Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2020, str. 238
Sanacijski okvir financijskih institucija
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.

Nakon velike financijske krize ulažu se veliki napori kako bi se razvio sanacijski okvir kojim bi se smanjila vjerojatnost ...

rrif - 12.2020, str. 225
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Od 2018 godine primjenjuje se novi sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji je neznatno mijenjan u 2019 ...

rrif - 11.2020, str. 178
Kako se poduzetnici mogu pripremiti za nadolazeću financijsku krizu
Autor: Mr. Bruno BEŠVIR , ovl. rev. i ovl. rač. for.

Financijska kriza izazvana koronakrizom COVID 19 je više ili manje s nama ili pred nama Državni zavod za statistiku ...

rrif - 11.2020, str. 168
Što banke gledaju kada se traži kredit
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.

Poduzetnik obično dolazi u banku s okvirnom odlukom o svojim potrebama na koje će banka odgovoriti nakon završena postupka ...

rrif - 8.2020, str. 157
Zatezne kamate i kamate između povezanih osoba od 1. srpnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Porezni propisi uređuju kamate s motrišta poreza na dobitak odnosno poreza na dohodak Zatezne kamate uređene su Zakonom o ...

rrif - 6.2020, str. 13
Aktualnosti u vezi s potporama za očuvanje radnih mjesta
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanja dalje HZZ donijelo je mjeru Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima ...

rrif - 5.2020, str. 37
Mjere pomoći u sustavu sporta u vezi s koronavirusom COVID-19
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Donesena je Odluka o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom COVID 19 i objavljena na ...

rrif - 4.2020, str. 185
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kod priređivača igara na sreću
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec

Autorica u članku predstavlja interni akt o politikama kontrolama i postupcima za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja ...

rrif - 4.2020, str. 174
Izbor lizinga kao načina financiranja
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Na osnovi ugovora o lizingu nabavljaju se i koriste različiti predmeti lizinga a najčešće su to osobni automobili plovila ...

rrif - 4.2020, str. 17
Mjere Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu zbog epidemije koronavirusa
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Na svojoj sjednici 17 ožujka Vlada Republike Hrvatske donijela je brojne mjere za pomoć gospodarstvu zbog smanjene aktivnosti nefunkcioniranja ...

rrif - 4.2020, str. 11
Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) i obračun plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

HZZ uvodi novu mjeru Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom Korisnici te mjere su poslodavci koji ...

rrif - 2.2020, str. 171
Kako showrooming utječe na financijski rezultat trgovca
Autor: Izv. prof. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ

U maloprodaji je postalo uobičajeno ponuditi robu u fizičkom i online kanalu na što su kupci već navikli Online ...

rrif - 2.2020, str. 170
Izmjene i dopune Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika
Autor: Antonija DUVNJAK , dipl. oec.

Početkom godine mijenjan je poseban propis kojim se u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma jasnije određivao upis ...

rrif - 2.2020, str. 166
Zatezne kamate i kamate između poveznih osoba od 1. siječnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Porezni propisi uređuju kamate s motrišta poreza na dobitak odnosno poreza na dohodak Zatezne kamate uređene su Zakonom o ...

rrif - 12.2019, str. 197
Simulacija zaštite izvoznika od valutnog rizika u RH – 2018./2019. godine
Autor: Hrvoje GRUBIŠIĆ , MBA

Hrvatski poduzetnici najviše izvoze u zemlje euro područja pa je u središtu pozornosti i kretanje tečaja EUR i kune ...

rrif - 11.2019, str. 137
Restrukturiranje i predstečaj trgovačkog društva
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Posljedica svih pogrešaka i neodgovarajućeg vođenja trgovačkog društva odnosno kriznog stanja ocrtava se u nesposobnosti plaćanja Restrukturiranje kao pokušaj ...

rrif - 10.2019, str. 141
Registar stvarnih vlasnika
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U časopisu RRiF br 6 19 u okviru članka Promjene u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma pisali ...

rrif - 8.2019, str. 126
Ugovorne i zatezne kamate od 1. srpnja 2019. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Osim zateznih kamata ...

rrif - 8.2019, str. 121
Kodeks upravljanja obiteljskim društvima
Autor: Tatjana GRBAC, dipl. iur.

