Baza znanja

Sadržaj za tab Pomoć

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Paušalni obveznici poreza na dobitak
Petak, 08.01.2021.
rrif - 1.2021, str. 188
Porez kontroliranih inozemnih društava
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Kontrolirana inozemna društva Dobitak kontroliranog inozemnog društva i uračunavanje plaćenog poreza Obrazac Prijava činjenica bitnih za oporezivanje Podatci koji ...

rrif - 1.2021, str. 55
Porez na dobitak
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene koje su povezane s iskazivanjem obračunanog poreza ...

rrif - 1.2021, str. 150
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

  1. Uvod
  2. Sastavljanje izvještaja o ostalom sveobuhvatnom dobitku

rrif - 1.2021, str. 84
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2020. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Uvod Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak Dokumentacija koja se predaje ...

pip - 1.2021, str. 24
Izmjene i dopune Zakona i Pravilnika o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit objavljene u Nar nov br 138 20 odnose se na prijavu poreza ...

rrif - 1.2021, str. 20
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit objavljene su u Nar nov br 138 20 i odnose se na ...

rrif - 1.2021, str. 2
Financijska izvješća za 2020. godinu
Autor:

U posebnom prilogu uz RRiF br 1 21 donosimo cjelovit materijal o izradi i predaji financijskih i poreznih izvješća za ...

Vijesti
Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Četvrtak, 31.12.2020.
Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 28.12.2020.
Vijesti
Objavljene su izmjene poreznih zakona
Subota, 12.12.2020.
rrif - 12.2020, str. 24
Popis imovine i obveza u sustavu neprofitnog računovodstva
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Godišnji popis imovine i obveza inventuru trebaju provesti sve neprofitne organizacije neovisno o tome vode li jednostavno ili dvojno ...

rrif - 12.2020, str. 252
Obveze s motrišta PDV-a – prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2021. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Novi prag za prijelaz u dobitaša i obratno u visini primitaka većoj od 15 000 00 00 kn primjenjuje ...

rrif - 12.2020, str. 245
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Postati obveznik poreza na dobitak znači promijeniti način vođenja poslovnih knjiga te prilagoditi način utvrđivanja osnovice poreza na dobitak ...

rrif - 12.2020, str. 209
Otpisi potraživanja kod kreditnih institucija
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Kreditne institucije obveznici su poreza na dobitak te stoga primjenjuju sve odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dobit ...

rrif - 12.2020, str. 188
Kapitalni dobitci ostvareni u 2020. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Razlika između ugovorene prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine predstavlja kapitalni dobitak eng capital gains na koji se obračunava ...

rrif - 12.2020, str. 75
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Cilj provedbe godišnjeg popisa imovine i obveza je uskladiti stvarno stanje sa stanjem u knjigama Kao rezultat provedbe popisa ...

rrif - 12.2020, str. 53
Troškovi promidžbe i reprezentacije
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Troškovi promidžbe reklame ekonomske propagande uobičajeni su troškovi nekoga poslovnog subjekta koji nastaju u svrhu obavještavanja potrošača i poslovnih ...

rrif - 12.2020, str. 18
Pregled promjena u poreznim zakonima u 2021. godini
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Vlada RH uputila je u saborsku raspravu paket promjena u poreznim zakonima radi njihova usvajanja Promjene se predlažu u ...

rrif - 11.2020, str. 215
Odustanak od likvidacije
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U aktualnoj se praksi nerijetko pojavljuje pitanje može li trgovačko društvo odustati od likvidacije koja je već započela u ...

pip - 11.2020, str. 141
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Ulaze li potpore HZZ a u nazivnik kod izračuna postotka priznavanja pretporeza za 2020 godinu za obveznike podjele pretporeza ...

rrif - 11.2020, str. 178
Kako se poduzetnici mogu pripremiti za nadolazeću financijsku krizu
Autor: Mr. Bruno BEŠVIR , ovl. rev. i ovl. rač. for.

Financijska kriza izazvana koronakrizom COVID 19 je više ili manje s nama ili pred nama Državni zavod za statistiku ...

rrif - 11.2020, str. 166
Pad prihoda od PDV-a i sniženje poreza na dobitak
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

EU prognozira velik pad prihoda od PDV a zbog koronakrize Komisija pokrenula evaluaciju uporabe kovanica od 1 i 2 ...

rrif - 11.2020, str. 115
Obveza izvješćivanja po državama o poreznim stvarima (CbCR)
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza Nar nov br 115 16 121 19 predviđena je obveza država na ...

rrif - 11.2020, str. 112
Priprema za prijavu poreza na dobitak za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Zbog čestih promjena poreznih propisa sve je teže jasno razabrati koje se promjene odnose na koje porezno razdoblje To ...

