Računovodstvo, revizija i financije 1/2018

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Što donose izmjene Pravilnika o porezu na dohodak u 2018. godini
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Nabava prijevoznih sredstava od 1. siječnja 2018. godine
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Isplata minimalne plaće u 2018. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Novosti u Zakonu o pružanju usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Novosti u Pravilniku o PDV-u od 1. siječnja 2018. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Rokovi dostave financijskih izvješća za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2017. godinu
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Obračun amortizacije za 2017. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Računovodstvo tečajnih razlika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2017. godine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2017. godinu – sastavljanje obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (obrazac PD-IPO)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Bilješke uz financijska izvješća
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Izjava o neaktivnosti umjesto financijskih izvješća
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvene procjene
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – obrazac PD-DOP
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Prekršajne odredbe zbog nepredaje godišnjih financijskih izvještaja
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Naknadna odobrenja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2017. godinu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Donacije u stvarima
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Izračun kvote i plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću u 2018. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Obvezno osiguranje i primitci članova uprave u 2018. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Plaće i doprinosi u 2018. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje kamata iz inozemstva
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Drugi dohodak iz inozemstva
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika za 2017. godinu – na obrascu INO-DOH
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obveza trgovaca i ugostitelja u popisivanju zaliha cigareta zbog povećanja trošarine i povećanja maloprodajne cijene na cigarete
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2018. godine
Autor: Bernardica STIPIĆ , dipl. iur.
Godišnja trošarinska izvješća i izjava za male proizvođače jakoga alkoholnog pića za 2017. godinu
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Novosti kod otkupa otpada od građana
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Carinski postupak i PDV
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Revizija računovodstvenih procjena
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Ulaganja nekretnina, postrojenja i opreme u novoosnovano društvo
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Elektronička plaćanja, e-trgovina i tjedni odmor
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Novosti kod instituta zadužnice
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sprječavanje pranja novca od 1. siječnja 2018. godine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Izvješće HNB-u o uslugama
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Pravne posljedice rada umirovljenika
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Pravo na žalbu u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.