Porez kontroliranih inozemnih društava – Obrazac PD-KID

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2023
Članak:
Porez kontroliranih inozemnih društava – Obrazac PD-KID
Stranica:
181.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  1. Uvod
  2. Kontrolirano inozemno društvo (KID)
  3. Uključivanje dobitka subjekta ili stalne poslovne jedinice u tuzemnu osnovicu poreza na dobitak
  4. Zaključak
Hashtags:
#GodišnjiObračun2022, #KontroliranaInozemnaDruštva, #ObrazacPD-KID