Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 1.2018, str. 9
Što donose izmjene Pravilnika o porezu na dohodak u 2018. godini
rrif - 1.2018, str. 14
Nabava prijevoznih sredstava od 1. siječnja 2018. godine
rrif - 1.2018, str. 19
Isplata minimalne plaće u 2018. godini
rrif - 1.2018, str. 26
Novosti u Zakonu o pružanju usluga u turizmu
rrif - 1.2018, str. 32
Novosti u Pravilniku o PDV-u od 1. siječnja 2018. godine
rrif - 1.2018, str. 43
Rokovi dostave financijskih izvješća za 2017. godinu
rrif - 1.2018, str. 46
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2017. godinu
rrif - 1.2018, str. 53
Obračun amortizacije za 2017. godinu
rrif - 1.2018, str. 74
Računovodstvo tečajnih razlika
rrif - 1.2018, str. 83
Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2017. godinu
rrif - 1.2018, str. 90
Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2017. godine
rrif - 1.2018, str. 111
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2017. godinu – sastavljanje obrasca PD
rrif - 1.2018, str. 129
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (obrazac PD-IPO)
rrif - 1.2018, str. 178
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
rrif - 1.2018, str. 184
Bilješke uz financijska izvješća
rrif - 1.2018, str. 189
Izjava o neaktivnosti umjesto financijskih izvješća
rrif - 1.2018, str. 201
Računovodstvene procjene
rrif - 1.2018, str. 205
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – obrazac PD-DOP
rrif - 1.2018, str. 211
Prekršajne odredbe zbog nepredaje godišnjih financijskih izvještaja
rrif - 1.2018, str. 218
Naknadna odobrenja
rrif - 1.2018, str. 220
Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2017. godinu
rrif - 1.2018, str. 222
Donacije u stvarima
rrif - 1.2018, str. 227
Izračun kvote i plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću u 2018. godini
rrif - 1.2018, str. 228
Obvezno osiguranje i primitci članova uprave u 2018. godini
rrif - 1.2018, str. 233
Plaće i doprinosi u 2018. godini
rrif - 1.2018, str. 246
Oporezivanje kamata iz inozemstva
rrif - 1.2018, str. 262
Drugi dohodak iz inozemstva
rrif - 1.2018, str. 270
Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika za 2017. godinu – na obrascu INO-DOH
rrif - 1.2018, str. 281
Obveza trgovaca i ugostitelja u popisivanju zaliha cigareta zbog povećanja trošarine i povećanja maloprodajne cijene na cigarete
rrif - 1.2018, str. 286
Stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2018. godine
rrif - 1.2018, str. 293
Godišnja trošarinska izvješća i izjava za male proizvođače jakoga alkoholnog pića za 2017. godinu
rrif - 1.2018, str. 299
Novosti kod otkupa otpada od građana
rrif - 1.2018, str. 305
Carinski postupak i PDV
rrif - 1.2018, str. 311
Revizija računovodstvenih procjena
rrif - 1.2018, str. 318
Ulaganja nekretnina, postrojenja i opreme u novoosnovano društvo
rrif - 1.2018, str. 325
Elektronička plaćanja, e-trgovina i tjedni odmor
rrif - 1.2018, str. 327
Novosti kod instituta zadužnice
rrif - 1.2018, str. 329
Sprječavanje pranja novca od 1. siječnja 2018. godine
rrif - 1.2018, str. 335
Izvješće HNB-u o uslugama
rrif - 1.2018, str. 347
Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
rrif - 1.2018, str. 351
Pravne posljedice rada umirovljenika
rrif - 1.2018, str. 359
Pravo na žalbu u sustavu javne nabave
rrif - 1.2018, str. 369
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 1.2018, str. 377
Novi propisi
rrif - 1.2018, str. 382
Stručne informacije
rrif - 1.2018, str. 392