Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2017. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2017. godine
Stranica:
111.
Autor/i:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod
2. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2017. godine

Hashtags:
#Računovodstvo