Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 6.2023, str. 116
Primjena klasičnih transakcijskih metoda za određivanje transfernih cijena
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.

U ovom članku autorice predstavljaju primjenu klasičnih transakcijskih metoda za određivanje transfernih cijena na praktičnim primjerima iz aktualnog UN Praktičnog ...

rrif - 6.2023, str. 50
Odgovori na pitanja iz poslovne prakse

Raznolikost poslovnih događaja s kojima se susreću računovođe u svome radu zahtijeva znanje iz mnogih područja koja nisu uvijek računovodstvena ...

rrif - 6.2023, str. 28
Financijska i porezna izvješća u slučaju prestanka društva bez likvidacije
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ

Još 2019 godine Zakonom o trgovačkim društvima uveden je institut prestanka trgovačkih društava bez postupka likvidacije Zbog jednostavnosti i brzine ...

Snimka webinara
Primitci sportaša i poslovanje sportskih klubova, trajanje 230 min
Srijeda, 24.05.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Snimka webinara
Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva, trajanje 134 min
Utorak, 23.05.2023.

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Snimka webinara
Troškovi u poslovnoj praksi, trajanje 145 min
Ponedjeljak, 22.05.2023.

Autori:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

Pitanja i odgovori
Porezni tretman nadoknade troškova smještaja s motrišta poreza na dohodak, PDV-a i poreza na dobitak
Srijeda, 03.05.2023.

Društvo A iz Rijeke dalje Društvo A zapošljava domaće i strane radnike koji nemaju prebivalište u mjestu rada sjedišta Društva ...

Pitanja i odgovori
Porezni tretman povrata kapitalnih pričuva
Srijeda, 03.05.2023.

Trgovačko društvo u prijašnjim je godinama oblikovalo kapitalne pričuve iz obveza za primljene zajmove od člana društva Tijekom godina izvršen ...

Pitanja i odgovori
Plaćanje poreza po odbitku pri isplati dobitka inozemnim pravnim osobama
Srijeda, 03.05.2023.

Društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dalje RH isplaćuje ostvareni dobitak toga društva inozemnom društvu sa sjedištem u Francuskoj koje ...

Pitanja i odgovori
Izgradnja pristupne ceste na temelju ugovorenog prava građenja
Srijeda, 03.05.2023.

Društvo je izgradilo skladište na vlastitu zemljištu koje nema pristupnu cestu S drugim je poduzetnikom sklopljen ugovor o pravu služnosti ...

rrif - 5.2023, str. 180
Drugi dohodak i druga samostalna djelatnost u sustavu mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Drugim dohotkom smatraju se povremeno ostvareni primitci prema ugovoru o djelu ugovoru o autorskom djelu ili po nekoj drugoj osnovi ...

rrif - 5.2023, str. 133
Stalna poslovna jedinica nerezidenta
Autori: Dalibor LEGAC , dipl. iur.
Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.

Stalna poslovna jedinica SPJ predstavlja poreznu prisutnost inozemnog poduzetnika najčešće inozemnoga trgovačkog društva u drugoj državi u kojoj obavlja neku ...

rrif - 5.2023, str. 110
Sastavljanje poreznih i financijskih izvješća za poduzetnike kojima se porezno razdoblje razlikuje od kalendarske godine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obveznici poreza na dobitak kojima se poslovna godina i porezno razdoblje razlikuje od kalendarske godine a započelo je u 2022 ...

rrif - 5.2023, str. 65
Računovodstvo i porezi u praksi

Odabrali smo nekoliko odgovora na pitanja koja se pojavljuju u praksi s uvjerenjem kako ima više slučajeva koji bi se ...

rrif - 5.2023, str. 41
Računovodstvo poreza utvrđenih nadzorom
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ

U članku se razmatra problem računovodstvenog iskazivanja naknadno plaćenog PDV a poreza na dobitak i poreza na dohodak Naknadno zapravo ...

rrif - 5.2023, str. 20
Što donosi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o računovodstvu
Autori: Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.
Amalija JURIN , univ. spec. oec.

Autorice u članku obrazlažu što donose nove izmjene i dopune Zakona o računovodstvu koje se odnose na ugrađivanje Direktive EU ...

Vijesti
Uplatni račun za dodatni porez na dobitak
Ponedjeljak, 24.04.2023.

Obveza za dodatni porez na dobitak iz Obrasca DPD plaća se u korist računa Državnog proračuna HR1210010051863000160 U polje model ...

rrif - 4.2023, str. 96
Isplate dividende i udjela u dobitku rezidentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Sve isplate zadržanog dobitka oporezuju se u skladu s propisima oporezivo neoporezivo koji su bili važeći u godinama kada je ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 28.03.2023.

Objavljen je broj 4 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za travanj 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Gdje je ...

Snimka webinara
Računovodstvo automobila i drugih vozila te korištenje službenih vozila u privatne svrhe, trajanje 180 min
Srijeda, 22.03.2023.

Autori:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Vijesti
Obvezno osiguranje članova uprave i izvršnih direktora
Ponedjeljak, 20.03.2023.

Članovi uprave i izvršni direktori koji nisu obvezno osigurani po nekoj drugoj osnovi obvezni su samostalno osigurati se Osobom koja ...

Knjiga
RRIF-ov Porezni priručnik 2023.
17.03.2023

U prodaji je Porezni priručnik 2023 u kojemu su najvažniji porezni propisi koji se najčešće pojavljuju u praksi pročišćeni tekstovi ...

