Upravljanje kapitalom i poslovanjem u obiteljskim društvima – kodeks upravljanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2019
Članak:
Upravljanje kapitalom i poslovanjem u obiteljskim društvima – kodeks upravljanja
Stranica:
153.
Autor/i:
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Tatjana GRBAC , dipl. iur., stalni sud. tumač za njemački jezik
Sažetak:

      U našoj literaturi o financijama i pravu trgovačkih društava nemamo izgrađene teorijske i praktične standarde koji mogu poslužiti kao naputci u slučaju vlasničke smjene generacije koja je osnovala trgovačko društvo, a koje preuzimaju nasljeđe iz bliske ili šire obitelji, ili pak treće osobe. Ta pitanja postaju sve više aktualna s obzirom na protek vremena od 30 godina jer su prvi osnivači postali zrele osobe kojima se postavlja pitanje nasljeđa.
      Zakonom o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. – 40/19. - dalje: ZTD) na dosta škrt način uređuje pitanja nasljeđivanja i prijenosa poslovnog udjela. Stoga ćemo u ovom članku iznijeti njemačka iskustva u vezi s kodeksom upravljanja poduzećem koja su stečena u dvostoljetnoj praksi i pravu trgovačkih društava te pitanja glede tzv. „sukcesije“ ili prijenosa poslovnih udjela (kapitala) na nasljednike ili pak nove vlasnike koji nisu članovi obiteljskog poduzeća.

1. Pitanje nasljedstva (sukcesije)
2. Porezna pitanja u vezi nasljeđivanja poslovnog udjela
3. Kodeks upravljanja obiteljskim trgovačkim društvom
4. Njemački kodeks upravljanja obiteljskim poduzećima

Hashtags:
#ObiteljskaDruštva, #PoslovneFinancije