Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora
Stranica:
172.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

Porezni obveznici koji imaju status korisnika potpora ulaganja, prema čl. 17. st. 4. Zakona o poticanju ulaganja obvezni su podnositi pisana izvješća o izvršenju investicijskog projekta, prihvatljivim troškovima, korištenju poticajnih mjera te očuvanju predmeta investicije i otvorenih radnih mjesta povezanih s tom investicijom. Izvješća se podnose ministarstvu za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi zajedno s Obrascem PD.

  1. Obveznici podnošenja godišnjeg izvješća
  2. Sadržaj Godišnjeg izvješća o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora
Hashtags:
#Dobitak, #GodišnjeIzvješće, #GodišnjeIzvješćeOProjektima, #ObrazacPD, #PoticanjeUlaganja