Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2017. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2018
Članak:
Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2017. godinu
Stranica:
115.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec.
Sažetak:

      Osnovna djelatnost komunalnih društava i javnih vodnih isporučitelja je pružanje usluga koje su nužne za funkcioniranje društva. No, s obzirom na to da prihodi koje ostvaruju obavljanjem svoje djelatnosti nisu dostatni za njihovo financiranje, redovito primaju potpore od svojih osnivača koje imaju status državnih potpora. Navedena trgovačka društva trebaju biti oprezna u poslovanju sa svojim osnivačima te razlikovati pruženu uslugu, za koju se očekuje protučinidba, od državnih potpora. Korisnici državnih potpora, uz ta društva, mogu biti i ostala društva, ali je to u mnogo manjem opsegu.

1. Uvod
2. Računovodstveni i porezni položaj državnih potpora
3. Specifičnosti poslovanja komunalnih društava i pružatelja vodnih usluga
4. Primjena odredaba Zakona o zaštiti potrošača
5. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo