Zaštita izvornosti proizvoda i potpore u krizi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2022
Članak:
Zaštita izvornosti proizvoda i potpore u krizi
Stranica:
121.
Autor/i:
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
  1. Uredba EU-a za zaštitu obrtničkih i industrijskih proizvoda
  2. Revizije direktiva za lakšu migraciju radnika u EU
  3. Privremeni okvir za državne potpore u kriznim situacijama
  4. Održivi proizvodi moraju postati norma
  5. Minimalna plaća u Grčkoj podignuta na 713 eura bruto
  6. EU suspendirao carine na ukrajinski izvoz
  7. U primjeni paneuropske osobne mirovinske štednje
Hashtags: