Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2023, str. 208
Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim u djelatnostima za 2024. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost bez obzira na to je li riječ o obavljanju djelatnosti s osnove obrta samostalnoga ...

rrif - 12.2023, str. 191
Zelene politike i ograničenja za automobile i zrakoplove
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Jačanje izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova Njemačka uvodi globalni minimalni porez na dobitak Danska će dodatno oporezivati zrakoplovne karate Na ...

rrif - 12.2023, str. 176
Predmet poreznog nadzora
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže možebitne predmete poreznog nadzora primjenom poreznih propisa i Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ...

rrif - 12.2023, str. 171
Prijelaz na oporezivanje prema izdanim računima ili naplaćenim naknadama u 2024. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Odluku o prijelazu na oporezivanje prema izdanim računima ili naplaćenim naknadama poduzetnici donose samo na kraju tekuće godine za sljedeću ...

rrif - 12.2023, str. 124
Porez na dobitak kod neprofitnih organizacija
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene koje su povezane s iskazivanjem obračunanog poreza ...

rrif - 12.2023, str. 53
Godišnji popis imovine i obveza i evidentiranje popisnih razlika
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Zakon o računovodstvu propisuje obvezu provedbe godišnjeg popisa imovine i obveza za sve obveznike poreza na dobitak ali ne uređuje ...

rrif - 12.2023, str. 44
Računovodstveno i porezno motrište prefakturiranih troškova
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Praksa prefakturiranja troškova vrlo je zastupljena u poslovanju poreznih obveznika u RH Često je riječ o tome da porezni obveznici ...

rrif - 12.2023, str. 27
Novosti u Zakonu o računovodstvu od 1. siječnja 2024. godine
Autor: Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu izrađen je ponajprije zbog usklađenja s pravnom stečevinom Europske unije kojom je ...

Pitanja i odgovori
Uvoz robe u Njemačkoj i prodaja te robe na području Njemačke
Ponedjeljak, 27.11.2023.

Hrvatsko društvo koje je porezni obveznik u Republici Hrvatskoj dalje RH kupilo je robu u Turskoj Navedena se roba doprema ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha
Ponedjeljak, 27.11.2023.

Društvo A d o o pripaja se društvu B d o o Budući da navedeni postupak nije bilo moguće obaviti ...

Snimka webinara
Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva, trajanje 127 min
Srijeda, 15.11.2023.

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

rrif - 11.2023, str. 143
Lakše poslovanje malih poduzetnika na području EU-a
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

EK predložio nova porezna pravila za velika poduzeća Novi prijedlozi EK a za lakše poslovanje malih poduzetnika Nova pravila ...

rrif - 11.2023, str. 31
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca u 2023. godini
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Na kraju svake godine jedan od članaka u našem časopisu posvećen je poreznom i računovodstvenom postupanju s vrijednosnim usklađenjima i ...

rrif - 11.2023, str. 21
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit objavljene u Nar nov br 114 23 u najvećem dijelu odnose se ...

pip - 11.2023, str. 3
Porezna reforma – promjene u poreznim zakonima
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

U Narodnim novinama br 114 23 od 4 listopada 2023 godine objavljeni su porezni zakoni na kojima se temelji aktualna ...

rrif - 11.2023, str. 12
Što donose izmjene poreznih zakona od 1. siječnja 2024. godine

U sljedećih pet članaka želimo informirati svoje čitatelje što donosi porezna reforma koja se temelji na zakonima koji su objavljeni ...

pip - 10.2023, str. 100
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

I Porez na dodanu vrijednost PDV odbitak pretporeza za račune smještaja radnika na službenom putu ili radu na terenu ...

Snimka webinara
Računovodstvo osobnih automobila i drugih vozila, trajanje 185 min
Ponedjeljak, 18.09.2023.

Autori:
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Snimka webinara
Računovodstvo dugotrajne materijalne i financijske imovine, trajanje 190 min
Četvrtak, 07.09.2023.

Autori:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

rrif - 9.2023, str. 147
Izvješćivanje o održivosti i plaćanje gotovinom
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Bruxelles donio europske norme izvješćivanja o održivosti Sve više vlada uvodi jednokratno oporezivanje bankarskih dobitaka Italija prikupila 2 8 ...

rrif - 9.2023, str. 65
Odgovori na pitanja iz prakse

Dinamično poduzetništvo traži odgovore na brojna pitanja koja im se pojavljuju u praksi Ukupno gledajući propisi uređuju svaku poduzetničku aktivnost ...

rrif - 9.2023, str. 47
Računovodstvo zadruga
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže način osnivanja i poslovanja zadruga koje su osnovane s ciljem stjecanja dobitka Uz to objašnjava specifičnosti ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 28.08.2023.

Objavljen je broj 9 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za rujan 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Održivost Europska ...

rrif - 8.2023, str. 156
Specifičnosti osnivanja i poslovanja ustanova
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Ustanove su rasprostranjeni statusni oblik putem kojega se obavlja široko područje djelatnosti od javnog interesa Njihovo osnivanje i djelovanje uređeno ...

rrif - 8.2023, str. 130
Darovanje za zdravstvene svrhe i potrebe kod obrtnika i drugih obveznika poreza na dohodak
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Obrtnici dohodaši mogu kao i drugi obveznici poreza na dohodak pod propisanim uvjetima i na propisani način za darovanja za ...

rrif - 8.2023, str. 121
Digitalni euro i doprinos EU-a na temelju ubranog poreza na dobitak članica EU-a
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Predložen zakonski okvir za uvođenje digitalnog eura Predlažu se nova pravila o povratu poreza po odbitku Komisija predlaže novi ...

rrif - 8.2023, str. 47
Odgovori na pitanja iz prakse

U ovoj se rubrici odgovara na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose na reklasifikaciju nekretnina ...

rrif - 8.2023, str. 36
Računovodstvo ulaganja u druge subjekte prema modelu fer vrijednosti i ostali sveobuhvatni dobitak (FVOCI)
Autor: Dr. sc. Vinko BELAK

MSFI 9 uvodi pojam ostalog sveobuhvatnog dobitka i primjenu modela fer vrijednosti kroz ostali sveobuhvatni dobitak Nažalost MSFI 9 je ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.07.2023.

