Prilog proračun i proračunski korisnici

Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
Pror - 2.2018, str. 3
Sklapanje ugovora koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama za proračunske korisnike
Pror - 2.2018, str. 9
Mogućnosti zaduživanja i davanja jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini
Pror - 2.2018, str. 13
Nove posljedice nedonošenja proračuna
Pror - 2.2018, str. 20
Nove vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi
Pror - 2.2018, str. 25
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti u postupcima javne nabave
Pror - 2.2018, str. 29
Plaća i materijalna prava lokalnih čelnika koji profesionalno obnašaju dužnost
Pror - 2.2018, str. 35
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu za proračunske i izvanproračunske korisnike
Pror - 2.2018, str. 40
Novi kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Pror - 2.2018, str. 44