Ovrha na plaći – novosti u 2018. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2018
Članak:
Ovrha na plaći – novosti u 2018. godini
Stranica:
18.
Autor/i:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Prilikom obračuna plaće, naknade plaće i drugih stalnih i povremenih primitaka te njihove isplate, jedno od vrlo značajnih i sveprisutnih pitanja jest svakako pitanje ovrhe na plaći i drugih odgovarajućih primitaka.

      Pritom se dodatan problem pojavljuje s obzirom na to da gotovo nema istog dužnika, s potpuno jednakim obvezama, odbitcima i slično, pa time ova materija postaje složenijom. Toj složenosti dodatno pridonose permanentne promjene propisa u ovom području, koje su uslijedile i u prošloj kalendarskoj godini, a što donosimo u nastavku članka.

1. Uvod
2. Pojam i međusobni odnos unutar ovrhe na novčanim sredstvima
3. Pravni temelj instituta uz poseban osvrt na zakonske novosti
4. Izuzimanje od ovrhe
5. Odgovornost poslodavca za propuste
6. Prestanak radnog odnosa radnika opterećenog ovrhom

Hashtags:
#Ovrhe, #Pravo