Objavljen je broj 8 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za kolovoz 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Smislenost Prošlo ...

Pitanja i odgovori
Odgovornost člana uprave i člana društva za porezne obveze trgovačkog društva
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Trgovačko društvo obratilo nam se s upitom u vezi s odgovornosti člana uprave i člana društva u slučaju utvrđivanja nezakonitosti ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište obračuna amortizacije
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Fizička osoba koja je obveznik poreza na dobitak i obveznik PDV ima u svojim poslovnim knjigama evidentiranu nekretninu koja je ...

rrif - 7.2023, str. 149
Fiskalizacija kod sportskih klubova
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Sportski klubovi koji su neprofitne organizacije nisu obveznici fiskalizacije ako isključivo obavljaju svoju primarnu neprofitnu djelatnost No ako obavljaju i ...

rrif - 7.2023, str. 10
Prikaz najavljenih izmjena u porezima, doprinosima (MIO) i fiskalizaciji
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Na eSavjetovanju su objavljeni nacrti prijedloga izmjena zakona kojima će se provesti najavljeni šesti krug porezne reforme U ovom će ...

pip - 7.2023, str. 3
Prikaz najavljene porezne reforme
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja je održana krajem lipnja prihvaćeni su nacrti prijedloga izmjena zakona kojima će se provesti ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 27.06.2023.

Objavljen je broj 7 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za srpanj 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Drukčiji pogled ...

Pitanja i odgovori
Kazna koju društvo podmiruje za odgovornu osobu
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Društvo P d o o dalje Društvo treba platiti kaznu zbog počinjenog prekršaja Kazna je određena za trgovačko društvo kao ...

Pitanja i odgovori
Nejednaka isplata dobitka članovima društva
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Društvo A j d o o dalje Društvo osnovale su 2 fizičke osobe članovi društva od kojih svaka ima 50 ...

Snimka webinara
Najmovi nekretnina - računovodstveno i porezno motrište, trajanje 185 min
Četvrtak, 15.06.2023.

Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice

pip - 6.2023, str. 93
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

I Porez na dodanu vrijednost Pregled država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila inozemnim poreznim obveznicima uzajamnost na području povrata ...

rrif - 6.2023, str. 116
Primjena klasičnih transakcijskih metoda za određivanje transfernih cijena
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.

U ovom članku autorice predstavljaju primjenu klasičnih transakcijskih metoda za određivanje transfernih cijena na praktičnim primjerima iz aktualnog UN Praktičnog ...

rrif - 6.2023, str. 50
Odgovori na pitanja iz poslovne prakse

Raznolikost poslovnih događaja s kojima se susreću računovođe u svome radu zahtijeva znanje iz mnogih područja koja nisu uvijek računovodstvena ...

rrif - 6.2023, str. 28
Financijska i porezna izvješća u slučaju prestanka društva bez likvidacije
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ

Još 2019 godine Zakonom o trgovačkim društvima uveden je institut prestanka trgovačkih društava bez postupka likvidacije Zbog jednostavnosti i brzine ...

Snimka webinara
Primitci sportaša i poslovanje sportskih klubova, trajanje 230 min
Srijeda, 24.05.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Snimka webinara
Troškovi u poslovnoj praksi, trajanje 145 min
Ponedjeljak, 22.05.2023.

Autori:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

Pitanja i odgovori
Porezni tretman nadoknade troškova smještaja s motrišta poreza na dohodak, PDV-a i poreza na dobitak
Srijeda, 03.05.2023.

Društvo A iz Rijeke dalje Društvo A zapošljava domaće i strane radnike koji nemaju prebivalište u mjestu rada sjedišta Društva ...

Pitanja i odgovori
Porezni tretman povrata kapitalnih pričuva
Srijeda, 03.05.2023.

Trgovačko društvo u prijašnjim je godinama oblikovalo kapitalne pričuve iz obveza za primljene zajmove od člana društva Tijekom godina izvršen ...

Pitanja i odgovori
Plaćanje poreza po odbitku pri isplati dobitka inozemnim pravnim osobama
Srijeda, 03.05.2023.

Društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dalje RH isplaćuje ostvareni dobitak toga društva inozemnom društvu sa sjedištem u Francuskoj koje ...

Pitanja i odgovori
Izgradnja pristupne ceste na temelju ugovorenog prava građenja
Srijeda, 03.05.2023.

Društvo je izgradilo skladište na vlastitu zemljištu koje nema pristupnu cestu S drugim je poduzetnikom sklopljen ugovor o pravu služnosti ...

rrif - 5.2023, str. 180
Drugi dohodak i druga samostalna djelatnost u sustavu mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Drugim dohotkom smatraju se povremeno ostvareni primitci prema ugovoru o djelu ugovoru o autorskom djelu ili po nekoj drugoj osnovi ...