Kodeks upravljanja obiteljskim društvima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2019
Članak:
Kodeks upravljanja obiteljskim društvima
Stranica:
121.
Autor/i:
Tatjana GRBAC, dipl. iur.
Sažetak:

      Naša trgovačka društva u najvećem dijelu potječu od osnivača koji je član obitelji – fizička osoba. Iako termin „obiteljsko“ poduzeće nije u službenoj uporabi, u naravi je riječ o društvima u kojima svoje udjele u temeljnom kapitalu drži jedna ili ih drže više fizičkih osoba.
      Problemi s upravljanjem u takvim društvima najčešće nastaju kod „smjene generacija“, kad u društvo putem nasljedstva ulaze nove osobe – članovi obitelji osnivača društva. Postavlja se pitanje kako „pametnije“ urediti odnose među novim (nasljednicima) članovima društva tako da ne dolazi do raskola među njima, a posljedično tome i do likvidacije društva. Takvi odnosi mogu se „prevenirati“ donošenjem kodeksa.
      U prošlom broju našeg časopisa (br. 7/19., str. 153) dali smo uvod u ovu problematiku. Ovim člankom završavamo s prenošenjem iskustva iz njemačke poslovne prakse s ciljem preuzimanja onih rješenja koja našim poduzetnicima mogu biti od pomoći.

1. Zašto trebamo dobro upravljanje u obiteljskim poduzećima
2. Specifična pitanja kodeksa
3. Katalog poslova upravljanja koji zahtijevaju suglasnost nadzornog tijela i osmišljavanja mjera
4. Kako vlasnici mogu osigurati neovisnost vodstva (uprave) poduzeća
5. Provjera dobrog upravljanja

Hashtags:
#ObiteljskaDruštva, #PoslovneFinancije