Naša trgovačka društva u najvećem dijelu potječu od osnivača koji je član obitelji fizička osoba Iako termin obiteljsko poduzeće ...

rrif - 8.2019, str. 111
Pokazatelji uspješnosti poduzetnika Hrvatske u 2018. godini po djelatnostima
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.

U ovom su članku izvedeni pokazatelji likvidnosti zaduženosti obrtaja i dana naplate kratkotrajnih potraživanja te ukupni prihodi po zaposlenom ...

rrif - 7.2019, str. 153
Upravljanje kapitalom i poslovanjem u obiteljskim društvima – kodeks upravljanja
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Tatjana GRBAC , dipl. iur., stalni sud. tumač za njemački jezik

U našoj literaturi o financijama i pravu trgovačkih društava nemamo izgrađene teorijske i praktične standarde koji mogu poslužiti kao ...

rrif - 6.2019, str. 127
Promjene u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Autor: Ante BILUŠ , dipl. iur.

Krajem travnja ove godine stupio je na snagu promijenjen zakon kojim se u Republici Hrvatskoj provodi sustav sprječavanja pranja ...

rrif - 5.2019, str. 171
Upravljanje kamatnim rizikom kreditnog portfelja
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.

Kamatni rizik uz likvidnosni rizik a uz valutni rizika predstavlja znatan rizik koji može imati negativne posljedice u slučaju ...

rrif - 4.2019, str. 151
Praksa u izračunavanju izgubljenog dobitka
Autor: Dr. sc. Branko MAYR

Izračun štete koje prouzroči jedan poduzetnik drugome u pravilu je vrlo složen Ako se polazi od toga da se ...

rrif - 2.2019, str. 159
Provedbeni propisi u sustavu sprječavanja pranja novca
Autor: Ante BILUŠ , dipl. iur.

Početkom 2019 godine objavljen je skup provedenih propisa koji se odnose na važeći Zakon o sprječavanju pranja novca i ...

rrif - 2.2019, str. 155
Kamate od 1. siječnja 2019. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Osim zateznih kamata ...

rrif - 11.2018, str. 145
Sustav internih transfernih cijena u financijskim institucijama
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.

Autor u članku prezentira temu internih transfernih cijena kao osnove upravljanja imovinom i obvezama engl Asset Liability Management dalje ...

rrif - 11.2018, str. 142
Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
Autor: Maja RADIŠIĆ-ŽUVANIĆ , mag. iur.

Donesen je Zakon o izdavanju računa u javnoj nabavi Iako se njegova primjena odnosi ponajprije na obveznike primjene Zakona ...

rrif - 9.2018, str. 132
Ključni indikatori uspješnosti (KPI) ljudskih potencijala
Autor: Dr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ

Ljudski kapital engl Human Capital HC sastavni je dio intelektualnog kapitala kompanije i uz financijski kapital čini tržišnu vrijednost ...

rrif - 8.2018, str. 164
Ugovorne i zatezne kamate od 1. srpnja 2018. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Osim zateznih kamata ...

rrif - 8.2018, str. 161
Otpis dugova fizičkim osobama prema novom Zakonu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U srpnju ove godine stupio je na snagu Zakon o otpisu dugova fizičkih osoba koji spada u zakone od ...

rrif - 8.2018, str. 146
Financijska uspješnost poduzetnika Hrvatske u 2017. godini prema djelatnostima
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.

Za donošenje određenih poslovnih odluka važan je pojedini tip pokazatelja U jednom će slučaju to biti pokazatelj kojim se ...

rrif - 7.2018, str. 175
Financiranje malih i srednjih poduzeća
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Predložena nova pravila za financiranje MPS ova putem burze 2 Predložena izmjena uredbe o istragama proračunskih prijevara 3 EK ...

rrif - 6.2018, str. 158
Provedba FATCA-e u RH
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.

