Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Primjena izmijenjenih propisa u 2024. i sastavljanje GFI, trajanje 290 min
Utorak, 06.02.2024.

Autori:
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 2.2024, str. 134
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Poduzetnici koji primjenjuju novčano načelo pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak prijavu poreza podnose na Obrascu PD NN Prijava poreza ...

Snimka webinara
Obrazac PDV za prosinac 2023. i novosti u 2024. godini, trajanje 154 min
Četvrtak, 11.01.2024.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , prof. struč. stud. i ovl. rač.

PrGO - 1.2024, str. 187
Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva – Obrazac PD-KID
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Uvodne napomene Kontrolirana inozemna društva i obveza uključivanja njihova dobitka u poreznu osnovicu tuzemnoga poreznog obveznika Izračun dobitka kontroliranoga ...

PrGO - 1.2024, str. 181
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Tko su obveznici plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti Kako iskazati obvezu doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti ...

PrGO - 1.2024, str. 135
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za 2023. godinu (Obrazac PD-IPO)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obveznici predaje Obrasca PD IPO Povezane osobe s poreznog motrišta Podatci koji se unose u Obrazac PD IPO Primjer ...

PrGO - 1.2024, str. 76
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2023. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvod Tko je obveznik podnošenja prijave poreza na dobitak Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak Dokumentacija koja ...

Pror - 12.2023, str. 29
Sastavljanje zadnjeg Obrasca PDV za 2023. godinu – proračunske osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Osobe koje svoje poslovne događaje bilježe u sustavu proračunskog računovodstva a obavljaju poduzetničku djelatnost i s motrišta PDV a prelaze ...

Nepr - 12.2023, str. 29
Sastavljanje 12. Obrasca PDV za 2023. godinu – neprofitne osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Osobe koje svoje poslovne događaje bilježe u sustavu neprofitnog računovodstva a obavljaju poduzetničku djelatnost i s motrišta PDV a prelaze ...

rrif - 8.2023, str. 88
Povrat PDV-a iz RH kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U ovome se članku objašnjava postupak povrata PDV a stranim državljanima građanima fizičkim osobama iz trećih zemalja odnosno iz trećih ...

rrif - 8.2023, str. 27
Računovodstvo trgovine rabljenim dobrima
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Trgovina rabljenim dobrima za obveznike poreza na dodanu vrijednost može se obavljati primjenom redovitog postupka ili posebnog postupka oporezivanja marže ...

rrif - 6.2023, str. 90
Porezni položaj stjecanja dobara unutar Europske unije
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvođenjem eura u RH od 1 siječnja 2023 godine porezni će obveznici na nešto jednostavniji način utvrditi obvezu PDV a ...

rrif - 5.2023, str. 110
Sastavljanje poreznih i financijskih izvješća za poduzetnike kojima se porezno razdoblje razlikuje od kalendarske godine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obveznici poreza na dobitak kojima se poslovna godina i porezno razdoblje razlikuje od kalendarske godine a započelo je u 2022 ...

Snimka webinara
GFI i obrazac PD za mikro i male poduzetnike za 2022. godinu, trajanje 207 min
Ponedjeljak, 20.02.2023.

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Snimka webinara
Godišnja financijska i porezna izvješća za 2022. godinu i ostale aktualnosti, trajanje 270 min
Četvrtak, 02.02.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 2.2023, str. 119
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Poduzetnici koji primjenjuju novčano načelo pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak prijavu poreza podnose na Obrascu PD NN Oni koji ...

rrif - 2.2023, str. 88
Utvrđivanje obveze PDV-a prema izdanim računima kod „dobitaša“ – praktičan primjer
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U članku se na novim obrascima i evidencijama koji se primjenjuju od 1 siječnja 2023 godine daju objašnjenja u vezi ...

pip - 2.2023, str. 47
Utvrđivanje obveze PDV-a kod „dobitaša“ u 2023. godini prema naplaćenim naknadama
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa Pravo i porezi pisali smo o evidentiranju prometa dobara i usluga te utvrđivanju obveze PDV a ...

Snimka webinara
Obrazac PDV za prosinac 2022. i novosti u 2023. godini, trajanje 180 min
Srijeda, 11.01.2023.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

PrGO - 1.2023, str. 181
Porez kontroliranih inozemnih društava – Obrazac PD-KID
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Uvod Kontrolirano inozemno društvo KID Uključivanje dobitka subjekta ili stalne poslovne jedinice u tuzemnu osnovicu poreza na dobitak Zaključak ...

PrGO - 1.2023, str. 181
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Tko su obveznici plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti Kako iskazati obvezu doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti ...

PrGO - 1.2023, str. 134
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za 2022. godinu (Obrazac PD-IPO)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obveznici predaje Obrasca PD IPO Povezane osobe s poreznog motrišta Podatci koji se unose u Obrazac PD IPO Primjer ...

PrGO - 1.2023, str. 0
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2022. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvod Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak Dokumentacija koja se predaje ...

rrif - 12.2022, str. 168
Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2022. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske 2022 godine 12 Obrazac PDV obveznici PDV a trebaju predati najkasnije do 20 ...

rrif - 5.2022, str. 122
Zaprimanje i verifikacija prijave poreza na dobitak za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Trgovačka društva i druge pravne i fizičke sobe koje gospodarsku djelatnost obavljaju samostalno i trajno radi ostvarivanja dobitka uz primjenu ...

rrif - 5.2022, str. 106
Izlazni porez
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Zakonom o porezu na dobit predviđen je poseban postupak oporezivanja odnosno obračuna porezne osnovice ako porezni obveznik premješta sjedište svog ...

