Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Uputa za sastavljanje prijave poreza na dobitak za 2023. godinu
Ponedjeljak, 06.05.2024.

Nakon isteka roka za predaju prijave poreza na dobitak Obrasca PD koji je bio 30 4 2024 na stranicama Porezne ...

rrif - 5.2024, str. 81
Isplate dividende i udjela u dobitku rezidentima i nerezidentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Sve isplate zadržanog dobitka oporezuju se u skladu s propisima oporezivo neoporezivo koji su bili važeći u godinama kada je ...

pip - 5.2024, str. 54
Porezni položaj isplata bivšem radniku
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Pri određenim isplatama bivšem radniku a prema kojima se treba utvrditi dohodak od nesamostalnog rada doprinosi se obračunavaju u skladu ...

rrif - 5.2024, str. 24
Priznavanje poreza i knjiženje dobitka stalne poslovne jedinice u inozemstvu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ

U ovom članku razmatramo pitanje knjiženja prihoda na koje se u inozemstvu plaća porez na dobitak od poslovanja poslovne jedinice ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište troškova odustatnine
Četvrtak, 18.04.2024.

Društvo iz Republike Hrvatske dalje RH naručilo je opremu od dobavljača iz treće zemlje Ta oprema se izrađuje prema posebnim ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha
Četvrtak, 18.04.2024.

Društvo provodi vrijednosno usklađenje zaliha zbog isteka roka trajanja te zbog nemogućnosti prodaje zaliha Pitanje se odnosi na to kakvo ...

Snimka webinara
Računovodstvo osobnih automobila i drugih vozila, trajanje 180 min
Četvrtak, 04.04.2024.

Autori:
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

rrif - 4.2024, str. 115
Obveze poreznih obveznika – donatora hrane
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Prema Pravilniku o doniranju hrane i hrane za životinje fizička ili pravna osoba odnosno humanitarna organizacija koja namjerava obavljati poslove ...

rrif - 4.2024, str. 96
Obračun poreza po odbitku pri isplati dobitka pravnim osobama u inozemstvo
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Isplata dobitka članovima društva koji su pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu podliježe plaćanju poreza na dobitak po odbitku Autor ...

rrif - 4.2024, str. 81
Isplate predujma dobitka u 2024. godini te postupci s predujmovima isplaćenim u 2023. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Sve isplate predujma dobitka u 2024 godini oporezuju se porezom na dohodak od kapitala po stopi od 12 bez obveze ...

rrif - 4.2024, str. 47
Najčešće pogreške pri popunjavanju godišnjih financijskih izvještaja
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.

Prilikom popunjavanja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika odnosno obveznika poreza na dobitak mogu se javiti određene nejasnoće u vezi s pojedinim ...

Pitanja i odgovori
Kupnja i prodaja poljoprivrednog i građevinskog zemljišta te oporezivanje ostvarenog dobitka
Srijeda, 20.03.2024.

Trgovačko društvo ima u imovini poljoprivredno i građevinsko zemljište Koje porezne obveze mogu nastati u vezi s kupnjom i prodajom ...

Snimka webinara
Obrasci GFI i PD za mikro i male poduzetnike za 2023. godinu, trajanje 207 min
Četvrtak, 14.03.2024.

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

rrif - 3.2024, str. 136
Dokumentacija o transfernim cijenama
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovome članku predstavlja što treba sadržavati dokumentacija o transfernim cijenama koja služi povezanim društvima za dokazivanje da su ...

pip - 3.2024, str. 44
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Na zanimljiv i detaljan način autorica u ovome članku razmatra pravni okvir utvrđivanja i uporabe dobitka ili pokrića gubitka za ...

rrif - 3.2024, str. 73
Knjiženje odgođenog poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ

U ovom su članku prikazana knjiženja poslovnih događaja kojima je posljedica odgođena porezna imovina ili odgođena porezna obvezu Tako nastala ...

rrif - 3.2024, str. 67
Troškovi darovanja od 1. siječnja 2024. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Prilikom darovanja ovisno o vrsti dara i primatelju poduzetnici trebaju voditi računa o poreznom tretmanu s motrišta poreza na dobitak ...

rrif - 3.2024, str. 58
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U prilogu uz časopis RRiF br 1 24 Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2023 godinu za poduzetnike može se ...

Snimka webinara
Sastavljanje godišnjih financijskih izvješća za početnike, trajanje 380 min
Četvrtak, 22.02.2024.

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , glavna urednica
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Pitanja i odgovori
Porezno motrište revalorizacije zemljišta
Utorak, 20.02.2024.

Društvo Y d o o provodi revalorizaciju zemljišta čija je nabavna vrijednost 1 200 000 00 a fer vrijednost zemljišta ...

Knjiga
RRIF-ov Porezni priručnik 2024.
12.02.2024

U prodaji je Porezni priručnik 2024 u kojemu su najvažniji porezni propisi koji se najčešće pojavljuju u praksi pročišćeni tekstovi ...

Naslovnica knjige: RRIF-ov Porezni priručnik 2024.
Snimka webinara
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2023. i novosti u 2024. godini, trajanje 185 min
Četvrtak, 08.02.2024.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Snimka webinara
Godišnji obračun u neprofitnom računovodstvu za 2023. godinu i aktualnosti, trajanje 150 min
Srijeda, 07.02.2024.

Autori:
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Snimka webinara
Primjena izmijenjenih propisa u 2024. i sastavljanje GFI, trajanje 290 min
Utorak, 06.02.2024.

Autori:
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 2.2024, str. 163
Poduzetnička plaća za 2024. godinu
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koje su obvezno osigurane u sustavima obveznih osiguranja po osnovi obavljanja djelatnosti od ...

rrif - 2.2024, str. 154
Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima za 2023. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV a koji na dan 31 prosinca 2023 godine imaju evidentirana dospjela a nenaplaćena ...

rrif - 2.2024, str. 134
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Poduzetnici koji primjenjuju novčano načelo pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak prijavu poreza podnose na Obrascu PD NN Prijava poreza ...

rrif - 2.2024, str. 109
Obveza prijave kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2023. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Ako postoje elementi obračuna poreza na dohodak u obzir se uzima porast vrijednosti financijske imovine koja je otuđena tijekom 2023 ...

obav - 2.2024, str. 84
XII. ZAKONSKA PLAĆANJA

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 POVRAT PDV A STRANCIMA FIZIČKIM OSOBAMA 1 3 ...

rrif - 2.2024, str. 80
Financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija za 2023. godinu
Autor: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.

Autorica podsjeća neprofitne organizacije osnovane tijekom 2023 godine i one neprofitne organizacije osnovane prijašnjih godina na obvezu sastavljanja i predaje ...

rrif - 2.2024, str. 33
Posebnosti godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Posebnosti kod sastavljanja godišnjeg obračuna za poduzetnike koji obavljaju trgovačku djelatnost prvenstveno se odnose na primjenu poreznih propisa posebice porezna ...

Vijesti
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2024. godinu
Utorak, 16.01.2024.

U Narodnim novinama br 157 22 objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba kojom se ...

Vijesti
Paušalno oporezivanje dobitka
Ponedjeljak, 08.01.2024.

Određene skupine pravnih osoba koji su obveznici poreza na dobitak mogli su plaćati za 2023 godinu odnosno mogu se ispunjenjem ...

PrGO - 1.2024, str. 143
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , prof. struč. stud. i ovl. rač.

 1. Uvod
 2. Sastavljanje izvještaja o ostalom sveobuhvatnom dobitku

PrGO - 1.2024, str. 76
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2023. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvod Tko je obveznik podnošenja prijave poreza na dobitak Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak Dokumentacija koja ...

rrif - 1.2024, str. 39
Blagajničko poslovanje u 2024. godini
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Iako plastični novac i novi digitalni načini plaćanja nastoje istisnuti iz uporabe gotov novac plaćanje i naplata u gotovu novcu ...

PrGO - 1.2024, str. 5
Rokovi predaje financijskih, poreznih i drugih izvještaja za 2023. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Obveznici sastavljanja i predaje godišnjih financijskih izvještaja Valuta u kojoj se sastavljaju i predaju godišnji financijski izvještaji za 2023 ...

Snimka webinara
Novosti u poreznim propisima u 2024. g. i druge aktualnosti, trajanje 285 min
Utorak, 05.12.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 12.2023, str. 208
Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim u djelatnostima za 2024. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost bez obzira na to je li riječ o obavljanju djelatnosti s osnove obrta samostalnoga ...

rrif - 12.2023, str. 191
Zelene politike i ograničenja za automobile i zrakoplove
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Jačanje izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova Njemačka uvodi globalni minimalni porez na dobitak Danska će dodatno oporezivati zrakoplovne karate Na ...

rrif - 12.2023, str. 176
Predmet poreznog nadzora
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže možebitne predmete poreznog nadzora primjenom poreznih propisa i Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ...

rrif - 12.2023, str. 171
Prijelaz na oporezivanje prema izdanim računima ili naplaćenim naknadama u 2024. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Odluku o prijelazu na oporezivanje prema izdanim računima ili naplaćenim naknadama poduzetnici donose samo na kraju tekuće godine za sljedeću ...

rrif - 12.2023, str. 124
Porez na dobitak kod neprofitnih organizacija
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene koje su povezane s iskazivanjem obračunanog poreza ...

rrif - 12.2023, str. 53
Godišnji popis imovine i obveza i evidentiranje popisnih razlika
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Zakon o računovodstvu propisuje obvezu provedbe godišnjeg popisa imovine i obveza za sve obveznike poreza na dobitak ali ne uređuje ...

rrif - 12.2023, str. 44
Računovodstveno i porezno motrište prefakturiranih troškova
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Praksa prefakturiranja troškova vrlo je zastupljena u poslovanju poreznih obveznika u RH Često je riječ o tome da porezni obveznici ...

rrif - 12.2023, str. 27
Novosti u Zakonu o računovodstvu od 1. siječnja 2024. godine
Autor: Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu izrađen je ponajprije zbog usklađenja s pravnom stečevinom Europske unije kojom je ...

Nepr - 12.2023, str. 22
Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Jedan od preduvjeta za sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija je usklada knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem Zbog toga se provodi ...

Pitanja i odgovori
Uvoz robe u Njemačkoj i prodaja te robe na području Njemačke
Ponedjeljak, 27.11.2023.

Hrvatsko društvo koje je porezni obveznik u Republici Hrvatskoj dalje RH kupilo je robu u Turskoj Navedena se roba doprema ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha
Ponedjeljak, 27.11.2023.

Društvo A d o o pripaja se društvu B d o o Budući da navedeni postupak nije bilo moguće obaviti ...