Autor u članku prezentira FATCA u Foreign Account Tax Compliance Act propis Sjedinjenih Američkih Država odnosno u slobodnom prijevodu ...

rrif - 6.2018, str. 148
EBITDA: kritike i realne mogućnosti mjerenja
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Analitičari oduvijek teže pronaći jednu financijsku mjeru koja stavljena u odnos s određenim ekonomskim elementima iz financijskih izvještaja najbolje ...

rrif - 4.2018, str. 124
Što umirovljenici mogu raditi bez obustave isplate mirovine
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Kada osoba ostvari pravo na mirovinu prestaje njezin status mirovinskog osiguranika On zadržava samo pravo na zdravstveno osiguranje Ako ...

rrif - 4.2018, str. 117
Profitabilnost maloprodavača u budućnosti
Autor: Doc. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ

U članku je riječ o budućim trendovima u maloprodajnim strategijama koje mogu osigurati profitabilnost u novim uvjetima dinamičnog okruženja ...

rrif - 3.2018, str. 213
Kamatni rizik u bankarskom poslovanju
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.

Autor u članku prezentira temu kamatnog rizika i novih regulatornih zahtjeva koji se fokusiraju na upravljanje kamatnim rizikom u ...

rrif - 3.2018, str. 208
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za određena trgovačka društva i druge pravne osobe
Autori: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Trgovačka društva čiji su vlasnici država ili jedinice lokalne i područne regionalne samouprave kao i druge pravne osobe kojima ...

rrif - 2.2018, str. 241
Ugovorne i zatezne kamate od 1. siječnja 2018. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Osim zateznih kamata ...

rrif - 2.2018, str. 236
Dobitni pristup procjene vrijednosti burzovno-neuvrštenih društava
Autor: Dr. sc. Aljoša ŠESTANOVIĆ

U članku se izlaže praktična primjena metoda procjene s naglaskom na dobitni pristup u procjeni vrijednosti burzovno neuvrštenih društava ...

rrif - 2.2018, str. 229
Upravljanje aktivom i pasivom u financijskim institucijama
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.

Autor u članku prezentira upravljanje aktivom i pasivom Asset Liability Management ALM u financijskim institucijama i obuhvaća glavne zadatke ...

rrif - 2.2018, str. 217
Oporezivanje bitcoina
Autor: Dr. sc. Nevia ČIČIN-ŠAIN , mag.iur.

Bitcoin je virutalna valuta koja se stvara i pohranjuje isključivo digitalnim putem Bitcoin ne postoji u tiskanoj verziji niti ...

rrif - 2.2018, str. 215
Svote u sustavu sprječavanja pranja novca
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Novim se sustavom sprječavanja novca i zabrane financiranja terorizma uvode nove svote transakcija za koje se propisuju posebna postupanja ...

rrif - 1.2018, str. 335
Sprječavanje pranja novca od 1. siječnja 2018. godine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Od početka 2018 godine primjenjuje se novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji je u ovaj ...

rrif - 1.2018, str. 329
Novosti kod instituta zadužnice
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zadužnica je u našoj aktualnoj praksi često korišten instrument osiguranja plaćanja S obzirom na važnost i dinamiku materije kojom ...

rrif - 12.2017, str. 239
Pojačanje obveznog odnosa (ugovora)
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.

Autor u članku objašnjava sredstva pojačanja obveznog odnosa ugovora koji predstavljaju institute kojima se pojačava sigurnost ispunjenja dužnikove obveze ...

rrif - 12.2017, str. 233
Utuženje novčanih tražbina
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.

Kod sklapanja poslova veće vrijednosti ili trajnijih poslova vjerovnici redovito traže određene oblike osiguranja svojih novčanih tražbina Kada poslove ...

rrif - 11.2017, str. 163
Upravljanje likvidnosti u kreditnim institucijama
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.

Autor u članku obrazlaže proces upravljanja likvidnosti u kreditnim institucijama Proces navedenog upravljanja objašnjava se od kratkoročnoga vremenskog horizonta ...

rrif - 11.2017, str. 157
Obveze vjerovnika pri pokretanju ovrhe po računima
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovome članku autor razmatra aktivnosti radnje vjerovnika ovrhovoditelja pri pokretanju ovršnog postupka po računima s naglaskom na sam ...