rrif - 11.2020, str. 88
Prefakturirani troškovi s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Pojam prefakturiranih troškova nije službeni termin te navedeni pojam nije definiran u propisima o oporezivanju PDV om kao ni ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.10.2020.
rrif - 10.2020, str. 120
Isplata udjela u dobitku i dividenda nerezidentima – fizičkim osobama
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Isplata dobitka u nekim slučajevima može biti oporeziva ali i neoporeziva ovisno o godini u kojoj je dobitak ostvaren ...

rrif - 10.2020, str. 108
Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – porez po odbitku na isplatu dobitka podružnica osnivačima
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit porez po odbitku plaća se pri isplati udjela u dobitku ...

rrif - 10.2020, str. 37
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Približavajući se kraju ove bremenite poslovne godine u kojoj mnogi poduzetnici imaju velike teškoće u održavanju likvidnosti i naplati ...

Pitanja i odgovori
Obveza za izdvajanje u zakonske pričuve kod j.d.o.o.-a
Petak, 18.09.2020.

Društvo Mapa j d o o dalje Društvo ostvarilo je u 2019 godini dobitak nakon oporezivanja u svoti od 50 ...

Pitanja i odgovori
Obvezno pribavljanje potvrde o negativnom testu na koronavirus kod odlaska na službeni put u Austriju
Petak, 18.09.2020.

Radnik društva A d o o kreće na službeni put u Austriju zemlju u kojoj je propisano da za ulazak ...

Pitanja i odgovori
Može li se uplaćeni porez po odbitku na teret isplatitelja knjižiti kao porezno priznati rashod
Petak, 18.09.2020.

Trgovačko društvo A d o o sa sjedištem u Zagrebu plaća trgovačkom društvu B sa sjedištem u Pragu naknadu za ...

pip - 9.2020, str. 133
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Može li se uplaćeni porez po odbitku na teret isplatitelja knjižiti kao porezno priznati rashod Tuzemni isplatitelj naknade za ...

rrif - 9.2020, str. 160
Poslovanje paušalnog obrta – autoškola
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

U RRiF u br 8 20 pisali smo o specifičnostima poslovanja autoškole obveznika poreza na dobitak U ovom broju ...

rrif - 9.2020, str. 133
Trendovi oporezivanja u Europskoj uniji (izdanje 2020. godine)
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Generalna direkcija za poreze i carine Europske unije DG TAXUD 2020 godine objavila je publikaciju Trendovi oporezivanja u EU ...

rrif - 8.2020, str. 157
Zatezne kamate i kamate između povezanih osoba od 1. srpnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Porezni propisi uređuju kamate s motrišta poreza na dobitak odnosno poreza na dohodak Zatezne kamate uređene su Zakonom o ...

rrif - 8.2020, str. 70
Gubitak s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Trgovačka društva kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj obvezni su do kraja kolovoza 2020 godine dostaviti svoje godišnje financijske ...

Pitanja i odgovori
Odobravanje zajma i obračun kamate
Petak, 24.07.2020.

Fizička osoba odobrava zajam trgovačkom društvu u kojemu je direktor Koja je stopa najnižih i najviših kamata koje se mogu ...

Pitanja i odgovori
Prodaja zemljišta i poslovnih udjela
Petak, 24.07.2020.

Trgovačko društvo koje je u sustavu PDV a u svojoj imovini ima građevinsko zemljište koje je kupljeno 2009 godine Na ...

pip - 7.2020, str. 124
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Zakupnina za vrijeme nemogućnosti rada zbog pandemije bolesti COVID 19 Poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se ...

pip - 7.2020, str. 91
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dobitak

  • Prijava poreza na dobit za 2019. godinu – uputa

rrif - 7.2020, str. 59
Kontrolni postupci pri obradi prijave poreza na dobitak za 2019. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Kao obveznici plaćanja poreza na dobitak trgovačka društva i druge pravne i fizičke sobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost samostalno ...

rrif - 7.2020, str. 29
Povećanje temeljnog kapitala u d.o.o.-u i j.d.o.o.-u
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Kod osnivanja društva s ograničenom odgovornošću d o o odnosno jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću j d o o ...

Pitanja i odgovori
Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca – porezno priznavanje troškova
Ponedjeljak, 29.06.2020.

Trgovačko društvo u svojoj bilanci 31 prosinca 2019 godine ima nenaplaćena potraživanja u ukupnoj svoti od 44 000 00 kuna ...

pip - 6.2020, str. 135
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Kolektivni višak radnika i prava radnika Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti nema nezaposlena osoba kojoj je prestao ...

rrif - 6.2020, str. 120
Darovanje za zdravstvene svrhe i potrebe
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Darovanja za zdravstvene svrhe česta su u praksi Da bi takva darovanja u poreznom smislu bila povoljna za darovatelja ...