Financijski izvještaji za 2017. godinu u neprofitnom računovodstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2018
Članak:
Financijski izvještaji za 2017. godinu u neprofitnom računovodstvu
Stranica:
139.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U sustavu financijskog izvještavanja koje je obvezno za neprofitno računovodstvo svakako se ne smije zaboraviti i podnošenje godišnjih izvještaja od kojih neka imaju obilježje financijskih izvještaja, dok druga to nemaju. Izvještaji iz sustava neprofitnog računovodstva koji se odnose na cijelu 2017. godinu, predaju se do 1. ožujka 2018. godine. U njima nema bitnih odstupanja u odnosu na one koji su se predavali za 2016. godinu. O pretpostavkama za njihovo podnošenje, vrstama, rokovima i podsjetniku na neke bitne činidbe koje neprofitne organizacije trebaju učiniti o istom roku ili početkom 2018. godine, piše se u ovom članku.

1. Uvod
2. Pravni okvir
3. Temeljne odredbe

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo