Svote u sustavu sprječavanja pranja novca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2018
Članak:
Svote u sustavu sprječavanja pranja novca
Stranica:
215.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Novim se sustavom sprječavanja novca i zabrane financiranja terorizma uvode nove svote transakcija za koje se propisuju posebna postupanja. U članku ih se navodi i objašnjava okvir u kojem se navode.

1. Uvod
2. Pregled svota koje se navode u zakonu

Hashtags:
#PoslovneFinancije