Naslovnica knjige: RRIF-ov Porezni priručnik 2023.
rrif - 3.2023, str. 211
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Cilj je ovakva pregleda upozoriti osobe u javnom području koje su novosti nastale u zakonodavnom okviru koji se na njih ...

pip - 3.2023, str. 40
Porez na višak dobitka (mišljenje njemačkoga Znanstvenog vijeća)
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Pri njemačkom Ministarstvu financija postoji Znanstveno vijeće čini ga više od trideset sveučilišnih profesora koje se svojim radovima izjašnjava o ...

rrif - 3.2023, str. 27
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U ovom se članku obrazlaže zakonski okvir utvrđivanja i uporabe dobitka odnosno pokrića gubitka u skladu s odredbama Zakona o ...

rrif - 3.2023, str. 16
Sastavljanje prijave dodatnog poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Dodatni porez na dobitak utvrđuje se i plaća u uvjetima nepovoljnih gospodarskih okolnosti u Republici Hrvatskoj i odnosi se samo ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište pripajanja ovisnog društva
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Društvo B d o o s ograničenom odgovornošću dalje d o o pripaja se društvu preuzimatelju društvu A d d ...

Pitanja i odgovori
Račun bez podataka o društvu primatelju kao vjerodostojna knjigovodstvena isprava
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Trgovačko društvo dalje Društvo iz Republike Hrvatske dalje RH primilo je račun od društva iz Sjedinjenih Američkih država za zrakoplovne ...

Snimka webinara
GFI i obrazac PD za mikro i male poduzetnike za 2022. godinu, trajanje 207 min
Ponedjeljak, 20.02.2023.

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Vijesti
Objavljen je Pravilnik o dodatnom porezu na dobit
Srijeda, 15.02.2023.

U Narodnim novinama br 17 23 od 14 veljače o g objavljen je Pravilnik o dodatnom porezu na dobit Ovim ...

Snimka webinara
Godišnja financijska i porezna izvješća za 2022. godinu i ostale aktualnosti, trajanje 270 min
Četvrtak, 02.02.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 2.2023, str. 192
Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2022. godinu
Autor: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.

U ovom članku autorica daje pregled godišnjih financijskih izvještaja odnosno financijskih izvještaja za razdoblje od 1 siječnja do 31 prosinca ...

rrif - 2.2023, str. 152
Porez po tonaži broda za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ

Porezni obveznici koji žele plaćati porez po tonaži broda umjesto poreza na dobitak moraju se prethodno prijaviti Ministarstvu mora prometa ...

rrif - 2.2023, str. 141
Oporezivanje kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2022. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Kapitalni dobitak predstavlja razliku prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine a porez na kapitalne dobitke predstavlja porez koji treba podmiriti ...

rrif - 2.2023, str. 138
Sastavljanje i predaja Obrasca OPZ-STAT-1 za 2022. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Statističko izvješće o dospjelim a nenaplaćenim računima sastavljaju i predaju porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV a koji na ...

rrif - 2.2023, str. 119
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Poduzetnici koji primjenjuju novčano načelo pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak prijavu poreza podnose na Obrascu PD NN Oni koji ...

rrif - 2.2023, str. 77
Poduzetnička plaća za 2023. godinu
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koje su obvezno osigurane u sustavima obveznih osiguranja po osnovi obavljanja djelatnosti od ...

obav - 2.2023, str. 85
XII. ZAKONSKA PLAĆANJA

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 POVRAT PDV a STRANCIMA FIZIČKIM OSOBAMA 1 3 ...

rrif - 2.2023, str. 23
Porez na ekstraprofit – drukčiji pogled
Autor: Mr. sc. Branko PARAĆ, ovl. rev.

Naša poslovna scena je nakon višegodišnjeg razdoblja dobre prakse ponovo suočena s potpuno neprihvatljivom praksom da se porezni propisi mijenjaju ...

rrif - 2.2023, str. 22
Izmjene Pravilnika o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U časopisu RRiF br 12 22 pisali smo o izmjenama Zakona o porezu na dobit Na samom kraju godine u ...

Snimka webinara
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2022. i novosti u 2023., trajanje 250 min
Utorak, 31.01.2023.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Vijesti
Paušalni obveznici poreza na dobitak
Srijeda, 11.01.2023.

Određene skupine pravnih osoba koji su obveznici poreza na dobitak mogli su plaćati za 2022 godinu odnosno mogu se ispunjenjem ...

Vijesti
Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit
Ponedjeljak, 09.01.2023.

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit objavljene u Nar nov br 156 22 primjenjuju se u postupku podnošenja ...

Vijesti
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2023. godinu
Utorak, 03.01.2023.

U Narodnim novinama br 151 22 objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba kojom se ...

PrGO - 1.2023, str. 199
Dodatni porez na dobitak
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvod Tko je obveznik dodatnog poreza na dobitak Tko nije obveznik dodatnog poreza na dobitak Osnovica i izračun dodatnog ...

PrGO - 1.2023, str. 181
Porez kontroliranih inozemnih društava – Obrazac PD-KID
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Uvod Kontrolirano inozemno društvo KID Uključivanje dobitka subjekta ili stalne poslovne jedinice u tuzemnu osnovicu poreza na dobitak Zaključak ...

PrGO - 1.2023, str. 141
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

 1. Uvod
 2. Sastavljanje izvještaja o ostalom sveobuhvatnom dobitku

PrGO - 1.2023, str. 0
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2022. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvod Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak Dokumentacija koja se predaje ...

rrif - 1.2023, str. 19
Blagajničko poslovanje u 2023. godini
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Uvođenje eura kao službene valute u RH od 1 siječnja 2023 godine odražava se na blagajničko poslovanje posebice kod onih ...