Uvoz povijesnog vozila (oldtimer)

Datum: 12.07.2016, Utorak
Klasa: 410-01/16-01/1056
Davatelj: Porezna uprava

      Elektroničkim putem dostavili ste upit u kojem ste zatražili informacije u vezi uvoza povijesnog automobila marke Land Rover proizvedenog 1968. godine. U upitu navodite da ste u procesu uvoza predmetnog vozila iz Republike Srbije u Republiku Hrvatsku te da će se predmetno vozilo nakon restauracije homologirati i registrirati u Republici Hrvatskoj. Obzirom na navedeno postavili ste pitanje o daljnjoj proceduri u slučaju kada predmetno vozilo kupi fizička osoba (građanin) odnosno kada ista potpiše kupoprodajni ugovor. Također, ističete da vas posebno zanima gdje i u kojem trenutku se plaća porez odnosno gdje se predmetno vozilo carini. 
      U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
      Obzirom da se starodobno vozilo uvozi iz treće zemlje, sukladno članku 32. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, dalje: Zakon) oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a nastaje u trenutku uvoza dobara. U slučaju uvoza rabljenog motornog vozila poreznu osnovicu, sukladno odredbama članka 35. stavka 1. Zakona, čini carinska vrijednost utvrđena prema carinskim propisima neovisno o tome tko je uvoznik.
      Budući da su uvoz, obveze i postupci pri uvozu iz područja izvan EU u nadležnosti Carinske uprave, predlažemo da informacije u vezi plaćanja carine i posebnog poreza na motorna vozila zatražite od Ministarstva financija, Carinske uprave.
      U vezi eventualnih poreznih obveza koji u vezi s kupoprodajnim ugovorom nastaju u Republici Srbiji trebate se obratiti poreznim vlastima u Republici Srbiji. Također, napominjemo da tumačenja u vezi homologacije i registracije vozila nisu u nadležnosti Porezne uprave.

Povratak na mišljenja