Sprječavanje pranja novca od 1. siječnja 2018. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Sprječavanje pranja novca od 1. siječnja 2018. godine
Stranica:
335.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

       Od početka 2018. godine primjenjuje se „novi“ Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji je u ovaj već ustaljeni sustav unio novosti o kojima se već mora voditi računa iako je rok za donošenje provedbenih propisa polovinom 2018. godine. U ovom se članku razmatraju neke novosti koje značajnije odstupaju od onoga što je bilo uređeno prethodnim zakonodavnim okvirom koje odmah usmjeravaju obveznike na nova postupanja.

1. Uvod
2. Sažetak nekih promjena
3. Provedbeni propisi

Hashtags:
#PoslovneFinancije