Godišnji obračun poreza na dobitak za 2017. godinu – sastavljanje obrasca PD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2017. godinu – sastavljanje obrasca PD
Stranica:
129.
Autor/i:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod
2. Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak
3. tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak
4. Dokumentacija koja se predaje Poreznoj upravi
5. Porez po odbitku
6. Razdoblje za koje se utvrđuje porez na dobitak
7. Prelazak oporezivanja porezom na dohodak na porez na dobitak
8. Stopa poreza na dobitak
9. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak – obrazac PD
10. Zaključna knjiženja obveze poreza na dobitak i dobitka poslovne godine
11. Postupanje s plaćenim predujmovima i zatvaranje obveze po konačnom obračunu za 2017. godinu
12. Zaključna knjiženja dobitka poslovne godine kod poduzetnika koji su iskazali odgođenu poreznu imovinu ili odgođenu poreznu obvezu
13. Praktični primjeri za sastavljanje obrasca PD

Hashtags:
#Dobitak, #ObrazacPD, #Porezi