Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

Časopis: Pravo i porezi - 6.2016
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Stranica:
94.
Autor/i:
Sažetak:

I. Carine

- Mogućnost primjene postupka 42 i trostranog posla

II. Posebni porezi i trošarine

- Unos karamboliranih motornih vozila za rastavljanje u dijelove te unos vozila radi popravka i vraćanja u EU
- Unos piva iz druge države članice u svrhu prodaje na sajmu
- Korištenje vozila u promotivne svrhe
- Unos rabljenih motornih vozila iz EU radi daljnje prodaje
- Iznajmljivanje motornih vozila i njihova eventualna prodaja
- Određivanje poreznog statusa instant kave bez kofeina
- Registracija poreznog obveznika – Udruga koja okuplja domaće proizvođače
- Kretanje proizvoda koji sadrže potpuno denaturirani alkohol
- Utvrđivanje namjene korištenja prirodnog plina
- Izlaganje i prodaja rabljenih motornih vozila
- Određivanje poreznog statusa proizvoda – osvježavajućeg pića „ICEPOP“
- Povrat plaćene trošarine na energente koji se koriste za pogon građevinskih strojeva i kamiona
- Popravak oštećenih motornih vozila i restauracija oldtimer vozila iz EU
- Unos vozila koje će biti financirano putem ugovora o financijskom leasingu
- Visina trošarine na proizvod „Prosecco DOC frizzante La Delizia-Aquila 0,75“
- Korištenje motornog vozila registriranog u drugoj državi članici
- Prilaganje računa prilikom oporezivanja rabljenih motornih vozila
- Unos piva u Republiku Hrvatsku, prethodno puštenog u potrošnju u Saveznoj Republici Njemačkoj
- Obračun trošarine na prirodni plin sukladno Zakonu o trošarinama
- Prihvaćanje bankovne garancije
- Plaćanje poreza na motorno vozilo prilikom unosa iz druge države članice EU

Hashtags: