Incoterms – pariteti isporuke

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2018
Članak:
Incoterms – pariteti isporuke
Stranica:
166.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Razvojem vanjskotrgovačkog poslovanja na globalnoj razini pojavila se i potreba za jednoznačnim (općepoznatim) reguliranjem odnosa između kupaca i prodavatelja (uvoznika i izvoznika). Upravo stoga što svaka država ima svoje ekonomsko-pravne propise te zato da bi se otklonile sve nejasnoće i možebitni sporovi koji mogu proizići iz ugovornih izraza, Međunarodna trgovačka komora u Parizu donijela je još 1936. godine jednoznačna međunarodna pravila za tumačenje trgovačkih izraza – Incoterms.
      Cilj je Incotermsovih pravila ujednačiti postupanja vezana za isporuku robe, kako bi se izbjeglo nesporazume i sporove kupaca i prodavatelja. Pojmovi su postali prijeko potrebni u nesmetanome odvijanju međunarodne trgovine, a njihovu uporabu priznaju svjetski sudovi te stoga njihova uporaba u ugovorima o prodaji znatno smanjuje nesporazume kakvi bi mogli izazvati pravne komplikacije.

1. Uvodne pripomene
2. EXW (ex works) – franko tvornica
3. FCA (Free Carrier – named place) – franko prijevoznik
4. CPT (Carriage Paid To – named place of destination) vozarina plaćena do
5. CIP (Carriage and Insurance Paid To – named place of destination) – vozarina i osiguranje plaćeni do – naznačeno mjesto odredišta
6. DAT (Delivered at Terminal – named terminal at port or place of destination) – isporučeno na terminal u luci ili mjestu odredišta
7. DAP (Delivered at Place – named place of destination) – isporučeno na mjesto s naznakom imenovanog mjesta odredišta
8. DDP (Delivered Duty Paid – named place of destination) – isporučeno i ocarinjeno - naznačeno mjesto odredišta
9. FAS (Free Alongside Ship – named port of shipment) – franko uz bok broda – naznačena ukrcajna / otpremna luka
10.   FOB (Free On Bord – named porto of shipment) - franko brod - naznačena ukrcajna / otpremna luka
11.   CFR (Cost and Freight – named port of destination) – trošak i vozarina – naznačena luka odredišta
12.   CIF (Cost, Insurance and Freight – named porto of destination) – cijena, osiguranje, vozarina – naznačena luka odredišta
13.   Što ako se u praksi još uvijek koriste pariteti isporuke Incoterms 2000
14.   Carinska, statistička i porezna vrijednost robe i Incotermsova pravila

Hashtags:
#Carine, #PoslovanjeInozemstvo