Priprema za prijavu poreza na dobitak za 2020. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2020
Članak:
Priprema za prijavu poreza na dobitak za 2020. godinu
Stranica:
112.
Autor/i:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Zbog čestih promjena poreznih propisa sve je teže jasno razabrati koje se promjene odnose na koje porezno razdoblje. To je posebno osjetljivo u području poreza na dobitak, jer o uvjetima koji nam omogućavaju, primjerice, primjenu niže porezne stope – treba razmišljati već u tijeku godine. Nakon novosti s kojima smo se susreli pri sastavljanju prijave poreza na dobitak za 2019. godinu, u prosincu prošle godine objavljene su izmjene i dopune Zakona o porezu na dobitak koje se odnose na 2020. godinu. I upravo kada smo pomislili da smo na vrijeme upoznati s izmjenama – došla je i korona. Osim na zdravlje, COVID-19 imao je utjecaj i na porezni sustav. Između ostaloga, ponovo je došlo do promjene Zakona i Pravilnika o porezu na dobit jer trebalo je reagirati na očuvanje radnih mjesta.
      U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o vrijednosnim usklađenjima i otpisima potraživanja od kupaca i naše čitatelje upoznali s izmjenama Zakona o porezu na dobit koje se mogu primijeniti kod sastavljanja prijave poreza na dobitak za 2020. godinu. U ovom članku osvrnut ćemo se na ostale novosti koje nas očekuju pri sastavljanju ovogodišnje prijave poreza na dobitak, ali i na nove kriterije pri prijelazu na sustav poreza na dobitak u 2021. godini.

  1. Uvod
  2. Prag za primjenu stope poreza na dobitak od 12 % je ukupni prihod do 7,5 mil. kn
  3. Potpore u slučaju posebnih okolnosti umanjuju osnovicu poreza na dobitak
  4. Što je novo kod poreznih olakšica na temelju zakona o poticanju ulaganja
  5. Kriterij za primjenu novčanog načela pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak u 2021. godini
  6. Kriterij za prelazak fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost u sustav poreza na dobitak u 2021. godini
  7. Kriterij za prelazak na paušalno oporezivanje neprofitnih organizacija u 2021. godini
  8. Umjesto zaključka
Hashtags:
#Dobitak, #ObrazacPD, #Porezi, #PoticanjeUlaganja