Korištenje statističkih podataka za utvrđivanje carinske vrijednosti robe

Časopis: Pravo i porezi - 1.2023
Članak:
Korištenje statističkih podataka za utvrđivanje carinske vrijednosti robe
Stranica:
42.
Autor/i:
Autor: Željko DOMINIS , mag. iur.
Sažetak:

Dana 9. lipnja 2022. godine Europski sud pravde (European Court of Justice, dalje: ECJ) objavio je svoje odluke u dvama sudskim predmetima „Baltic Master“ i „Fawkes“. U ta dva slučaja ECJ je donio odluku o korištenju statističkih podataka (vrijednosti) za određivanje carinske vrijednosti.

Tim svojim odlukama sud je otklonio dosadašnju dvojbu mora li se čl. 31. st. 1. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice tumačiti kao zabrana utvrđivanja carinske vrijednosti na temelju podataka sadržanih u nacionalnoj bazi podataka koji se odnose na jednu carinsku vrijednost robe koja ima isto podrijetlo i koja se, u smislu čl. 142. st. 1. t. (d) Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93, pripisuje istom tarifnom broju TARIC (TARif Intégré Communautaire; Integrated Tariff of the European Communities).

  1. Uvod
  2. Fakturna vrijednost
  3. Carinska vrijednost
  4. Statistička vrijednost
  5. Odluka Europskog suda pravde o korištenju statističkih podataka za utvrđivanje carinske vrijednosti
  6. Zaključak
Hashtags:
#Carine, #Roba