Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 2.2018, str. 13
Ovrha na plaći – novosti u 2018. godini
rrif - 2.2018, str. 18
Troškovi uporabe osobnih automobila od 1. siječnja 2018. godine
rrif - 2.2018, str. 25
Računovodstveni i porezni položaj toplih i hladnih napitaka te vode
rrif - 2.2018, str. 31
Novosti u obračunu posebnog poreza na motorna vozila u 2018. godini
rrif - 2.2018, str. 35
Posebnosti u poslovanju i godišnjem obračunu ugostitelja i hotelijera za 2017. godinu
rrif - 2.2018, str. 41
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2017. godinu u trgovačkoj djelatnosti
rrif - 2.2018, str. 54
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2017. godinu
rrif - 2.2018, str. 64
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2017. godinu
rrif - 2.2018, str. 74
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2017. godinu
rrif - 2.2018, str. 86
Godišnja financijska izvješća u djelatnosti cestovnog prometa za 2017. godinu
rrif - 2.2018, str. 97
Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2017. godinu
rrif - 2.2018, str. 115
Računovodstvene posebnosti u godišnjem obračunu uslužnih (servisnih) djelatnosti za 2017. godinu
rrif - 2.2018, str. 127
Porez na dobitak i ispravak pogrešnog knjiženja
rrif - 2.2018, str. 135
Financijski izvještaji za 2017. godinu u neprofitnom računovodstvu
rrif - 2.2018, str. 139
Porez na dodanu vrijednost i ugovor o djelu
rrif - 2.2018, str. 143
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2017. godinu
rrif - 2.2018, str. 145
Pravno i porezno uređenje plaća kućnih pomoćnica
rrif - 2.2018, str. 156
Porezno motrište uvoza dobara u RH
rrif - 2.2018, str. 166
Utvrđivanje godišnje obveze poreza na dohodak građana za 2017. godinu
rrif - 2.2018, str. 175
Primjena novčanog načela pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak
rrif - 2.2018, str. 183
Utjecaj raskida ugovora na obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina
rrif - 2.2018, str. 192
Plaćanje poreza po tonaži broda umjesto poreza na dobitak
rrif - 2.2018, str. 197
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i iskorištavanju potpora
rrif - 2.2018, str. 203
Ocjena učinka pogrešnih prikaza ustanovljenih tijekom revizije
rrif - 2.2018, str. 205
MSFI 17 – Ugovori o osiguranju
rrif - 2.2018, str. 211
Svote u sustavu sprječavanja pranja novca
rrif - 2.2018, str. 215
Oporezivanje bitcoina
rrif - 2.2018, str. 217
Upravljanje aktivom i pasivom u financijskim institucijama
rrif - 2.2018, str. 229
Dobitni pristup procjene vrijednosti burzovno-neuvrštenih društava
rrif - 2.2018, str. 236
Ugovorne i zatezne kamate od 1. siječnja 2018. godine
rrif - 2.2018, str. 241
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2018. godinu
rrif - 2.2018, str. 244
Intrastat izvješćivanje u 2018. godini
rrif - 2.2018, str. 252
Isticanje cijena u trgovini na malo i obrtu
rrif - 2.2018, str. 257
Isticanje cijena u ugostiteljskoj djelatnosti
rrif - 2.2018, str. 265
Novosti u Zakonu o radu
rrif - 2.2018, str. 271
Vrijeme, rokovi, zastara i zakašnjenje u pravu
rrif - 2.2018, str. 273
Odgovornost članova uprave društva
rrif - 2.2018, str. 280
Novosti kod službenih putovanja u neprofitnim organizacijama
rrif - 2.2018, str. 285
Izvještavanje o volonterima za 2017. godinu
rrif - 2.2018, str. 287
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 2.2018, str. 291
Novi propisi
rrif - 2.2018, str. 299
Stručne informacije
rrif - 2.2018, str. 312