Pitanja i odgovori
Rok za predaju Obrasca PDV kada zadnji dan roka pada na blagdan ili neradni dan
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Koji je zadnji dan roka za predaju Obrasca PDV kad zadnji dan roka padne u nedjelju?

rrif - 3.2022, str. 172
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Porezni obveznici koji imaju status korisnika potpora ulaganja prema čl 17 st 4 Zakona o poticanju ulaganja obvezni su podnositi ...

Vijesti
PD obrazac za 2021. godinu
Utorak, 08.02.2022.

Pripremili smo za vas PD obrazac za 2021. godinu za popunjavanje na računalu.

Obrazac možete preuzeti ovdje.

  

rrif - 2.2022, str. 92
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U okviru sustava poreza na dobitak i dalje postoji mogućnost primjene novčanog načela pri utvrđivanju porezne osnovice za porezne obveznike ...

PrGO - 1.2022, str. 193
Uračunavanje hibridne neusklađenosti u poreznu osnovicu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Odbitak i uključivanje Kad dolazi do hibridnih neusklađenosti Postupanje u slučaju pojave hibridnih neusklađenosti Otklanjanje hibridnih neusklađenosti i iskazivanje ...

PrGO - 1.2022, str. 187
Porez kontroliranih inozemnih društava
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Kontrolirana inozemna društva Dobitak kontroliranoga inozemnog društva i uračunavanje plaćenog poreza Obrazac prijava činjenica bitnih za oporezivanje Podatci koji ...

PrGO - 1.2022, str. 181
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Tko su obveznici plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti Kako iskazati obvezu doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti ...

PrGO - 1.2022, str. 133
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za 2021. godinu (Obrazac PD-IPO)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Tko je obveznik predaje Obrasca PD IPO Tko su povezane osobe Podatci koji se unose u Obrazac PD IPO ...

PrGO - 1.2022, str. 78
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2021. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Uvod Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak Dokumentacija koja se predaje ...

Vijesti
„Klasično“ premještanje dobara unutar EU-a
Četvrtak, 09.12.2021.

Kod klasičnog premještanja dobara hrvatski porezni obveznik prevozi dobra u drugu državu članicu najčešće radi skladištenja i ili daljnjeg korištenja ...

rrif - 12.2021, str. 148
Posebnosti sastavljanja prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2021. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Prijava PDV a za posljednje razdoblje oporezivanja razlikuje se od ostalih prijava PDV a koje se podnose tijekom poslovne godine ...

pip - 12.2021, str. 64
Posebnosti kod sastavljanja Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske 2021 godine 12 Obrazac PDV obveznici PDV a trebaju predati najkasnije do 20 ...

Nepr - 12.2021, str. 32
Sastavljanje 12. Obrasca PDV za 2021. godinu – neprofitne osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Osobe koje svoje poslovne događaje bilježe u sustavu neprofitnog računovodstva a obavljaju poduzetničku djelatnost i s motrišta PDV a prelaze ...

Vijesti
Dobitaši – obveznici PDV-a prema izdanim računima
Petak, 16.07.2021.

Za porezne obveznike dobitaše koji utvrđuju obvezu PDV a prema izdanim računima porezna obveza nastaje kada su dobra isporučene ili ...

rrif - 7.2021, str. 86
Stjecanje dobara unutar Europske unije
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prema Zakonu o PDV u stjecanje dobara unutar EU a smatra se predmetom oporezivanja U prometu između dvaju poreznih obveznika ...

Vijesti
Rokovi za financijska izvješća te porezne prijave i druge obveze tijekom lipnja
Četvrtak, 10.06.2021.

Do 30 lipnja 2021 godine za 2020 godinu treba predati 1 Financijska izvješća Financijska izvješća za statistiku i druge potrebe ...

Vijesti
Plaćanje poreza na dobitak po prijavi za 2020.
Srijeda, 12.05.2021.

Iznimno ove godine obveza poreza na dobitak koja je utvrđena u poreznoj prijavi za 2020 godinu dospijeva za plaćanje 30 ...

Vijesti
Zatvaranje (likvidacija) obrta obveznika poreza na dobit
Četvrtak, 06.05.2021.

Obrtnik obveznik poreza na dobitak u pravnom je smislu fizička osoba koja obavlja djelatnost prema rješenju nadležnoga županijskog ureda odnosno ...

rrif - 4.2021, str. 82
Priznavanje i knjiženje poreza na dobitak plaćenog u inozemstvu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Ako hrvatski obveznik poreza na dobitak u inozemstvu plati takav porez u određenim uvjetima taj se porez može priznati kao ...

rrif - 4.2021, str. 18
Što donose dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U Nar nov br 26 21 dana 12 ožujka 2021 godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg ...

rrif - 2.2021, str. 82
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Poduzetnici obveznici poreza na dobitak koji su na vlastiti zahtjev počeli primjenjivati metodu novčanog načela pri utvrđivanju osnovice poreza na ...

Vijesti
PD obrazac za 2020. godinu
Četvrtak, 21.01.2021.

Pripremili smo za vas PD obrazac za 2020. godinu za popunjavanje na računalu.

Obrazac možete preuzeti ovdje.