Pokazatelji uspješnosti poduzetnika Hrvatske u 2018. godini po djelatnostima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2019
Članak:
Pokazatelji uspješnosti poduzetnika Hrvatske u 2018. godini po djelatnostima
Stranica:
111.
Autor/i:
Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Sažetak:

      U ovom su članku izvedeni pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, obrtaja i dana naplate kratkotrajnih potraživanja te ukupni prihodi po zaposlenom u 2018. godini za sve poduzetnike Hrvatske, obveznike poreza na dobitak, bez banaka, osiguranja i drugih financijskih institucija, na razini pojedinih djelatnosti.
      Stavljanjem u odnos određenih podataka iz godišnjih financijskih izvještaja, poslovni se rezultati mjere i izvedenim pokazateljima, a pokazatelj je racionalni broj, tj. odnos jedne ekonomske veličine s drugom ekonomskom veličinom. Na taj je način moguće utvrditi položaj određenog poduzetnika u odnosu na prosjek grupacije i komparirati ga s drugim poduzetnicima iz iste branše, kroz različite pokazatelje. Analiza se temelji na podatcima 131.117 poduzetnika iz godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu.

1. Pokazatelji uspješnosti poduzetnika na razini Hrvatske
2. Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Hrvatske po djelatnostima
3. Analiza pokazatelja poslovanja poduzetnika Hrvatske po djelatnostima
4. Zaključak

Hashtags:
#PokazateljiUspješnosti, #PoslovneFinancije