Prilog proračun i proračunski korisnici 2/2018

Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Sklapanje ugovora koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama za proračunske korisnike
Autor: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Mogućnosti zaduživanja i davanja jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Nove posljedice nedonošenja proračuna
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Nove vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti u postupcima javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Plaća i materijalna prava lokalnih čelnika koji profesionalno obnašaju dužnost
Autor: Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu za proračunske i izvanproračunske korisnike
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Novi kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik