplja domaće proizvođače
Četvrtak, 05.05.2016, 410-01/16-01/93

Davatelj: Carinska uprava

pip - 5.2016, str. 87
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

I Carine Uputa o dokazivanju carinskog statusa robe Unije i uporabi t2l isprava 1 Carinski status robe 2 Sredstva kojima ...

Mišljenja
Uputa za provedbu postupka provoza Unije i zajedničkog provoznog postupka
Četvrtak, 07.04.2016, 011-02/16-03/6

Davatelj: Carinska uprava